Училищно настоятелство

***

2012 година

Отчет за дейността на сдружение Училищно настоятелство  при ІІІ ПМГ „Акад. М. Попов” -  гр. Варна

Програма за мероприятията, организирани и подкрепени от училищното настоятелство

***

СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ НА РОДИТЕЛИТЕ, ДАРИЛИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО 

НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ  СА:

ИМЕ

РОДИТЕЛ НА УЧЕНИК ОТ:

Румяна Атанасова

8 а

Христина Цонева

8 а

Емилия Тасева

8 а

Станислава Андонова

8 а

Атанас Атанасов

8 а

Росица Петрова

8 а

Румяна Стайкова

8 а

 

 

Турхан Юсеинов

8 б

Атанаска Лицова

8 б

Галина Стаматова

8 б

Наталия Бунова

8 б

Виолета Николова

8 б

Илияна Панайотова

8 б

Елена Динева

8 б

Венета Шинева

8 б

Наргюл Алиосман

8 б

Янко Янков

8 б

Валерия Карамитева

8 б

Нели Полицерова

8 б

Янислав Каралийчев

8 б

Ренета Петрова

8 б

Петя Иванова

8 б

Недка Николова

8 б

Севин Османова

8 б

Мариам Прудян

8 б

Красимир Едрев

8 б

Жулиде Хюсеинова

8 б

 

 

Ивелина Георгиева

8 в

Богдана Денчева

8 в

 

 

Весела Василева

8 г

Янчо Костадинов

8 г

 

 

Жан Клод Мартине

9 а

Цветана Колева

9 а

Олга Илиева

9 а

Христина Вълчева

9 а

Мария Иванова

9 а

Николай Николов

9 а

Венета Филчева

9 а

Гюлшен Мустафова

9 а

Пламен Стоянов

9 а

Елена Михайлова

9 а

 

 

Емилия Лазарова

9 б

Мирослав Дреновски

9 б

Мария Манчева

9 б

Красимира Масларова

9 б

Любомир Иванов

9 б

Красимира Маркова

9 б

Ивелина Кузова

9 б

Валерия Карамитева

9 б

Галя Ерменкова

9 б

Николай Георгиев

9 б

Мирослава Пеева

9 б

 

 

Янка Маркова

9 в

Вяра Ангелова

9 в

 

 

Меглена Роева

9 г

Силвия Василева

9 г

Юлия Манолова

9 г

Марияна Митева

9 г

Дияна Пенова

9 г

Красимира Димитрова

9 г

 

 

Теодора Генова

9 д

 

 

Ахмед Зияев

10 г

 

 

Руска Йорданова

11 а

Николай Денчев

11 а

 

 

Анелия Иванова

11 д

   

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg