Проекти

 

Ученици от Трета ПМГ “Акад. Методий Попов” достойно отбелязаха 150 годишнината от рождението на арх.Петко Момчилов

   Ученици от Трета ПМГ “Акад. Методий Попов” се ангажираха да изследват живота и наследството на арх.Петко Момчилов, чрез проект „Архитектурата на миналото – нашите основи”, част от фестивала „Варна - моят древен и нов град”. През м.октомври се навършиха 150 години от рождението му. Участниците в проекта осъществиха едно истинско пътуване в миналото, като се приобщиха към материални и духовни ценности, които ги идентифицират като граждани на Варна. Те разшириха своята култура, знания и опитност по теми, свързани с история на архитектурата и градската среда, които са слабо застъпени в задължителната учебна програма. Вълнуващата среща с живота и делото на истински възрожденската личност на арх.Петко Момчилов, стимулира участниците в проекта за по-голяма гражданска ангажираност  и осмисляне на поколенческите различия и континюитет.

   Целевата група беше формирана от около 60 ученика на възраст 16 –18 години, 3-ма техни учители. Индиректни ползватели на продуктите от проекта са и другите  ученици от Трета ПМГ –- Варна, СОУ „Христо Ботев” – Русе; хора от широката общественост с интереси в областта на архитектурата.

 

Вижте повече

 

 

     От 1.06.2013г. до 31.10.2013г. учениците от клуб „Превенции” работиха по проект „Защо Не?Превенция на рисково поведение – младежка активност, социален диалог, графити и стрийт арт”. Проектът е финансиран от Община Варна Дирекция „Превенции”.

   В рамките на проекта създадохме група за супервизия и подкрепа, в която участват ученици от ХІІ клас. Те обучиха деветокласниците да водят сесии по три направления: превенция на психоактивни вещества; безопасен интернет и борба с трафика на хора. Използвахме връстниковия подход, научихме за историята на графитите и стрийт арта, изследвахме удовлетвореността от градската среда и възможностите да се отправят социални послания чрез изкуството на графитите.     

   Деветокласниците проведоха сесии с новопостъпилите ученици от осми клас.

  Рисувахме графити по време на Националната кампания за превенция на трафик на хора с цел сексуална експлоатация PLAY 4 GHANGE.

   Организирахме конкурс „Когато графитите говорят..”

Можете да видите снимки от нашата дейност, както и издадената по проекта брошура.

 
 

 МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ  FOOD!FOOD FOR THOUGHT 

Пълна информация за проект  FOOD!FOOD FOR THOUGHT     можете да намерите на адрес  http://foodproject11.wordpress.com/

Адрес на общия сайт на проекта:  http://www.foodforthoughtproject.eu/BULGARIA.html

***

Снимки от закриването на проекта

***

Мобилност Гърция-Турция

***

В страната на фаду и порто

  Петата проектна мобилност в Португалия беше единствена по своя род-нямаше нужда да се местим в друга страна,осъществявайки дълги преходи, и затова успяхме да й се насладим по пълна програма!

 Вижте как- по думите на една от участничките, Аглика Григорова от 9’г’ клас

***

Спомени за IV мобилност

***

Елегия от Румъния

***

    На 14 февруари в фоайето на третия етаж с усилията на екип от проект „Food!Food for thought” по програма «Коменски» бе открита изложба на карикатури,постери,комикси и рисунки по повод Празника на лозарите и винарите-Свети Трифон Зарезан Участниците в конкурса-Александра,Божидар и Чен Тиън от 8г клас, Симона,Деница и София-Мари от 9 а клас, Габриела от 9 б клас, Божидар от 9 в клас, Сара от 9 д клас, Пламена и Даниелсон от 10 а клас, Маргарита от 10 б клас, Екатерина 10 в клас, Виктор 10 д клас бяха наградени с грамоти и предметни награди.

Браво на художниците,пожелаваме им големи творчески успехи!

Координатор на проекта Наталия Памукова

***

Отминалото вече лято беше не само горещо,но и много продуктивно за нашата гимназия- получихме одобрение и гарант от 20000 евро за нов многостранен проект по програма „Коменски”- „Food!Food for thought.Вижте повече!

Снимки

***

Втора проектна мобилност Германия-Полша

***

  Измина първата година, през която участниците в проект „Food!Food for thought” към секторна програма «Коменски» научиха нови неща за храната и здравословното хранене, правиха интервюта, презентации и, разбира се, пътешестваха! Нашите последни дестинации бяха Хърватия и Италия! Нека дадем думата на самите участници - Павлина Драгнева от VІІІ г клас и Габриела Томова от ІХ б..../доклад и презентация/.

Проектът „Алтернативите на зависимото поведение”

Проектът „Алтернативите на зависимото поведение” се реализира от Училищното настоятелство на ІІІ ПМГ „Акад. Методий Попов” с финансовата подкрепа на Дирекция „Превенции” Община Варна. Реализацията на проекта продължи 5 месеца от юни до октомври.Вижте още...

Материали,създадени от учениците,участвали в проекта

Снимки

   

 

 

ІІІПМГ „Академик Методий Попов” работи по проект на МОМН - BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – УСПЕХ, който се реализира с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Информация за проекта

Други проекти

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg