Heading

Place your message here. For maximum impact, use two or three sentences.

 

 

 

 

                                       БЛАГОДАРИМ

 

 

 

 

 

 

 

           Преди 3 месеца в нашата гимназия стартира проектът “Ученически виртуален творческо-изследователски център“. Той има за цел да превърне училището в привлекателна територия за нас, младите хора, където да можем да изявим творчески способности и изобретателност, да се научим да работим в екип .

    Участие са взели 330 ученици от нашата гимназия , ПМГ “ Свети Климент Охридки “ – град Силистра и ОМГ “ Академик Кирил Попов “ – град Пловдив  и 19 учители от нашата гимназия .

    До края на 2009 година общо 9 училищни клуба ще реализират своята дейност – “Метеорология  и климатология “, “ Зелената система на Варна “, “ Морски изследователи “ , “ Химията-интересна и разбираема “, “ Идеи в действие “ , “Перпетуум мобиле за Вас“, “Журналист”, “Училищен помощен хардуерен екип” и “Училищен помощен софтуерен екип” .

    Предстоят ни изследователски дейности в областта на екологията , чистотата на въздуха и водата, развитието на транспорта и изобретенията, свързани с  него; ученическа конференция “Стопански и практико-приложни аспекти на промените в климата” , 10 състезания и конкурси, от които 6 online .

    Добре обучените хардуерни и софтуерни екипи ще помагат с работата в мрежа . Учениците от клуб “Журналист” ще издават периодично електронен вестник , ще реализират летни практики в местните медии и ще участват в създаването на училищно радио. А , за да поддържат настроението на всички, театралната ни група “Перпетуум мобиле за Вас” ще изнесе спектакъл .

    След като проектът се реализира,  налице ще бъдат метеорологична площадка в двора на училището, ще се обогати музейната експозиция на гимназията, ще се създадат електронен каталог на нисшите растения в градската среда, индикиращ състоянието й и “Пътеводител на варненския тийнейджър” .

    Проектът ни е финансиран по програма “Развитие на човешките ресурси” на Европейския социален фонд, и е на стойност 38 636 лева .

    Изразяваме благодарността си към нашите партньори – Община Варна , Дирекция “Образование“ , ПМГ “Св. Климент Охридски” – Силистра и ОМГ “Акад. Кирил Попов” – Пловдив .

   С нетърпение очакваме празника на трите гимназии, под надслов “Благодаря”

                                                                                                                   Стамена Кавръкова      

 

 ПъРвА ВъЗрАсТ
Text Box: Трета Природоматематическа гимназия “Акад. Методий Попов”, Варна, България

Text Box:

Втори брой на електронен училищен вестник– м. Февруари