gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2023 – 2024 година

IX a

IX б

IX в

IX г

IX д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Биология и ЗО

08.03.2024 г.

Биология и ЗО

08.03.2024 г.

Биология и ЗО

08.03.2024 г.

Биология и ЗО

07.03.2024 г.

Биология и ЗО

08.03.2024 г.

Англ. eзик

11.03.2024 г.

Химия и ООС

19.03.2024 г.

Фр. език

11.03.2024 г.

Англ. eзик

11.03.2024 г.

Англ. eзик

11.03.2024 г.

Химия и ООС

19.03.2024 г.

Англ. eзик

22.03.2024 г.

Химия и ООС

19.03.2024 г.

Химия и ООС

19.03.2024 г.

Химия и ООС

19.03.2024 г.

Математика

26.03.2024 г.

Математика

29.03.2024 г.

Англ. eзик

22.03.2024 г.

Математика

21.03.2024 г.

Философия

27.03.2024 г.

Философия

27.03.2024 г.

Философия

08.04.2024 г.

Философия

26.03.2024 г.

Философия

29.03.2024 г.

Математика

29.03.2024 г.

История и цивилизация

15.04.2024 г.

История и цивилизация

15.04.2024 г.

Математика

28.03.2024 г.

История и цивилизация

12.04.2024 г.

История и цивилизация

17.04.2024 г.

Физика и астрономия

22.04.2024 г.

Физика и астрономия

22.04.2024 г.

История и цивилизация

19.04.2024 г.

ИТ

24.04.2024 г.

Физика и астрономия

22.04.2024 г.

ИТ

24.04.2024 г.

ИТ

24.04.2024 г.

Физика и астрономия

22.04.2024 г.

Физика и астрономия

25.04.2024 г.

ИТ

24.04.2024 г.

Англ. eзик

21.05.2024 г.

 

 

ИТ

24.04.2024 г.

Англ. eзик

22.05.2024 г.

Англ. eзик

21.05.2024 г.