gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2019 – 2020 година

 

VIII a

VIII б

VIII в

VIII г

VIII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Англ. език

14/02/2020 г.

Математика

17/02/2020 г.

Математика

13/02/2020 г.

Англ. език

14/02/2020 г.

Англ. език

14/02/2020 г.

Математика

17/02/2020 г.

Немски език

28/02/2020 г.

Френски език

21/02/2020 г.

Математика

04/03/2020 г.

Англ. език

13/03/2020 г.

Математика

09/03/2020 г.

Математика

09/03/2020 г.

Математика

28/02/2020 г.

Англ. език

13/03/2020 г.

Математика

16/03/2020 г.

Англ. език

13/03/2020 г.

Немски език

27/03/2020 г.

Френски език

13/03/2020 г.

БЕЛ

30/03/2020 г.

БЕЛ

31/03/2020 г.

БЕЛ

31/03/2020 г.

БЕЛ

01/04/2020 г.

БЕЛ

30/03/2020 г.

ИТ

02/04/2020 г.

ИТ

02/04/2020 г.

ИТ

02/04/2020 г.

ИТ

02/04/2020 г.

ИТ

03/04/2020 г.

Математика

09/04/2020 г.

Англ. език

10/04/2020 г.

Информатика

07/04/2020 г.

Информатика

06/04/2020 г.

Информатика

07/04/2020 г.

Англ. език

10/04/2020 г.

Информатика

22/04/2020 г.

Англ. език

10/04/2020 г.

Немски език

24/04/2020 г.

Френски език

10/04/2020 г.

Информатика

22/04/2020 г.

Англ. език

15/05/2020 г.

Англ. език

15/05/2020 г.

Философия

15/06/2020 г.

Френски език

15/05/2020 г.

Англ. език

15/05/2020 г.

Англ. език

19/06/2020 г.

Философия

05/06/2020 г.

Немски език

19/06/2020 г.

Философия

05/06/2020 г.

Философия

05/06/2020 г.

Философия

22/06/2020 г.

Англ. език

19/06/2020 г.

 

 

Математика

18/06/2020 г.

Англ. език

19/06/2020 г.