Олимпиади през учебната 2018/2019 г.

Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2018/2019 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Полина Аркадий Игнатова

Xа

2

Доротея Диянова Железова

Xа

3

Станислава Косьова Даскалова

Xа

4

Натали Валентинова Жекова

Xа

5

Моника Пламенова Стойчева

Xа

6

Айсу Ерсин Исмаил

XIв

7

Гергана Ангелова Тодорова

XIIа

8

Светлозара Светлозарова Петкова

XIв

9

Елиф Осман Амет

XIа

 

 

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА  ПО  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Доротея Диянова Железова

Xа

5

Мертан Исмаил Расим

Xд

3

Десислава Иванова Чернева

Xа

4

Огнян Мартинов Лазаров

IXб

2

Искра Деянова Василева

IXб

6

Мартин Николаев Славов

IXд

7

Петя Руменова Трендафилова

IXа

8

Гергана Лазарова Кацарова

IXб

9

Калоян Николаев Николов

IXг

10

Мария-Магдалена Силвиева Жекова

IXб

11

Айшен Муханем Халил

XIд

12

Гергана Ангелова Тодорова

XIIа

13

Ивайло Янчев Янев

XIд

 

Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по география и икономика за учебната 2018/2019 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

 

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА  ПО  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Калоян Николаев Николов

IXг

2

Веселин Христов Димитров

IXг

3

Радостин Борисов Дамянов

IXг

 

Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизация за учебната 2018/2019 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

 

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Галин Диянов Стоемиров

XIг

 

Олимпиади през 2017/2018 учебна година

Олимпиади през 2016/2017 учебна година

 Олимпиади през 2015/2016 учебна година 

Олимпиади през 2014/2015 учебна година

 Олимпиади през 2013/2014 учебна година

Олимпиади през 2012/2013 учебна година

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg