Разпределение на групите II-ри чужд език  и ЗИП

през II срок на учебната 2016 /2017 г.  

ПОНЕДЕЛНИК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

 

 

РЕ – IX а – 204

НЕ – IX а – 212

РЕ – XII д – 205

НЕ – XII д – 207

РЕ – XII г – 207

НЕ – XII г – 205

РЕ – IX г – 207

НЕ – IX г – 209

ФЕ – IX д – 205

НЕ – IX д – 208

ВТОРНИК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – XI г – 203

НЕ – XI г – 307

РЕ – X д – 207

НЕ – Х д – 302

РЕ – X а – 211

НЕ – X а – 310

РЕ – X б – 205

АЕ – Х б – 108

РЕ – XI д – 202

НЕ – XI д – 308

РЕ – X г – 307

НЕ – X г – 311

 

СРЯДА

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

 

 

ФЕ – IX д – 202

НЕ – IX д – 208

 

РЕ – X б – 306

АЕ – X б – 108

РЕ – XII г – 203

НЕ – XII г – 205

РЕ – XII д – 209

НЕ – XII д – 207

РЕ – IX г – 308

НЕ – IX г – 209

РЕ – IX а – 205

НЕ – IX а – 212

ЧЕТВЪРТЪК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

 

 

РЕ – X д – 308

НЕ – Х д – 302

РЕ – X а – 212

НЕ – X а – 310

РЕ – X г – 303

НЕ – X г – 311

РЕ – XI д – 305

НЕ – XI д – 308

РЕ – XI г – 308

НЕ – XI г – 307

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна