УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за профилирано образование с интензивно изучаване на английски език

профил „Природни науки“, X д клас - Химия и ООС и Биология и здравно образование

Учебна година: 2022/2023

Учебни предмети

Първи гимназиален етап

X д клас

Седмичен брой часове

Годишен брой часове

I

учебен срок

II учебен срок

Общо учебни седмици

Учебни седмици

18

18

36

1

2

3

4

5

Раздел А – задължителни учебни часове

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Английски език

2

2

72

3.

Немски език

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Информационни технологии

0.5

0.5

18

6.

История и цивилизации

3.5

3.5

126

7.

География и икономика

2.5

2.5

90

8.

Философия

2

2

72

9.

Биология и здравно образование

2

2

72

10.

Физика и астрономия

2

2

72

11.

Химия и опазване на околната среда

2

2

72

12.

Музика

0,5

0,5

18

13.

Изобразително изкуство

0,5

0,5

18

14.

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

Общо за раздел А

26,5

26,5

954

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

1.

Английски език

1

1

36

2.

Математика

1

1

36

3.

Биология и здравно образование

1

1

36

4.

Химия и опазване на околната среда

2,5

2,5

90

Общ брой часове за раздел Б

5,5

5,5

198

Общо за раздел А + раздел Б

32

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

 

Общ брой часове за раздел В

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

32

1152

 

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

1.

Модул за осъществяване на спортни дейности - волейбол

1

1

36

2.

Час на класа

1

1

36

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg