Проекти

 

Ученици от Трета ПМГ “Акад. Методий Попов” достойно отбелязаха 150 годишнината от рождението на арх.Петко Момчилов

   Ученици от Трета ПМГ “Акад. Методий Попов” се ангажираха да изследват живота и наследството на арх.Петко Момчилов, чрез проект „Архитектурата на миналото – нашите основи”, част от фестивала „Варна - моят древен и нов град”. През м.октомври се навършиха 150 години от рождението му. Участниците в проекта осъществиха едно истинско пътуване в миналото, като се приобщиха към материални и духовни ценности, които ги идентифицират като граждани на Варна. Те разшириха своята култура, знания и опитност по теми, свързани с история на архитектурата и градската среда, които са слабо застъпени в задължителната учебна програма. Вълнуващата среща с живота и делото на истински възрожденската личност на арх.Петко Момчилов, стимулира участниците в проекта за по-голяма гражданска ангажираност  и осмисляне на поколенческите различия и континюитет.

   Целевата група беше формирана от около 60 ученика на възраст 16 –18 години, 3-ма техни учители. Индиректни ползватели на продуктите от проекта са и другите  ученици от Трета ПМГ –- Варна, СОУ „Христо Ботев” – Русе; хора от широката общественост с интереси в областта на архитектурата.

 

Вижте повече

 

 

     От 1.06.2013г. до 31.10.2013г. учениците от клуб „Превенции” работиха по проект „Защо Не?Превенция на рисково поведение – младежка активност, социален диалог, графити и стрийт арт”. Проектът е финансиран от Община Варна Дирекция „Превенции”.

   В рамките на проекта създадохме група за супервизия и подкрепа, в която участват ученици от ХІІ клас. Те обучиха деветокласниците да водят сесии по три направления: превенция на психоактивни вещества; безопасен интернет и борба с трафика на хора. Използвахме връстниковия подход, научихме за историята на графитите и стрийт арта, изследвахме удовлетвореността от градската среда и възможностите да се отправят социални послания чрез изкуството на графитите.     

   Деветокласниците проведоха сесии с новопостъпилите ученици от осми клас.

  Рисувахме графити по време на Националната кампания за превенция на трафик на хора с цел сексуална експлоатация PLAY 4 GHANGE.

   Организирахме конкурс „Когато графитите говорят..”

Можете да видите снимки от нашата дейност, както и издадената по проекта брошура.

 
 

 МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ  FOOD!FOOD FOR THOUGHT 

Пълна информация за проект  FOOD!FOOD FOR THOUGHT     можете да намерите на адрес  http://foodproject11.wordpress.com/

Адрес на общия сайт на проекта:  http://www.foodforthoughtproject.eu/BULGARIA.html

***

Снимки от закриването на проекта

***

Мобилност Гърция-Турция

***

В страната на фаду и порто

  Петата проектна мобилност в Португалия беше единствена по своя род-нямаше нужда да се местим в друга страна,осъществявайки дълги преходи, и затова успяхме да й се насладим по пълна програма!

 Вижте как- по думите на една от участничките, Аглика Григорова от 9’г’ клас

***

Спомени за IV мобилност

***

Елегия от Румъния

***

    На 14 февруари в фоайето на третия етаж с усилията на екип от проект „Food!Food for thought” по програма «Коменски» бе открита изложба на карикатури,постери,комикси и рисунки по повод Празника на лозарите и винарите-Свети Трифон Зарезан Участниците в конкурса-Александра,Божидар и Чен Тиън от 8г клас, Симона,Деница и София-Мари от 9 а клас, Габриела от 9 б клас, Божидар от 9 в клас, Сара от 9 д клас, Пламена и Даниелсон от 10 а клас, Маргарита от 10 б клас, Екатерина 10 в клас, Виктор 10 д клас бяха наградени с грамоти и предметни награди.

Браво на художниците,пожелаваме им големи творчески успехи!

Координатор на проекта Наталия Памукова

***

Отминалото вече лято беше не само горещо,но и много продуктивно за нашата гимназия- получихме одобрение и гарант от 20000 евро за нов многостранен проект по програма „Коменски”- „Food!Food for thought.Вижте повече!

Снимки

***

Втора проектна мобилност Германия-Полша

***

  Измина първата година, през която участниците в проект „Food!Food for thought” към секторна програма «Коменски» научиха нови неща за храната и здравословното хранене, правиха интервюта, презентации и, разбира се, пътешестваха! Нашите последни дестинации бяха Хърватия и Италия! Нека дадем думата на самите участници - Павлина Драгнева от VІІІ г клас и Габриела Томова от ІХ б..../доклад и презентация/.

Проектът „Алтернативите на зависимото поведение”

Проектът „Алтернативите на зависимото поведение” се реализира от Училищното настоятелство на ІІІ ПМГ „Акад. Методий Попов” с финансовата подкрепа на Дирекция „Превенции” Община Варна. Реализацията на проекта продължи 5 месеца от юни до октомври.Вижте още...

Материали,създадени от учениците,участвали в проекта

Снимки

   

 

 

ІІІПМГ „Академик Методий Попов” работи по проект на МОМН - BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – УСПЕХ, който се реализира с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Информация за проекта

Други проекти

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg