Седмична програма X клас за II срок на 2021/2022 г.

 

Х а клас

Х б клас

Х в клас

Х г клас

Х д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

2

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Биология и ЗО

Информац. технологии (ИУЧ)

Математика

3

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО (ИУЧ)

Информац. технологии (ИУЧ)

Физика и астрономия

4

Биология и ЗО

Химия и ООС

Философия

Математика

География и икономика 

5

Биология и ЗО (ИУЧ)

Немски език(ИУЧ)

Математика

Физическо възпитание и спорт

Информац. технологии (ИУЧ)

6

Математика

Физика и астрономия

Химия и ООС

История и цивилизации

Биология и ЗО

7

Химия и ООС

Математика

География и икономика 

Физика и астрономия

История и цивилизации

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Български ез. и литература

----

Биология и ЗО

Немски език

Химия и ООС

2

История и цивилизации

Български ез. и литература

Биология и ЗО (ИУЧ)

Изобразително изкуство

Химия и ООС (ИУЧ)

3

Информац. технологии (ИУЧ)

География и икономика 

История и цивилизации

География и икономика 

Български ез. и литература

4

География и икономика 

История и цивилизации

Български ез. и литература

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

5

Немски език

Философия

Български ез. и литература

История и цивилизации

Физика и астрономия

6

Философия

Биология и ЗО

Физика и астрономия

Български ез. и литература

История и цивилизации

7

----

Биология и ЗО (ИУЧ)

----

История и цивилизации

Немски език

8

 

 

 

---

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Химия и ООС

Немски език

История и цивилизации

Математика

Български ез. и литература

2

История и цивилизации

Немски език

Математика

Биология и ЗО

Български ез. и литература

3

Физика и астрономия

История и цивилизации

Български ез. и литература

Философия

Математика

4

Биология и ЗО

Философия

Френски език

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

5

Биология и ЗО (ИУЧ)

Химия и ООС

Френски език

География и икономика (ИУЧ) 

Английски език (ИУЧ)

6

Английски език (ИУЧ)

Биология и ЗО (ИУЧ)

Химия и ООС

Немски език

География и икономика 

7

---

----

Биология и ЗО (ИУЧ)

Химия и ООС

Философия

8

 

 

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Химия и ООС (ИУЧ)

Биология и ЗО

---

Български ез. и литература

----

2

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО (ИУЧ)

История и цивилизации

Български ез. и литература

Философия

3

Философия

География и икономика 

Физическо възпитание и спорт

Английски език (ИУЧ)

Химия и ООС (ИУЧ)

4

Биология и ЗО (ИУЧ)

Български ез. и литература

Английски език

Химия и ООС

История и цивилизации

5

География и икономика 

Български ез. и литература

Френски език (ИУЧ)

Биология и ЗО

Английски език

6

Български ез. и литература

Химия и ООС (ИУЧ)

География и икономика 

Философия

Английски език

7

Български ез. и литература

Английски език

Химия и ООС (ИУЧ)

----

Биология и ЗО

8

 

---

 

 

---

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

История и цивилизации

Математика

Физика и астрономия

Английски език

Немски език

2

Немски език

Физика и астрономия

История и цивилизации

Английски език

Физическо възпитание и спорт

3

Математика

История и цивилизации

Английски език

География и икономика (ИУЧ)

Химия и ООС

4

Физика и астрономия

Английски език

Изобразително изкуство

География и икономика (ИУЧ) 

Химия и ООС (ИУЧ)

5

Изобразително изкуство

Информац. технологии (ИУЧ)

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Биология и ЗО (ИУЧ)

6

Английски език

Изобразително изкуство

Информац. технологии (ИУЧ)

Физика и астрономия

История и цивилизации

7

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Философия

 

----

8

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg