У Ч Е Б Е Н   П Л А Н 

 профил "Природоматематически"

за Випуск 2014/2019 г., 2015/2020 г., 2016/2021 г.

Профилиращи предмети:

Биология и ЗО, Английски език, Химия и ООС, Български език и литература

 

Класове

VIII

IX

X

XI

XII

Общо

VIII-XII

ЗП/

ПП

ЗИП

ЗП/

ПП

ЗИП

ЗП/

ПП

ЗИП

ЗП/

ПП

ЗИП

Учебни седмици

36

36

 

36

 

36

 

31

 

 

Задължителна и профилирана подготовка

Български език и литература

Български език и литература

144

162

 

144

 

144

 

124

 

718

 

 

3+1,5

 

3+1

 

3+1

 

3+1

 

 

Чужди езици

I чужд език

648

144

 

144

 

144

 

155

 

1235

 

 

4

 

4

 

4

 

4+1

 

 

II чужд език

 

72

 

72

 

72

 

62

 

278

 

 

2

 

2

 

2

 

2

 

 

Математикa, информатика  и информационни технологии

Математика

108

108

72

108

 

72

 

62

 

530

 

 

3

2

3

 

2

 

2

 

 

Информатика

 

36

 

36

 

 

 

 

 

72

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Информационни технологии

36

36

 

36

 

 

36

 

31

175

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

Обществени науки и гражданско образование

История и цивилизация

 

54

 

72

 

72

 

62

 

260

 

 

1,5

 

2

 

2

 

2

 

 

География и икономика

 

54

 

54

 

54

 

31

 

193

 

 

1,5

 

1,5

 

1,5

 

1

 

 

Психология и логика

 

54

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Етика и право

 

 

 

54

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

Философия

 

 

 

 

 

54

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

Свят и личност

 

 

 

 

 

 

 

62

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Природни науки и екология

Биология и здравно образование

 

72

36

180

 

216

 

186

 

690

 

 

2

1

2+3

 

2+4

 

0+6

 

 

Физика и астрономия

 

54

 

72

 

72

 

31

 

229

 

 

1,5

 

2

 

2

 

1

 

 

Химия и опазване на околната среда

 

54

 

72

36

144

 

124

 

430

 

 

1,5

 

2

1

2+2

 

0+4

 

 

Изкуства

Музика

36

36

 

 

 

 

 

 

 

72

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразително изкуство

36

36

 

 

 

 

 

 

 

72

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическа култура и спорт

Физическо възпитание и спорт

72+36

72+36

 

72+36

 

72+36

 

62+31

 

350+175

 

2+1

2+1

 

2+1

 

2+1

 

2+1

 

 

 Свободноизбираема   подготовка

144

144

 

144

 

144

 

124

 

700

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg