Училищно настоятелство

***

2012 година

Отчет за дейността на сдружение Училищно настоятелство  при ІІІ ПМГ „Акад. М. Попов” -  гр. Варна

Програма за мероприятията, организирани и подкрепени от училищното настоятелство

***

СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ НА РОДИТЕЛИТЕ, ДАРИЛИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО 

НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ  СА:

ИМЕ

РОДИТЕЛ НА УЧЕНИК ОТ:

Румяна Атанасова

8 а

Христина Цонева

8 а

Емилия Тасева

8 а

Станислава Андонова

8 а

Атанас Атанасов

8 а

Росица Петрова

8 а

Румяна Стайкова

8 а

 

 

Турхан Юсеинов

8 б

Атанаска Лицова

8 б

Галина Стаматова

8 б

Наталия Бунова

8 б

Виолета Николова

8 б

Илияна Панайотова

8 б

Елена Динева

8 б

Венета Шинева

8 б

Наргюл Алиосман

8 б

Янко Янков

8 б

Валерия Карамитева

8 б

Нели Полицерова

8 б

Янислав Каралийчев

8 б

Ренета Петрова

8 б

Петя Иванова

8 б

Недка Николова

8 б

Севин Османова

8 б

Мариам Прудян

8 б

Красимир Едрев

8 б

Жулиде Хюсеинова

8 б

 

 

Ивелина Георгиева

8 в

Богдана Денчева

8 в

 

 

Весела Василева

8 г

Янчо Костадинов

8 г

 

 

Жан Клод Мартине

9 а

Цветана Колева

9 а

Олга Илиева

9 а

Христина Вълчева

9 а

Мария Иванова

9 а

Николай Николов

9 а

Венета Филчева

9 а

Гюлшен Мустафова

9 а

Пламен Стоянов

9 а

Елена Михайлова

9 а

 

 

Емилия Лазарова

9 б

Мирослав Дреновски

9 б

Мария Манчева

9 б

Красимира Масларова

9 б

Любомир Иванов

9 б

Красимира Маркова

9 б

Ивелина Кузова

9 б

Валерия Карамитева

9 б

Галя Ерменкова

9 б

Николай Георгиев

9 б

Мирослава Пеева

9 б

 

 

Янка Маркова

9 в

Вяра Ангелова

9 в

 

 

Меглена Роева

9 г

Силвия Василева

9 г

Юлия Манолова

9 г

Марияна Митева

9 г

Дияна Пенова

9 г

Красимира Димитрова

9 г

 

 

Теодора Генова

9 д

 

 

Ахмед Зияев

10 г

 

 

Руска Йорданова

11 а

Николай Денчев

11 а

 

 

Анелия Иванова

11 д

   

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg