gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2016 – 2017 година

 

IX a

IX б

IX в

IX г

IX д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Математика

16.02.2017 г.

БЕЛ

14.02.2017 г.

Математика

20.02.2017 г.

Математика

16.02.2017 г.

Математика

13.02.2017 г.

БЕЛ

20.02.2017 г.

Математика

20.02.2017 г.

БЕЛ

24.02.2017 г.

БЕЛ

21.02.2017 г.

Фр. Език - IIЧЕ

20.02.2017 г.

Математика-ЗИП

23.02.2017 г.

Немски език - IЧЕ

24.02.2017 г.

Биология и ЗО

01.03.2017 г.

Математика-ЗИП

23.02.2017 г.

БЕЛ

24.02.2017 г.

Биология и ЗО

01.03.2017 г.

Биология и ЗО

01.03.2017 г.

Химия и ООС

06.03.2017 г.

Биология и ЗО

27.02.2017 г.

Биология и ЗО

27.02.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

06.03.2017 г.

Химия и ООС

06.03.2017 г.

Фр. език - IЧЕ

07.03.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

02.03.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

01.03.2017 г.

Химия и ООС

09.03.2017 г.

Психология и логика

09.03.2017 г.

ИТ

10.03.2017 г.

Химия и ООС

08.03.2017 г.

Химия и ООС

10.03.2017 г.

Психология и логика

13.03.2017 г.

БЕЛ

14.03.2017 г.

Психология и логика

13.03.2017 г.

ИТ

10.03.2017 г.

Математика

13.03.2017 г.

Немски език - IIЧЕ

15.03.2017 г.

Англ. eзик - IIЧЕ

15.03.2017 г.

Англ. eзик - IIЧЕ

15.03.2017 г.

Психология и логика

13.03.2017 г.

Немски език -- IIЧЕ

15.03.2017 г.

Руски ез.-II ЧЕ

15.03.2017 г.

Математика

20.03.2017 г.

Математика

20.03.2017 г.

Немски език - IIЧЕ

15.03.2017 г.

Психология и логика

20.03.2017 г.

БЕЛ

20.03.2017 г.

Немски език - IЧЕ

23.03.2017 г.

БЕЛ

24.03.2017 г.

Руски език - IIЧЕ

15.03.2017 г.

Информатика

22.03.2017 г.

Информатика

21.03.2017 г.

Информатика

28.03.2017 г.

Информатика

28.03.2017 г.

Информатика

21.03.2017 г.

БЕЛ

24.03.2017 г.

ИТ

29.03.2017 г.

ИТ

29.03.2017 г.

Англ. eзик - IIЧЕ

04.04.2017 г.

БЕЛ

23.03.2017 г.

ИТ

28.03.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

04.04.2017 г.

Англ. eзик - IIЧЕ

04.04.2017 г.

Математика-ЗИП

05.04.2017 г.

География-ЗИП

29.03.2017 г.

Химия и ООС - ЗИП

31.03.2017 г.

Математика-ЗИП

20.04.2017 г.

Математика-ЗИП

06.04.2017 г.

Фр. език - IЧЕ

18.04.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

04.04.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

04.04.2017 г.

Биология-ЗИП

21.04.2017 г.

Биология-ЗИП

21.04.2017 г.

Биология-ЗИП

21.04.2017 г.

Математика-ЗИП

20.04.2017 г.

География и икономика

20.04.2017 г.

География и икономика

24.04.2017 г.

География и икономика

24.04.2017 г.

География и икономика

24.04.2017 г.

География и икономика

24.04.2017 г.

Биология и ЗО

04.05.2017 г.

Математика

25.04.2017 г.

Биология и ЗО

04.05.2017 г.

Биология и ЗО

04.05.2017 г.

Математика

25.04.2017 г.

Физика и астрономия

10.05.2017 г.

БЕЛ

04.05.2017 г.

БЕЛ

09.05.2017 г.

БЕЛ

12.05.2017 г.

Биология и ЗО

05.05.2017 г.

БЕЛ - ЗИП

12.05.2017 г.

Биология и ЗО

05.05.2017 г.

Физика и астрономия

10.05.2017 г.

Химия и ООС

15.05.2017 г.

Физика и астрономия

09.05.2017 г.

Химия и ООС

09.06.2017 г.

Физика и астрономия

10.05.2017 г.

Химия и ООС

15.05.2017 г.

Физика и астрономия

26.05.2017 г.

БЕЛ

11.05.2017 г.

История и цивилизация

16.06.2017 г.

Химия и ООС

11.05.2017 г.

Математика-ЗИП

05.06.2017 г.

Математика-ЗИП

05.06.2017 г.

Химия и ООС

14.06.2017 г.

 

 

История и цивилизация

16.06.2017 г.

История и цивилизация

16.06.2017 г.

История и цивилизация

16.06.2017 г.

История и цивилизация

16.06.2017 г.