НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

X клас

Заповед № РД09-2152/ 27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката

 

Национално външно оценяване X клас - презентация

 

Модел на национално външно оценяване (НВО) по български език и литература в X клас за учебната 2019 - 2020 година

 

Модел на национално външно оценяване (НВО) по математика в X клас за учебната 2019 - 2020 година

 

Модел на национално външно оценяване (НВО) по чужд език в X клас за учебната 2019 - 2020 година

 

Модел на национално външно оценяване (НВО) по ИТ за измерване на дигиталните компетентности в X клас за учебната 2019 - 2020 година


Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас

 

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас (docx формат)

 

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

 

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас (docx формат)

 Инструктаж на ученика за национално външно оценяване (НВО) в каря на X клас

Инструктаж на ученика за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

Инструктаж на ученика за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg