gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

           

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2017 – 2018 година

 

XII a

XII б

XII в

XII г

XII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

География и икономика

08.02.2018 г.

География и икономика

09.02.2018 г.

География и икономика

07.02.2018 г.

Математика

08.02.2018 г.

НЕ – II ЧЕ

12.02.2018 г.

НЕ – II ЧЕ

09.02.2018 г.

Биология и ЗО

13.02.2018 г.

Биология и ЗО

13.02.2018 г.

НЕ – II ЧЕ

12.02.2018 г.

Математика

13.02.2018 г.

Биология и ЗО

13.02.2018 г.

НЕ – I ЧЕ

19.02.2018 г.

ФЕ – I ЧЕ

19.02.2018 г.

География и икономика

15.02.2018 г.

География и икономика

20.02.2018 г.

Математика

23.02.2018 г.

Математика

23.02.2018 г.

Математика

23.02.2018 г.

География и икономика

22.02.2018 г.

БЕЛ

26.02.2018 г.

БЕЛ

27.02.2018 г.

БЕЛ

27.02.2018 г.

БЕЛ

27.02.2018 г.

БЕЛ

26.02.2018 г.

Физика-ЗИП

28.02.2018 г.

Химия и ООС

02.03.2018 г.

НЕ – I ЧЕ

01.03.2018 г.

Химия и ООС

02.03.2018 г.

Физика-ЗИП

28.02.2018 г.

Химия и ООС

02.03.2018 г.

История и цивилизация

07.03.2018 г.

Химия и ООС

02.03.2018 г.

АЕ – II ЧЕ

06.03.2018 г.

История и цивилизация

06.03.2018 г.

История и цивилизация

07.03.2018 г.

АЕ – I ЧЕ

09.03.2018 г.

История и цивилизация

07.03.2018 г.

История и цивилизация

07.03.2018 г.

Физика и астрономия

13.03.2018 г.

АЕ – I ЧЕ

09.03.2018 г.

Физика и астрономия

12.03.2018 г.

АЕ – II ЧЕ

09.03.2018 г.

ФЕ – I ЧЕ

12.03.2018 г.

Математика

15.03.2018 г.

Физика и астрономия

12.03.2018 г.

Свят и личност

16.03.2018 г.

Физика и астрономия

15.03.2018 г.

Физика и астрономия

14.03.2018 г.

АЕ – I ЧЕ

23.03.2018 г.

Математика

15.03.2018 г.

Биология и ЗО

27.03.2018 г.

Свят и личност

16.03.2018 г.

ИТ - ЗИП

21.03.2018 г.

ИТ - ЗИП

28.03.2018 г.

ИТ - ЗИП

28.03.2018 г.

ИТ - ЗИП

29.03.2018 г.

Биология и ЗО

27.03.2018 г.

Биология и ЗО

27.03.2018 г.

Свят и личност

02.04.2018 г.

Свят и личност

04.04.2018 г.

НЕ – II ЧЕ

17.04.2018 г.

ИТ - ЗИП

30.03.2018 г.

Свят и личност

02.04.2018 г.

НЕ – II ЧЕ

23.04.2018 г.

Химия и ООС

13.04.2018 г.

Химия и ООС

20.04.2018 г.

Химия и ООС

20.04.2018 г.

Химия и ООС

12.04.2018 г.

РЕ – II ЧЕ

23.04.2018 г.

НЕ – II ЧЕ

23.04.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Руски език

23.04.2018 г.