Награди на учители


 
   

  В  навечерието на най-светлия български празник - 24 май,  г –жа  Ивилина Иванова - старши учител по химия и ООС в III ПМГ "Акад. М. Попов", получи заслужено признание. Тя бе удостоена с почетното отличие „Неофит Рилски” . Престижната награда се присъжда от Министерството на образованието, младежта и науката  за високи постижения в педагогиката и развитие на образователната сфера.

Честито, г-жо Иванова!

 

 

  

За втора поредна година педагогическият екип на ІІІ ПМГ "Акад. Методий Попов" получи признание за своя професионализъм от Проф. д-р инж. Митко Георгиев - ректор на ХТМУ - София.

 

 

 
 

  На 5 октомври 2011 г. –  Международен ден на учителя, г-жа Ивилина Иванова, преподавател по химия и ООС, получи заслужено признание. Тя бе отличена с наградата на община Варна „Млад учител” в сферата на природните науки. Отличието бе връчено на церемония от г-н Коста Базитов – зам. кмет по образование, култура и младежки дейности. Г-жа Иванова  е учител по химия и опазване на околната среда в Трета ПМГ „Ак. М. Попов” от 6 години. Нейните ученици постигат високи резултати на национални състезания и олимпиади, участват в различни форуми, фестивали и други научни събития:

- Национално състезание по химия и ООС в гр. Шумен

- 43 –та Национална олимпиада по химия и ООС;

- Общински фестивал „Химията – нашият живот” – организиран  от Община Варна и РИО Варна , 2011г

- „Нощ на учените”

Честито, г-жо Иванова!

 

 

 

ПРИЗНАНИЕ ЗА НАШ УЧИТЕЛ

 

В  навечерието на най-светлия български празник - 24 май, нашият дългогодишен преподавател по химия г –жа Николинка Григорова получи заслужено признание. Тя бе удостоена с почетното отличие „Неофит Рилски” за дългогодишната си високопрофесионална дейност в системата на народната просвета.

 

ЧЕСТИТО, Г-ЖО ГРИГОРОВА!

 

 
   На 10.05.2007 г.инж.Лилия Стоянова-учител по информатика и информационни технологии в нашето училище стана носител на специалната награда на Председателя на Синдиката на българските учители в Десетия национален конкурс на СБУ "Учител на годината-2007".  
 

  През месец Май инж. Лилия Стоянова (учител по информатика и информационни технологии) и Галина Колева (учител по биология) бяха удостоени с почетното отличие "Неофит Рилски" на Министъра на образованието г-н Даниел Вълчев за дългогодишна цялостна трудова дейност в системата на народната просвета.

 
 Във връзка с международния ден на учителя (5 октомври), Община Варна връчи Общинско отличие  млад учител за мотивиран и добър старт в учителската професия на Радка Добрева-преподавател по информатика и информационни технологии в I I I ПМГ "Академик Методий Попов".Други номинирани учители от гимназията в тази категория бяха  Наталия Бодурова,Галина Колева и Веселина Неделчева.
 

  На 23.05.2007 г. кметът на Варна г-н Кирил Йорданов удостои г-жа Стела Иванова - директор на III ПМГ със званието носител на награда "ВАРНА 2007" за най-добър директор.

Снимки

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

НВО X клас

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg