Text Box: Трета Природоматематическа гимназия “Акад. Методий Попов”, Варна, България

Text Box: ПъРвА ВъЗрАсТ

Пети брой на електронен училищен вестник– м. Юни

ТЕЛЕФОНЕН ТЕРОРИЗЪМ ВДИГНА ТРЕТА  ГИМНАЗИЯ  НА КРАК

 

Сигнал за бомба подплаши ученици и учители от 3-та. На 16 юни в МВР постъпило анонимно телефонно обаждане за скрито взривно устройство в гимназията. След продължително биене на звънеца малко след 10.30 всички ученици напуснаха класните стаи. Учителите и административното ръководство изкараха учениците пред двора на училището, за да отстъпят място на служителите на реда. Скоро пристигнаха полицейски коли и специални части, за да претърсят сградата. Сред учениците се срещаха разнообразни мнения: Дали наистина има бомба?” – питаха уплашени някои, а други заявиха, че това е фалшив сигнал и не повярваха. Учителите също коментираха помежду си събитието, отговаряха на въпроси от учениците и успокояваха по-притеснените от тях. Всички чакаха час преди окончателно да разберат, че учебният ден няма да бъде продължен.

На следващият ден учебните занятия започнаха нормално. Разбра се, че сигналът е бил неверен. Административното ръководство предупреди учащите в гимназията, че При следваща проява на телефонен тероризъм за бомбена заплаха  учебната година ще бъде удължена до 3 юли”.