ДЪРЖАВЕН ПЛАН-Прием за учебната 2019/2020 година


Приемът в Трета ПМГ Академик Методий Попов се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Заповед № РД07-1290/11.06.2019 г. на Директора на Трета ПМГ "Акад. М. Попов" за определяне на комисия по приемане на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 година.

Заповед № РД07-1445 / 04.07.2019 г. на Директора на Трета ПМГ "Акад. М. Попов" за допълнение и изменение на заповед № РД 07 - 1290 / 11.06.2019 г.

Заповед № РД09-1709/29.08.2018 г.  на Министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019-2020 г., съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Вид дейност

 срок

1.

Провеждане на НВО по

 

 

- български език и литература

 17.06.2019 г.

 

- математика

19.06.2019 г.

2.

Обявяване на резултатите от НВО

 до 27.06.2019 г. вкл.

3.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2006 г. 

03.07-05.07.2019 г. вкл.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

 до 11.07.2019 г. вкл.

5.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  - Трета ПМГ Акад. М. Попов

до 16.07.2019 г. вкл.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

 до 18.07.2019 г. вкл.

7.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране  Трета ПМГ "Акад. М. Попов "

 до 22.07.2019 г. вкл.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

  23.07.2019 г.

9.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 24.07-25.07.2019 г. вкл.

10.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29.07.2019 г. вкл.

11.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране Трета  ПМГ "Акад. М. Попов"

 31.07.2019 г. вкл.

12.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

 01.08.2019 г.

13.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  Трета ПМГ "Акад. М. Попов"

 определя се от директора на училището

до 10.09.2019 г. вкл.

14.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

  до 13.09.2019 г. вкл.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Заповед № РД06-479/19.04.2019 г. на Началника на РУО Варна за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2019/2020 година в V клас за професионалните гимназии с профил Математически и в VIII клас за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии от област Варна

Профил

Паралелки

Ученици

Профилиращи учебни предмети

Интензивно изучаван чужд език

Балообразуване

максимален бал 500

Брой

Природни науки

1

26

Биология и ЗО

Английски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Химия и ООС

3. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

4. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Природни науки

1

26

Биология и ЗО

Немски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Химия и ООС

3. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

4. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Природни науки

1

26

Биология и ЗО

 

Френски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Химия и ООС

3. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

4. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Природни науки

1

26

Химия и ООС

Английски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Биология и ЗО

3. Оценка по химия и ООС /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

4. Оценка по биология и ЗО /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Икономическо развитие

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

26

 

 

География и икономика

 

 

Английски език

1. Оценка от НВО по математика /удвоена/

макс. 200 т.

2. Оценка от НВО по БЕЛ /удвоена/

макс. 200 т.

Английски език

3. Оценка по география и икономика /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

4. Оценка по информационни технологии /свидетелство за основно образование VII клас/

макс. 50 т.

Забележка: По скала според ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците: Отличен 6 се приравнява на 50 т., Много добър 5 се приравнява на 39 т., Добър 4 се приравнява на 26 т. и Среден 3 - на 15 т.

Рамков учебен план за профили "Природни науки" и "Икономическо развитие"

 

Архив прием 2018/2019 г.

Архив прием 2017/2018 г.

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg