gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2023 – 2024 година 

VIII a

VIII б

VIII в

VIII г

VIII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Англ. език

23.02.2024 г.

Немски език

23.02.2024 г.

Информатика - 1 гр.

26.02.2024 г.

Англ. език

23.02.2024 г.

Англ. език

23.02.2024 г.

Информатика

26.02.2024 г.

Информатика

26.02.2024 г.

Френски език

27.02.2024 г.

Информатика

26.02.2024 г.

Информатика - 1 гр.

26.02.2024 г.

БЕЛ

06.03.2024 г.

БЕЛ

07.03.2024 г.

Математика

28.02.2024 г.

Математика

28.02.2024 г.

БЕЛ

08.03.2024 г.

Англ. език

22.03.2024 г.

Математика

15.03.2024 г.

БЕЛ

05.03.2024 г.

БЕЛ

08.03.2024 г.

Англ. език

22.03.2024 г.

Философия

09.04.2024 г.

Немски език

22.03.2024 г.

Френски език

25.03.2024 г.

Англ. език

22.03.2024 г.

Философия

09.04.2024 г.

ИТ

19.04.2024 г.

Философия

09.04.2024 г.

Философия

27.03.2024 г.

Философия

15.04.2024 г.

Информатика - 2 гр.

18.04.2024 г.

Англ. език

26.04.2024 г.

ИТ

19.04.2024 г.

Информатика - 2 гр.

18.04.2024 г.

ИТ

19.04.2024 г.

ИТ

19.04.2024 г.

Англ. език

23.05.2024 г.

Немски език

26.04.2024 г.

ИТ

19.04.2024 г.

Англ. език

26.04.2024 г.

Англ. език

26.04.2024 г.

Англ. език

18.06.2024 г.

Немски език

10.05.2024 г.

Френски език

22.04.2024 г.

Англ. език

23.05.2024 г.

Англ. език

23.05.2024 г.

 

 

 

 

Френски език

21.05.2024 г.

Англ. език

18.06.2024 г.

Англ. език

18.06.2024 г.