ОБЯВА

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО” ПРИ III  ПМГ “АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ” СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ  НА 15.05.2018 ГОД. ОТ 18.30 ЧАСА СЪС СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.  ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2017 ГОДИНА

2. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТАРИ ЧЛЕНОВЕ И ИЗБОР НА НОВИ

3. РАЗНИ

***

Училищно настоятелство

***

Председател :

Анна Димитрова

Членове:

Антоанета Великова , Нася Атанасова , Мария Манчева , Меглена Роева,  Юлияна Янева

Представител на ІІІ ПМГ:

 Емилия Търколева / за контакти: etarkoleva@abv.bg /

Сметка за дарения:

 ЦКБ АД Клон Варна (CECBBGSF) IBAN: BG84 CECB 9790 19B7 4657 01

 

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg