Олимпиади през 2013/2014 учебна година

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

Трите имена на ученика

Клас

Общ брой точки

1.

Даниел Георгиев Георгиев

IX д

16

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Име, презиме, фамилия

Клас,

паралелка

Общ

брой

точки

1.

Иван Станчев Иванов

IX д

79

2.

Тиън Чън

IX г

77

3.

Радинела Емилова Василева

X г

91

4.

Алберт Емилов Господинов

X а

82

5.

Александър Георгиев Николов

X г

77

6.

Димитър Милков Димитров  

X г

76,5

7.

Милен Димитров Алексиев

X г

76

8.

Мирослав Красимиров Господинов

ХI г

75

9.

Мартин Парушев Парушев

ХII а

93

10.

Антонина Асенова Накевска

ХII г

89

11.

Денис Орхан Велиев

ХII г

83

12.

Магдалена Ивелинова Дочева

ХII г

82

13.

Стефани Ангелова Стаменова

ХII г

82

14.

Мартин Антонов Колев

ХII г

81

 КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗО  

Трите имена на ученика

Клас

Общ брой точки

1.

Иван Станчев Иванов

IX д

82

2.

Станислав Димитров Стойков

IX а

79,25

3.

Радина Ивайлова Петрова

IX а

77

4.

Георги Михайлов Михайлов

IX а

76,25

5.

Николина Панчева Стойкова

IX а

75

6.

Доротея Яворова Колева

X a

83

7.

Даниелсон Бернардо Коше

XI а

83.2

8.

Кристиян Чавдаров Чернев

XI а

76.9

9.

Младен Христов Гургуров

XI а

75.9

10.

Цветомир Николаев Денчев

XII а

76,3

11.

Мартин Парушев Парушев

XII а

75,4

    

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ООС 

Трите имена на ученика

Клас

Общ брой точки

1.

Йордан Недялков Янкушев

IX д

98т.

2.

Иван Станчев Иванов

IX д

91т.

3.

Сета Дикран Прудян

IX б

89т.

4.

Йордан Мирославов Йорданов

IX д

88т.

5.

Полияна Атанасова Атанасова

IX а

83т.

6.

Валерия Йорданова Челлиева

X а

92,5т.

7.

Денислав Костадинов Дуков

X а

89,5т.

8.

Ана-Мария Николаева Митева

X a

88,5т.

9.

Велизар Дианов Ангелов

X a

83,5т.

10.

Доротея Яворова Колева

X a

75т.

11.

Даниелсон Бернардо Коше

XI a

79т.

12.

Младен Христов Гургуров

XI a

76т.

 

 КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 

Трите имена на ученика

Клас

Общ брой точки

1.

Виктория Димитрова Димитрова

XI в

79

2.

Маркрид Киркор Ованесян

XI в

79

 

 КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ 

Трите имена на ученика

Клас

Общ брой точки

1.

Мартин Парушев Парушев

XIIа

96

2.

Валентина Пламенова Дочева

XIIг

94,5

3.

Николай Николаев Йорданов

XIг

90

4.

Габриела Каменова Томова

Xб

90

5.

Радина Наскова Георгиева

XIг

82

  

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Трите имена на ученика

Клас

Общ брой точки

1.

Ахинора Петрова Петрова

VIIIа

86

2.

Петър Динков Николов

VIIIа

82

3.

Валери Валентинов Владимиров

VIIIд

75

4.

Марин Светломиров Маринов

VIIIд

75

5.

Димитър Валентинов Жеков

75

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg