Седмична програма X клас за II срок на 2018/2019 г.

 

Х а клас

Х б клас

Х в клас

Х г клас

Х д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Химия и ООС

Физика и астрономия

Английски език

---

Български език и литература

2

Химия и ООС - ЗИП

Немски език

Български ез. и литература ПП

Физика и астрономия

Информатика

3

Етика и право

Немски език

Български ез. и литература ПП

Английски език

Химия и ООС ПП

4

Български ез. и литература ПП

Биология и ЗО ПП

Френски език

Английски език

Химия и ООС ПП

5

Български ез. и литература ПП

Биология и ЗО ПП

Френски език

Химия и ООС

Немски език

6

Биология и ЗО ПП

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

Български ез. и литература ПП

Английски език

7

Биология и ЗО ПП

---

Химия и ООС - ЗИП

Български ез. и литература ПП

Английски език

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Физическо възпитание и спорт

Български ез. и литература ПП

История и цивилизация

Биология и ЗО

Математикиа ПП

2

История и цивилизация

Български ез. и литература ПП

Физическо възпитание и спорт

Руски език/Немски език

География и икономика 

3

География и икономика 

Биология и ЗО ПП

Математика

Физика и астрономия

История и цивилизация

4

Биология и ЗО ПП

География и икономика 

Етика и право

Математика

Физика и астрономия

5

Руски език/Немски език

Математика

Биология и ЗО ПП

География и икономика ПП

Физическо възпитание и спорт

6

Математика

История и цивилизация

Физика и астрономия

География и икономика ПП

Биология и ЗО

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

Информатика

Химия и ООС

География и икономика 

Математика

---

2

Математика

Химия и ООС - ЗИП

Физическо възпитание и спорт

География и икономика ПП

Информационни технологии

3

Английски език

Информатика

Математика

География и икономика ПП

Химия и ООС ПП

4

Английски език

Математика

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС ПП

5

Химия и ООС

Немски език

Английски език

История и цивилизация

Математикиа ПП

6

Физическо възпитание и спорт

Немски език

Информатика

Английски език

География и икономика 

7

Физика и астрономия

География и икономика 

---

Английски език

Немски език

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

---

Химия и ООС

Биология и ЗО ПП

Информатика

Английски език

2

Руски език/Немски език

Физика и астрономия

Биология и ЗО ПП

География и икономика ПП

Английски език

3

Физика и астрономия

Английски език

Математика

География и икономика ПП

Химия и ООС ПП

4

Български ез. и литература ПП

Математика

Физика и астрономия

Химия и ООС

Биология и ЗО

5

Български ез. и литература ПП

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС

Биология и ЗО

Физика и астрономия

6

Математика

Български ез. и литература ПП

География и икономика 

Руски език/Немски език

Физика и астрономия - ЗИП

7

География и икономика 

Български ез. и литература ПП

---

Математика

---

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

---

Етика и право

Биология и ЗО ПП

---

Български език и литература

2

Информационни технологии

Английски език

Биология и ЗО ПП

Етика и право

Български език и литература

3

История и цивилизация

Информационни технологии

Френски език

Физическо възпитание и спорт

Етика и право

4

Английски език

Биология и ЗО ПП

Френски език

Български ез. и литература ПП

Физическо възпитание и спорт

5

Английски език

Биология и ЗО ПП

Информационни технологии

Български ез. и литература ПП

История и цивилизация

6

Биология и ЗО ПП

История и цивилизация

Български ез. и литература ПП

Информационни технологии

Математикиа ПП

7

Биология и ЗО ПП

---

Български ез. и литература ПП

История и цивилизация

Математикиа ПП

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg