УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за профилирано образование с интензивно изучаване на френски език

профил „Природни науки“, XII в клас - Биология и здравно образование и Химия и ООС

Учебна година: 2021/2022

 

Учебни предмети

Втори гимназиален етап

XII в клас

Седмичен брой часове

Годишен брой часове

I

учебен срок

II учебен срок

Общо учебни седмици

Учебни седмици

18

13

31

1

2

3

4

5

Раздел А – задължителни учебни часове

1.

Български език и литература

3

3

93

2.

Френски език

2

2

62

3.

Английски език

2

2

62

4.

Математика

2

2

62

5.

Гражданско онразование

1

1

31

6.

Физическо възпитание и спорт

2

2

31

Общо за раздел А

12

12

372

Раздел Б – избираеми учебни часове

Профилирана подготовка

1.

Френски език

5

5

155

 

Модул 1 – Устно общуване

1

1

31

 

Модул 2 – Писмено общуване

1

1

31

 

Модул 3 – Езикът чрез литературата

1

1

31

 

Модул 4 – Култура и междукултурно общуване

1

1

31

 

Избираем модул  - Работа върху автентични текстове

1

1

31

2.

Биология и здравно образование

7

7

217

 

Модул 2 – Многоклетъчна организация  на биологичните системи

1

2

44

 

Модул 3 – Биосфера – структура и процеси

1

1

31

 

Модул 4 – Еволюция на биологичните системи

2

1

49

 

Избираем модул – Процеси в биологичните макросистеми

3

3

93

3.

Химия и опазване на околната среда

6

6

186

 

Модул 3 – Химия на органичните вещества

4

0

72

 

Модул 4 – Методи за контрол и анализ на веществата

0

4

52

 

Избираем модул  - Методи за анализ и изследване в химията

2

2

62

Разширена подготовка

1.

Български език и литература

1

1

31

2.

Математика

1

1

31

Общ брой часове за раздел Б

20

20

620

Общо за раздел А + раздел Б

32

32

992

Раздел В – факултативни учебни часове

 

 

---

---

---

---

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

32

992

 

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

1.

Модул за осъществяване на спортни дейности - волейбол

1

1

31

2.

Час на класа

1

1

31

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg