ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

ЗАПОВЕД № 09-5411 от 12.10.2017 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година

 

Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2017/2018 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА  ПО  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

*******

Xа

2

Гергана Ангелова Тодорова

XIа

3

Десислава Иванова Чернева

IXа

4

Десислава Николаева Асенова

XIа

5

Доротея Диянова Железова

IXа

6

Елиф Осман Амет

Xа

7

Илиян Калинов Кънчев

XIIд

8

Любомир Христов Тончев

XIIа

 

Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2017/2018 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА  ПО  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Айсу Ерсин Исмаил

Xв

2

Айшен Муханем Халил

Xд

3

Габриела Стефанова Балабанска

Xд

4

Галя Калинова Кънчева

Xв

5

Гинка Тодорова Тодорова

Xд

6

Десислава Иванова Чернева

IXа

7

Доротея Диянова Железова

IXа

8

Илана Живкова Желева

XIIд

9

Илиян Калинов Кънчев

XIIд

10

Милена Бойкова Христова

Xд

11

Преслав Богомилов Цветанов

XIIд

 Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по философия за учебната 2017/2018 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Йоан Веселинов Петров

а

2

Габриела Ивайлова Добрева

XI а

3

Гергана Ангелова Тодорова

XI а

4

Десислава Данаилова Цолова

XII д

5

Жана Людмилова Ованезова

XII г

6

Илиян Калинов Кънчев

XII д

Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по география и икономика за учебната 2017/2018година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

******

г

2

Айдениз Байрам Баш

г

3

Галин Диянов Стоемиров

г

4

София Емилова Шейретова

г

5

Ясмина Милкова Желева

г

6

Калин Петров Петров

XII г

 

Всеки участник в общинския кръг на олимпиадата по английски език за учебната 2017/2018 година  може да получи информация за резултатите си в стаята на заместник - директора по учебна дейност на гимназията. /трети етаж, дясно крило/.

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

1

Елеонора Ивайлова Иванова

VIII д

2

Роси Красимирова Радева

*****

3

Павел Родиславов Иванов

VIII д

4

Петър Неделчев Петров

VIII a

5

Йордан Деянов Янакиев

VIII д

6

Георги Красимиров Недялков

IX д

7

Светослав Катеринов Стоянов

д

8

Жулиен Атанасов Вангелов

а

9

Константин Петков Петков

г

10

Ивайло Янчев Янев

д

11

Никол Стилиян Щерева

Xa

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg