Text Box: Трета Природоматематическа гимназия Акад. Методий Попов, Варна, България

Text Box: ПъРвА ВъЗрАсТ

Oсми брой на електронен училищен вестник м. Декенври

Конференция Стопански и практикоприложни аспекти на климата

 

На 28 ноемви 2009г. в НАОП Николай Коперник - Варна се проведе конференцията за стопански и практикаприложни аспекти на климата. Събитието беше организирано в рамките на проект Ученически виртуален творческо иследователски център. Учатва клубът по метеорология от ІІІ ПМГ Акад. Методий Попов Варна и ученици от партньорските ни гимназии в Силистра и Пловдив. Специален поздръв към гостите отправиха Клуб Перпетуммобиле. Ръководители на ученическия екип са г-жа Ася Чилингирян и г-жа Галина Иванова. Ученици от ХІ г клас достойно представиха гимназията. Пожънатият успех бе заслуга на Лидия Семерджиева, Лия Никифорова, Десислава Христова и Галина Станкова (І място) с презентация на тема: Земята ни говори... ние не я чуваме и Силвия Янакиева, Милослава Митева и Велислава Минкова (ІІІ място) Бизнес за чиста Земя, добре се представи и екипът на Георги Кючуков, Стевчо Станев и Мариян Руменов Климатичните промени и влиянието им върху бреговота зона. Всички участници в конференцията получиха грамоти.

 

Благодарности към ученици и учители