ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА XII КЛАС

СЕСИЯ МАРТ – АПРИЛ

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ/

ВИД ПОДГОТОВКА

ДАТА

НАЧАЛЕН ЧАС

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ВИД НА ИЗПИТА

Български език и литература –

профилирана подготовка

02.03.2018 г.

10.00

стая 315

писмен

Английски език – профилирана подготовка

07.03.2018 г.

9.00

стая 315

писмен и устен

Руски език (II ЧЕ) –задължителна подготовка

13.03.2018 г.

9.00

стая 315

писмен и устен

Математика –

профилирана подготовка

20.03.2018 г.

10.00

стая 315

писмен

Информационни технологии – задължителноизбираема подготовка

23.03.2018 г.

9.30

стая 315

писмен и практически

История и цивилизация – задължителна подготовка

26.03.2018 г.

10.00

стая 315

писмен

География и икономика – задължителна подготовка

30.03.2018 г.

10.00

стая 315

писмен

Свят и личност- задължителна подготовка

04.04.2018 г.

13.30

стая 315

писмен

Физика и астрономия  - задължителна подготовка

11.04.2018 г.

10.00

стая 315

писмен

Физика и астрономия  - задължителноизбираема подготовка

16.04.2018 г.

10.00

стая 315

писмен

Химия и ООС

профилирана подготовка

26.04.2018 г.

10.00

стая 315

писмен

Физическо възпитание и спорт –

задължителна подготовка

27.04.2018 г.

11.00

физк. салон

практически

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg