Седмична програма X клас за II срок на 2016/2017 г.

 Час

X а клас

X б клас

X в клас

X г клас

X д клас

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1 Биология и ЗО - ПП Немски език Физическо възп. и спорт История и цивилизация -----
2 Биология и ЗО - ПП Немски език Бълг. език и литература – ПП Английски език Химия и ООС - ПП
3 Английски език История и цивилизация Биология и ЗО - ПП Бълг. език и литература – ПП Етика и право

4

Английски език

Бълг. език и литература – ПП

Френски език

Биология и ЗО

История и цивилизация

5

История и цивилизация

Бълг. език и литература – ПП

Френски език

Химия и ООС

Биология и ЗО

6

Бълг. език и литература – ПП

Биология и ЗО - ПП

История и цивилизация

Физическо възп. и спорт

Английски език

7

Бълг. език и литература – ПП

Биология и ЗО - ПП

Математика

 ----

Английски език

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Математика

Физическо възп. и спорт

Бълг. език и литература – ПП

География и икономика - ПП

Химия и ООС - ПП

2

Химия и ООС

Математика

Бълг. език и литература – ПП

География и икономика - ПП

Руски език/Немски език

3

Руски език/Немски език

Химия и ООС

Физика и астрономия

Бълг. език и литература – ПП

Математика - ПП

4

География и икономика 

Руски език/Английски език

Химия и ООС

Физика и астрономия

Математика - ПП

5

Биология и ЗО - ПП

Физика и астрономия

Френски език

Математика

Български език и литература

6

Бълг. език и литература – ПП

Химия и ООС- ЗИП

Математика

Руски език/Немски език

Биология и ЗО

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Етика и право

Бълг. език и литература – ПП

Биология и ЗО - ПП

Информатика

----

2

Физическо възп. и спорт

Информатика

Биология и ЗО - ПП

Бълг. език и литература – ПП

География и икономика 

3

Химия и ООС

Руски език/Английски език

Информатика

Бълг. език и литература – ПП

Английски език

4

Химия и ООС- ЗИП

Етика и право

География и икономика 

Биология и ЗО

Английски език

5

Бълг. език и литература – ПП

Биология и ЗО - ПП

Химия и ООС

География и икономика - ПП

Физическо възп. и спорт

6

Английски език

Информационни технологии

Химия и ООС- ЗИП

География и икономика - ПП

Български език и литература

7

Английски език

Химия и ООС

Английски език

Етика и право

Български език и литература

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

 ----

Немски език

 ----

Английски език

История и цивилизация

2

История и цивилизация

Немски език

Математика

Физическо възп. и спорт

Информатика

3

Етика и право

Физическо възп. и спорт

Бълг. език и литература – ПП

История и цивилизация

Руски език/Немски език

4

Руски език/Немски език

Бълг. език и литература – ПП

Френски език

Математика

Физика и астрономия

5

Физика и астрономия

История и цивилизация

Етика и право

Руски език/Немски език

Информационни технологии

6

Информатика

Математика

История и цивилизация

География и икономика - ПП

Етика и право

7

Математика

----

Английски език

----

Химия и ООС - ПП

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

----

Биология и ЗО - ПП

Физика и астрономия

Етика и право

Математика - ПП

2

Физическо възп. и спорт

Биология и ЗО - ПП

Етика и право

Информационни технологии

Химия и ООС - ПП

3

Физика и астрономия

Етика и право

Биология и ЗО - ПП

Химия и ООС

Физическо възп. и спорт

4

Информационни технологии

География и икономика 

Биология и ЗО - ПП

Физика и астрономия

Математика - ПП

5

Биология и ЗО - ПП

Физика и астрономия

Физическо възп. и спорт

Математика

Химия и ООС - ПП

6

Биология и ЗО - ПП

Математика

Информационни технологии

Английски език

Физика и астрономия

7

Математика

----

----

Английски език

Физика и астрономия - ЗИП

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна