ГРАФИК ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Дата

Начален час

Зала

Изпит по

Предмет

Вид подготовка

Клас

Вид на изпита

26.03.2024 г.

10.30 ч

315

Английски език

Интензивно изучаван чужд език

VIII

1 срок

Писмен/

практически

11.04.2024 г.

10.30 ч

315

Информатика

Общообразователна

VIII

1 срок

Писмен/

практически

18.04.2024 г.

10.30 ч

315

Немски език

Интензивно изучаван чужд език

VIII

Писмен/

устен

18.04.2024 г.

11.00 ч

315

Музика

Общообразователна

VIII

Писмен/

практически

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg