Разпределение на групите II-ри чужд език

през II срок на учебната 2018/2019 г.  

ВТОРНИК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

ФЕ – XI д – 209

НЕ – XI д – 208

РЕ – X г – 207

НЕ – X г – 205

РЕ – XI а – 211

НЕ – XI а – 212

РЕ – XI г – 208

НЕ – XI г – 209

РЕ – X а – 202

НЕ – X а – 203

 

 

СРЯДА

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – XII б – 311

АЕ – XII б – 312

 

РЕ – XII д – 310

НЕ – ХII д – 302

РЕ – XII а– 302

НЕ – XII а – 310

РЕ – IX г – 303

НЕ – IX г – 307

РЕ – XII г – 207

НЕ – XII г – 309

РЕ – IX а – 306

НЕ – IX а – 305

ЧЕТВЪРТЪК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

ФЕ – XI д – 211

НЕ – XI д – 208

РЕ – X а – 211

НЕ – X а – 203

РЕ – XI а – 209

НЕ – XI а – 212

РЕ – XI г – 107

НЕ – XI г – 209

 

РЕ – X г – 311

НЕ – X г – 205

 

         ПЕТЪК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – XII д – 308

НЕ – ХII д – 302

РЕ – XII г – 308

НЕ – XII г – 309

РЕ – IX а – 311

НЕ – IX а – 305

РЕ – XII а– 309

НЕ – XII а – 310

РЕ – IX г – 305

НЕ – IX г – 307

РЕ – XII б – 307

АЕ – ХII б – 312

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg