Седмична програма X клас за II срок на 2023/2024 г.

 

Х а клас

Х б клас

Х в клас

Х г клас

Х д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

0

 

 

 

 

 

1

География и икономика 

Математика

Химия и ООС

Английски език (ИУЧ)

История и цивилизации

2

Математика

Физическо възпитание и спорт

Химия и ООС (ИУЧ)

Немски език

Философия

3

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Математика (ИУЧ)

География и икономика 

Английски език

4

История и цивилизации

Химия и ООС

Френски език (ИУЧ)

Математика

Английски език

5

Философия

Химия и ООС (ИУЧ)

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Немски език

6

Български ез. и литература

География и икономика 

Философия

Химия и ООС

Биология и ЗО

7

Български ез. и литература

Философия

---

---

Биология и ЗО (ИУЧ)

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

0

 

 

 

 

---

1

История и цивилизации

Английски език

Физическо възпитание и спорт

География и икономика 

Математика

2

Английски език (ИУЧ)

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

География и икономика (ИУЧ) 

Математика (ИУЧ)

3

Немски език

Биология и ЗО

География и икономика 

Математика (ИУЧ)

Физика и астрономия

4

Физика и астрономия

География и икономика 

Математика

Изобразително изкуство

Биология и ЗО

5

География и икономика 

Немски език (ИУЧ)

Биология и ЗО

История и цивилизации

Български ез. и литература

6

Биология и ЗО

Физика и астрономия

Математика (ИУЧ)

Немски език

История и цивилизации

7

---

---

---

---

---

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

0

---

 

 

 

 

1

Физическо възпитание и спорт

Биология и ЗО (ИУЧ)

Философия

Български ез. и литература

Химия и ООС

2

Математика (ИУЧ)

Биология и ЗО (ИУЧ)

Български ез. и литература

История и цивилизации

Химия и ООС

3

Български ез. и литература

Математика (ИУЧ)

История и цивилизации

Химия и ООС

География и икономика 

4

История и цивилизации

Български ез. и литература

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Немски език

5

Химия и ООС

Български ез. и литература

Френски език

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

6

Биология и ЗО (ИУЧ)

История и цивилизации

Френски език

Философия

Български ез. и литература

7

Биология и ЗО (ИУЧ)

Философия

Английски език

Биология и ЗО

Български ез. и литература

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

0

 

 

 

 

 

1

---

---

Биология и ЗО (ИУЧ)

Математика

История и цивилизации

2

Изобразително изкуство

Математика

Биология и ЗО (ИУЧ)

История и цивилизации

Философия

3

Философия

Български ез. и литература

Изобразително изкуство

Математика (ИУЧ)

Физическо възпитание и спорт

4

История и цивилизации

Биология и ЗО

Български ез. и литература

География и икономика (ИУЧ) 

Математика

5

Математика

История и цивилизации

Български ез. и литература

Информац. технологии (ИУЧ)

Английски език (ИУЧ)

6

Математика (ИУЧ)

История и цивилизации

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Изобразително изкуство

7

Физика и астрономия

Изобразително изкуство

Математика

Английски език

---

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

0

 

 

 

 

 

1

Английски език

Немски език

---

---

---

2

Английски език

Немски език

Химия и ООС

Физика и астрономия

География и икономика 

3

Немски език

Химия и ООС

География и икономика 

Български ез. и литература

Физика и астрономия

4

Биология и ЗО

Английски език

Физика и астрономия

Български ез. и литература

Химия и ООС (ИУЧ)

5

Химия и ООС

Математика (ИУЧ)

Биология и ЗО

Биология и ЗО

История и цивилизации

6

Химия и ООС (ИУЧ)

Физика и астрономия

Английски език

История и цивилизации

Математика (ИУЧ)

7

---

---

История и цивилизации

Философия

Химия и ООС (ИУЧ)

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg