Разпределение на групите II-ри чужд език

през II срок на учебната 2017/2018 г.  

ПОНЕДЕЛНИК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – XII д – 311

НЕ – XII д – 308

РЕ – XI д – 305

НЕ – ХI д – 302

РЕ – XII г – 309

НЕ – XII г – 307

РЕ – XI а – 309

НЕ – XI а – 310

РЕ – XI г – 303

НЕ – XI г – 309

РЕ – XI б – 205

АЕ – XI б – 312

 

СРЯДА

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – X г – 203

НЕ – X г – 209

ФЕ – X д – 310

НЕ – X д – 311 

РЕ – X а – 204

НЕ – X а – 212

РЕ – IX г – 312

НЕ – IX г – 205

РЕ – IX а – 212

НЕ – IX а – 203

   

ЧЕТВЪРТЪК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – XI а– 311

НЕ – XI а – 310

РЕ – XI г – 210

НЕ – XI г – 309

РЕ – XII г – 306

НЕ – XII г – 307

РЕ – XI д – 211

НЕ – ХI д – 302

РЕ – XII д – 305

НЕ – XII д – 308

   

         ПЕТЪК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – IX а – 202

НЕ – IX а – 203

РЕ – X г – 211

НЕ – X г – 209

РЕ – X а – 307

НЕ – X а – 212

РЕ – IX г – 311

НЕ – IX г – 205

ФЕ – X д – 204

НЕ – X д – 311

 

РЕ – XI б – 205

АЕ – ХI б – 312

   

 

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg