gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

           

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2023 – 2024 година

XII a

XII б

XII в

XII г

XII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Биология и ЗО_М3

20.02.2024 г.

Биология и ЗО_М3

13.02.2024 г.

Гражданско образование

12.02.2024 г.

ГИ-М6

13.02.2024 г.

Гражданско образование

15.02.2024 г.

МАТ - ИУЧ

23.02.2024 г.

МАТ - ИУЧ

20.02.2024 г.

Биология и ЗО_М3

13.02.2024 г.

Гражданско образование

16.02.2024 г.

МАТ - ИУЧ

20.02.2024 г.

Биология и ЗО_М2

26.02.2024 г.

Биология и ЗО_М2

26.02.2024 г.

МАТ - ИУЧ

23.02.2024 г.

МАТ - ИУЧ

23.02.2024 г.

Математика

07.03.2024 г.

Биология и ЗО_М4

05.03.2024 г.

Биология и ЗО_М4

05.03.2024 г.

Биология и ЗО_М2

26.02.2024 г.

ГИ-М5

06.03.2024 г.

БЕЛ

12.03.2024 г.

Математика

07.03.2024 г.

Математика

07.03.2024 г.

Биология и ЗО_М4

05.03.2024 г.

Математика

07.03.2024 г.

Биология и ЗО_М2

13.03.2024 г.

БЕЛ

11.03.2024 г.

БЕЛ

11.03.2024 г.

Математика

07.03.2024 г.

БЕЛ

12.03.2024 г.

Химия и ООС_М4

19.03.2024 г.

Химия и ООС_М4

19.03.2024 г.

Химия и ООС_М4

19.03.2024 г.

БЕЛ

11.03.2024 г.

ГИ-ИМ

18.03.2024 г.

Химия и ООС_ИМ

28.03.2024 г.

Гражданско образование

27.03.2024 г.

Гражданско образование

27.03.2024 г.

Химия и ООС_М4

20.03.2024 г.

ИТ М3

19.03.2024 г.

Химия и ООС_ИМ

11.04.2024 г.

Химия и ООС_ИМ

12.04.2024 г.

Химия и ООС_ИМ

12.04.2024 г.

Френски език М2

22.03.2024 г.

ИТ М4

27.03.2024 г.

 

 

 

 

 

 

Химия и ООС_ИМ

12.04.2024 г.