gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

График на класните работи през II срок на учебната 2019 – 2020 година

 

IX a

IX б

IX в

IX г

IX д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

История и цивилизация

18/02/2020 г.

История и цивилизация

17/02/2020 г.

История и цивилизация

18/02/2020 г.

История и цивилизация

18/02/2020 г.

История и цивилизация

14/02/2020 г.

Англ. eзик

24/02/2020 г.

Немски език

19/02/2020 г.

Фр. език

21/02/2020 г.

Химия и ООС

21/02/2020 г.

Химия и ООС

17/02/2020 г.

Химия и ООС

25/02/2020 г.

Химия и ООС

25/02/2020 г.

Англ. eзик

24/02/2020 г.

Англ. eзик

27/02/2020 г.

Англ. eзик

20/02/2020 г.

Биология и ЗО

02/03/2020 г.

Биология и ЗО

28/02/2020 г.

Химия и ООС

25/02/2020 г.

Биология и ЗО

02/03/2020 г.

Биология и ЗО

28/02/2020 г.

Немски език

05/03/2020 г.

Математика

09/03/2020 г.

Биология и ЗО

05/03/2020 г.

Немски език

05/03/2020 г.

Математика

04/03/2020 г.

Руски ез.

05/03/2020 г.

Математика-ИУЧ

10/03/2020 г.

Математика

09/03/2020 г.

Руски език

05/03/2020 г.

Немски език

05/03/2020 г.

Математика-ИУЧ

10/03/2020 г.

БЕЛ

16/03/2020 г.

Математика-ИУЧ

10/03/2020 г.

Математика-ИУЧ

09/03/2020 г.

Руски език

05/03/2020 г.

Математика

11/03/2020 г.

Физика и астрономия

20/03/2020 г.

БЕЛ

16/03/2020 г.

Математика

10/03/2020 г.

БЕЛ

16/03/2020 г.

БЕЛ

17/03/2020 г.

История и цивилизация

23/03/2020 г.

Физика и астрономия

20/03/2020 г.

БЕЛ

17/03/2020 г.

Биология и ЗО

20/03/2020 г.

Физика и астрономия

20/03/2020 г.

Немски език

25/03/2020 г.

История и цивилизация

24/03/2020 г.

Химия и ООС

20/03/2020 г.

Химия и ООС

23/03/2020 г.

История и цивилизация

24/03/2020 г.

Англ. eзик

31/03/2020 г.

Биология и ЗО

02/04/2020 г.

История и цивилизация

24/03/2020 г.

Математика-ИУЧ

25/03/2020 г.

Биология и ЗО

03/04/2020 г.

Биология и ЗО

03/04/2020 г.

Философия

09/04/2020 г.

Биология и ЗО

01/04/2020 г.

Математика

30/03/2020 г.

Философия

09/04/2020 г.

Философия

09/04/2020 г.

География и икономика

22/04/2020 г.

Философия

06/04/2020 г.

Англ. eзик

02/04/2020 г.

География и икономика

22/04/2020 г.

География и икономика

23/04/2020 г.

Химия и ООС

05/05/2020 г.

Физика и астрономия

07/04/2020 г.

Философия

06/04/2020 г.

Химия и ООС

05/05/2020 г.

Химия и ООС

05/05/2020 г.

География и икономика

01/06/2020 г.

География и икономика

22/04/2020 г.

Физика и астрономия

07/04/2020 г.

ИТ

29/05/2020 г.

География и икономика

01/06/2020 г.

Фр. език

05/06/2020 г.

Англ. eзик

23/04/2020 г.

География и икономика

22/04/2020 г.

География и икономика

01/06/2020 г.

ИТ

08/06/2020 г.

ИТ

08/06/2020 г.

География и икономика

01/06/2020 г.

Математика

12/05/2020 г.

История и цивилизация

18/06/2020 г.

История и цивилизация

18/06/2020 г.

История и цивилизация

18/06/2020 г.

ИТ

08/06/2020 г.

География и икономика

28/05/2020 г.

 

 

 

 

 

 

История и цивилизация

18/06/2020 г.

ИТ

08/06/2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия и ООС

15/06/2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика-ИУЧ

17/06/2020 г.