Награди на учители


 
   

  В  навечерието на най-светлия български празник - 24 май,  г –жа  Ивилина Иванова - старши учител по химия и ООС в III ПМГ "Акад. М. Попов", получи заслужено признание. Тя бе удостоена с почетното отличие „Неофит Рилски” . Престижната награда се присъжда от Министерството на образованието, младежта и науката  за високи постижения в педагогиката и развитие на образователната сфера.

Честито, г-жо Иванова!

 

 

  

За втора поредна година педагогическият екип на ІІІ ПМГ "Акад. Методий Попов" получи признание за своя професионализъм от Проф. д-р инж. Митко Георгиев - ректор на ХТМУ - София.

 

 

 
 

  На 5 октомври 2011 г. –  Международен ден на учителя, г-жа Ивилина Иванова, преподавател по химия и ООС, получи заслужено признание. Тя бе отличена с наградата на община Варна „Млад учител” в сферата на природните науки. Отличието бе връчено на церемония от г-н Коста Базитов – зам. кмет по образование, култура и младежки дейности. Г-жа Иванова  е учител по химия и опазване на околната среда в Трета ПМГ „Ак. М. Попов” от 6 години. Нейните ученици постигат високи резултати на национални състезания и олимпиади, участват в различни форуми, фестивали и други научни събития:

- Национално състезание по химия и ООС в гр. Шумен

- 43 –та Национална олимпиада по химия и ООС;

- Общински фестивал „Химията – нашият живот” – организиран  от Община Варна и РИО Варна , 2011г

- „Нощ на учените”

Честито, г-жо Иванова!

 

 

 

ПРИЗНАНИЕ ЗА НАШ УЧИТЕЛ

 

В  навечерието на най-светлия български празник - 24 май, нашият дългогодишен преподавател по химия г –жа Николинка Григорова получи заслужено признание. Тя бе удостоена с почетното отличие „Неофит Рилски” за дългогодишната си високопрофесионална дейност в системата на народната просвета.

 

ЧЕСТИТО, Г-ЖО ГРИГОРОВА!

 

 
   На 10.05.2007 г.инж.Лилия Стоянова-учител по информатика и информационни технологии в нашето училище стана носител на специалната награда на Председателя на Синдиката на българските учители в Десетия национален конкурс на СБУ "Учител на годината-2007".  
 

  През месец Май инж. Лилия Стоянова (учител по информатика и информационни технологии) и Галина Колева (учител по биология) бяха удостоени с почетното отличие "Неофит Рилски" на Министъра на образованието г-н Даниел Вълчев за дългогодишна цялостна трудова дейност в системата на народната просвета.

 
 Във връзка с международния ден на учителя (5 октомври), Община Варна връчи Общинско отличие  млад учител за мотивиран и добър старт в учителската професия на Радка Добрева-преподавател по информатика и информационни технологии в I I I ПМГ "Академик Методий Попов".Други номинирани учители от гимназията в тази категория бяха  Наталия Бодурова,Галина Колева и Веселина Неделчева.
 

  На 23.05.2007 г. кметът на Варна г-н Кирил Йорданов удостои г-жа Стела Иванова - директор на III ПМГ със званието носител на награда "ВАРНА 2007" за най-добър директор.

Снимки

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg