Седмична програма X клас за II срок на 2017/2018 г.

 

Х а клас

Х б клас

Х в клас

Х г клас

Х д клас

Час

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

Химия и ООС

Биология и ЗО

Български език и литература

Информатика - 1 група

Информатика - 1 група

2

Химия и ООС - ЗИП

Биология и ЗО

Български език и литература

Математика

Английски език

3

Математика

Български ез. и литература

Френски език

Химия и ООС

Английски език

4

Биология и ЗО

Български ез. и литература

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Математика

5

Биология и ЗО

Английски език

Химия и ООС

Физика и астрономия

Математика

6

Български ез. и литература

Математика

Биология и ЗО

Етика и право

Физика и астрономия

7

Български ез. и литература

Немски език

Биология и ЗО

Информатика - 2 група

Информатика - 2 група

Час

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

Математика

Физика и астрономия

Етика и право

Български ез. и литература

История и цивилизация

2

История и цивилизация

Математика

Биология и ЗО

Български ез. и литература

География и икономика 

3

Биология и ЗО

Немски език

История и цивилизация

География и икономика

Български език и литература

4

Физическо възпитание и спорт

Информатика

Математика

География и икономика

Български език и литература

5

Физика и астрономия

Биология и ЗО

Информатика

История и цивилизация

Математика

6

Информатика

История и цивилизация

Физика и астрономия

Математика

Биология и ЗО

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

---

---

Химия и ООС

Руски език / Немски език

География и икономика

2

Математика

География и икономика

Химия и ООС - ЗИП

Английски език

Немски език / Френски език

3

Руски език / Немски език

Физика и астрономия

Математика

Английски език

Български език и литература

4

Физика и астрономия

Български ез. и литература

Френски език

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

5

Физическо възп. и спорт

Български ез. и литература

Английски език

География и икономика

Химия и ООС

6

Етика и право

Химия и ООС

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

7

География и икономика

Химия и ООС - ЗИП

Български език и литература

Химия и ООС

Физика и астрономия - ЗИП

Час

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

Български ез. и литература

Английски език

Физика и астрономия

Информационни техн.- 1 група

Информационни техн.-1 група

2

Български ез. и литература

Биология и ЗО

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

Английски език

3

История и цивилизация

Биология и ЗО

География и икономика 

Български ез. и литература

Английски език

4

Информационни технологии

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

Български ез. и литература

Химия и ООС

5

Английски език

Информационни технологии

Биология и ЗО

Физика и астрономия

Химия и ООС

6

Английски език

География и икономика

Информационни технологии

Биология и ЗО

История и цивилизация

7

География и икономика

История и цивилизация

---

Информационни техн.- 2 група

Информационни техн.-2 група

Час

Петък

Петък

Петък

Петък

Петък

1

Английски език

---

Френски език

Математика

Етика и право

2

Химия и ООС

Физическо възпитание и спорт

Френски език

Руски език / Немски език

Математика

3

Руски език / Немски език

Химия и ООС

География и икономика

Английски език

Биология и ЗО

4

Биология и ЗО

Етика и право

Математика

География и икономика

Физическо възп. и спорт

5

Биология и ЗО

Математика

Английски език

География и икономика

Немски език / Френски език

6

Английски език

Немски език

Биология и ЗО

Физическо възп. и спорт

Химия и ООС

7

---

Немски език

---

Биология и ЗО

Химия и ООС

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg