Седмична програма X клас за II срок на 2019/2020 г.

 

Х а клас

Х б клас

Х в клас

Х г клас

Х д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Руски език/Немски език

Български ез. и литература

История и цивилизации

Физика и астрономия

Химия и ООС

2

Български ез. и литература

История и цивилизации

Биология и ЗО

Руски език/Немски език

Химия и ООС (ИУЧ)

3

Физика и астрономия

Немски език

Биология и ЗО (ИУЧ)

История и цивилизации

География и икономика 

4

Биология и ЗО

Немски език

Френски език

География и икономика (ИУЧ) 

Биология и ЗО (ИУЧ)

5

Биология и ЗО (ИУЧ)

Физика и астрономия

Френски език

География и икономика (ИУЧ) 

Физическо възпитание и спорт

6

Математика

География и икономика 

Физика и астрономия

Информационни технологии (ИУЧ) 

История и цивилизации

7

(Спортни дейности)

Математика (ФУЧ)

География и икономика 

Биология и ЗО

Физика и астрономия

8

 

 

 

(Спортни дейности)

 

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Философия

Английски език

Химия и ООС

История и цивилизации

География и икономика 

2

История и цивилизации

Химия и ООС

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Немски език

3

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

Философия

Химия и ООС

Математика

4

Физическо възпитание и спорт

Философия

Биология и ЗО

Математика

Химия и ООС (ИУЧ)

5

География и икономика 

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

Философия

История и цивилизации

6

Химия и ООС

Биология и ЗО (ИУЧ)

Математика

Български ез. и литература

Физическо възпитание и спорт

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

8

 

 

 

 

 

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Математика (ФУЧ)

Биология и ЗО (ИУЧ)

История и цивилизации

Български ез. и литература

(Спортни дейности)

2

История и цивилизации

Биология и ЗО (ИУЧ)

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература

Химия и ООС

3

Биология и ЗО (ИУЧ)

История и цивилизации

Математика

Химия и ООС

История и цивилизации

4

Биология и ЗО (ИУЧ)

Химия и ООС

География и икономика 

История и цивилизации

Български ез. и литература

5

Математика

Химия и ООС (ИУЧ)

Философия

География и икономика 

Български ез. и литература

6

Български ез. и литература

География и икономика 

Биология и ЗО (ИУЧ)

Английски език

Математика

7

Български ез. и литература

Математика

Биология и ЗО (ИУЧ)

Английски език

Философия

8

 

 

 

 

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

История и цивилизации

Биология и ЗО

-------

Музика

Биология и ЗО

2

Музика

Физика и астрономия

История и цивилизации

Биология и ЗО

Биология и ЗО

3

Физика и астрономия

Български ез. и литература

Химия и ООС

Информационни технологии (ИУЧ) 

Музика

4

Английски език

Български ез. и литература

Химия и ООС (ИУЧ)

Философия

Физика и астрономия

5

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Музика

Физика и астрономия

Философия

6

Химия и ООС

Музика

Български ез. и литература

Математика

Английски език

7

Химия и ООС (ИУЧ)

История и цивилизации

Физика и астрономия

Математика (ФУЧ)

Английски език

8

 

(Спортни дейности)

Математика (ФУЧ)

 

 

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

История и цивилизации

-------

История и цивилизации

Английски език (ИУЧ)

Български ез. и литература

2

Философия

История и цивилизации

Български ез. и литература

История и цивилизации

Химия и ООС (ИУЧ)

3

Биология и ЗО (ИУЧ)

Английски език

Български ез. и литература

Руски език/Немски език

Химия и ООС (ИУЧ)

4

Руски език/Немски език

Философия

Френски език (ИУЧ)

География и икономика 

Английски език (ИУЧ)

5

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО (ИУЧ)

Английски език

География и икономика (ИУЧ) 

История и цивилизации

6

Английски език (ИУЧ)

Математика

Биология и ЗО (ИУЧ)

Физическо възпитание и спорт

Немски език

7

География и икономика 

Немски език (ИУЧ)

(Спортни дейности)

-------

Математика (ФУЧ)

8

 

 

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg