Седмична програма X клас за I срок на 2018/2019 г.

 

Х а клас

Х б клас

Х в клас

Х г клас

Х д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Български ез. и литература ПП

Етика и право

Френски език

Английски език

Химия и ООС ПП

2

Български ез. и литература ПП

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Английски език

Химия и ООС ПП

3

Биология и ЗО ПП

Немски език

Химия и ООС

Български ез. и литература ПП

Английски език

4

Биология и ЗО ПП

Немски език

Химия и ООС - ЗИП

Български ез. и литература ПП

Английски език

5

Етика и право

Биология и ЗО ПП

Български ез. и литература ПП

Химия и ООС

Немски език

6

Химия и ООС

Биология и ЗО ПП

Български ез. и литература ПП

Физика и астрономия

Информатика

7

Химия и ООС - ЗИП

Физика и астрономия

Английски език

---

Български език и литература

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература ПП

История и цивилизация

Биология и ЗО

Етика и право

2

История и цивилизация

Български ез. и литература ПП

Биология и ЗО ПП

Руски език/Немски език

Математикиа ПП

3

География и икономика 

Математика

Физическо възпитание и спорт

Етика и право

История и цивилизация

4

Биология и ЗО ПП

География и икономика 

Етика и право

Математика

Физика и астрономия

5

Руски език/Немски език

Биология и ЗО ПП

Математика

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

6

Математика

История и цивилизация

Физика и астрономия

География и икономика ПП

Биология и ЗО

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Физика и астрономия

---

---

Английски език

География и икономика 

2

Физическо възпитание и спорт

Немски език

Информатика

Английски език

Химия и ООС ПП

3

Химия и ООС

Немски език

Английски език

История и цивилизация

Математикиа ПП

4

Английски език

Информатика

Математика

Физическо възпитание и спорт

Немски език

5

Английски език

Математика

История и цивилизация

География и икономика ПП

Химия и ООС ПП

6

Математика

Химия и ООС

Физическо възпитание и спорт

География и икономика ПП

Информационни технологии

7

Информатика

Химия и ООС - ЗИП

География и икономика 

Математика

 

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Етика и право

Български ез. и литература ПП

---

Математика

---

2

Математика

Български ез. и литература ПП

Етика и право

Руски език/Немски език

Физика и астрономия

3

Български ез. и литература ПП

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

Биология и ЗО

Физика и астрономия - ЗИП

4

Български ез. и литература ПП

Математика

Физика и астрономия

Химия и ООС

Биология и ЗО

5

Физика и астрономия

Английски език

Математика

География и икономика ПП

Химия и ООС ПП

6

Руски език/Немски език

Физика и астрономия

Биология и ЗО ПП

География и икономика ПП

Английски език

7

---

Химия и ООС

Биология и ЗО ПП

Информатика

Английски език

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Биология и ЗО ПП

Етика и право

Български ез. и литература ПП

История и цивилизация

Математикиа ПП

2

Биология и ЗО ПП

История и цивилизация

Български ез. и литература ПП

Информационни технологии

Математикиа ПП

3

Английски език

Биология и ЗО ПП

Информационни технологии

Български ез. и литература ПП

История и цивилизация

4

Английски език

Биология и ЗО ПП

Френски език

Български ез. и литература ПП

Физическо възпитание и спорт

5

История и цивилизация

Информационни технологии

Френски език

Физическо възпитание и спорт

Етика и право

6

Информационни технологии

Английски език

Биология и ЗО ПП

Етика и право

Български език и литература

7

---

---

Биология и ЗО ПП

---

Български език и литература

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg