gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

График на контролни работи през I срок на учебната 2018 – 2019 година

 

VIII a

VIII б

VIII в

VIII г

VIII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Математика

17.10.2018 г.

Информатика

17.10.2018 г.

Информатика

18.10.2018 г.

Информатика

18.10.2018 г.

Информатика

15.10.2018 г.

Информатика

19.10.2018 г.

Математика

25.10.2018 г.

Математика

25.10.2018 г.

Математика

25.10.2018 г.

Математика

19.10.2018 г.

Англ. език

30.10.2018 г.

Немски език

30.10.2018 г.

Френски език

30.10.2018 г.

Англ. език

30.10.2018 г.

Англ. език

30.10.2018 г.

Информ. технологии

31.10.2018 г.

Информ. технологии

31.10.2018 г.

Информ. технологии

08.11.2018 г.

Информ. технологии

31.10.2018 г.

Информ. технологии

31.10.2018 г.

БЕЛ

14.11.2018 г.

БЕЛ

14.11.2018 г.

БЕЛ

12.11.2018 г.

БЕЛ

15.11.2018 г.

Математика

05.11.2018 г.

Математика

22.11.2018 г.

Математика

16.11.2018 г.

Математика

22.11.2018 г.

Математика

22.11.2018 г.

БЕЛ

12.11.2018 г.

Англ. език

30.11.2018 г.

Немски език

20.11.2018 г.

Френски език

30.11.2018 г.

Англ. език

30.11.2018 г.

Математика

27.11.2018 г.

Философия

05.12.2018 г.

Философия

05.12.2018 г.

Философия

06.12.2018 г.

Философия

06.12.2018 г.

Англ. език

30.11.2018 г.

Англ. език

18.12.2018 г.

Немски език

14.12.2018 г.

Френски език

19.12.2018 г.

Англ. език

18.12.2018 г.

Философия

03.12.2018 г.

БЕЛ

16.01.2019 г.

БЕЛ

16.01.2019 г.

БЕЛ

14.01.2019 г.

БЕЛ

17.01.2019 г.

Англ. език

18.12.2018 г.

Англ. език

22.01.2019 г.

 

 

 

 

Англ. език

22.01.2019 г.

БЕЛ

14.01.2019 г.