Разпределение на групите II-ри чужд език

през I срок на учебната 2018/2019 г.  

ВТОРНИК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

ФЕ – XI д – 208

НЕ – XI д – 209

РЕ – X г – 205

НЕ – X г – 305

РЕ – XI г – 209

НЕ – XI г – 211

РЕ – XI а – 212

НЕ – XI а – 208

РЕ – X а – 203

НЕ – X а – 202

 

 

СРЯДА

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – IX а – 305

НЕ – IX а – 306

РЕ – XII г – 309

НЕ – XII г – 306

РЕ – IX г – 307

НЕ – IX г – 303

РЕ – XII а– 310

НЕ – XII а – 302

РЕ – XII д – 302

НЕ – ХII д – 310

 

РЕ – XII б – 312

АЕ – XII б – 311

ЧЕТВЪРТЪК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

 

РЕ – X г – 205

НЕ – X г – 303

 

РЕ – XI г – 209

НЕ – XI г – 107

РЕ – XI а – 212

НЕ – XI а – 209

РЕ – X а – 203

НЕ – X а – 212

ФЕ – XI д – 208

НЕ – XI д – 211

         ПЕТЪК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

 

РЕ – XII б – 312

АЕ – ХII б – 307

РЕ – IX г – 307

НЕ – IX г – 305

РЕ – XII а– 310

НЕ – XII а – 309

РЕ – IX а – 305

НЕ – IX а – 311

РЕ – XII г – 309

НЕ – XII г – 308

РЕ – XII д – 302

НЕ – ХII д – 310

 

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg