gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

           

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

График на контролни работи през I срок на учебната 2018 – 2019 година

 

XII a

XII б

XII в

XII г

XII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

НЕ – II ЧЕ

26.10.2018 г.

НЕ – I ЧЕ

19.10.2018 г.

Химия и ООС

29.10.2018 г.

НЕ – II ЧЕ

26.10.2018 г.

НЕ – II ЧЕ

26.10.2018 г.

Химия и ООС

29.10.2018 г.

Химия и ООС

31.10.2018 г.

БЕЛ

06.11.2018 г.

БЕЛ

06.11.2018 г.

Математика

29.10.2018 г.

БЕЛ

05.11.2018 г.

БЕЛ

07.11.2018 г.

История и цивилизация

13.11.2018 г.

АЕ – I ЧЕ

09.11.2018 г.

Химия и ООС

30.10.2018 г.

АЕ – I ЧЕ

08.11.2018 г.

История и цивилизация

13.11.2018 г.

Биология и ЗО

16.11.2018 г.

История и цивилизация

13.11.2018 г.

БЕЛ

05.11.2018 г.

История и цивилизация

12.11.2018 г.

Биология и ЗО

16.11.2018 г.

ФЕ – I ЧЕ

19.11.2018 г.

Математика

15.11.2018 г.

АЕ – I ЧЕ

07.11.2018 г.

Биология и ЗО

16.11.2018 г.

НЕ – I ЧЕ

20.11.2018 г.

Математика

27.11.2018 г.

География и икономика

21.11.2018 г.

История и цивилизация

13.11.2018 г.

НЕ – II ЧЕ

23.11.2018 г.

РЕ – II ЧЕ

23.11.2018 г.

Химия и ООС

03.12.2018 г.

НЕ – II ЧЕ

23.11.2018 г.

НЕ – II ЧЕ

23.11.2018 г.

РЕ- IIЧЕ

23.11.2018 г.

Математика

27.11.2018 г.

Свят и личност

10.12.2018 г.

РЕ – II ЧЕ

23.11.2018 г.

РЕ- IIЧЕ

23.11.2018 г.

Математика

27.11.2018 г.

Химия и ООС

07.12.2018 г.

ФЕ – I ЧЕ

13.12.2018 г.

Физика-ЗИП

28.11.2018 г.

Химия и ООС

30.11.2018 г.

Химия и ООС

03.12.2018 г.

Физика и астрономия

10.12.2018 г.

Физика и астрономия

20.12.2018 г.

Свят и личност

07.12.2018 г.

Свят и личност

10.12.2018 г.

Физика и астрономия

11.12.2018 г.

Свят и личност

03.01.2019 г.

АЕ – II ЧЕ

14.01.2019 г.

География и икономика

10.12.2018 г.

Физика и астрономия

19.12.2018 г.

Свят и личност

12.12.2018 г.

ИТ - ЗИП

08.01.2019 г.

ИТ - ЗИП

18.01.2019 г.

Физика и астрономия

19.12.2018 г.

ИТ - ЗИП

09.01.2019 г.

География и икономика

14.01.2019 г.

География и икономика

14.01.2019 г.

География и икономика

21.01.2019 г.

ИТ - ЗИП

11.01.2019 г.

География и икономика

14.01.2019 г.

ИТ - ЗИП

18.01.2019 г.

АЕ – II ЧЕ

16.01.2019 г.

История и цивилизация

25.01.2019 г.

АЕ – I ЧЕ

18.01.2019 г.

Химия и ООС

18.01.2019 г.

История и цивилизация

25.01.2019 г.

НЕ – I ЧЕ

18.01.2019 г.

Химия и ООС

28.01.2019 г.

Физика-ЗИП

21.01.2019 г.

Физика-ЗИП

23.01.2019 г.

Химия и ООС

28.01.2019 г.

История и цивилизация

24.01.2019 г.

Биология и ЗО

01.02.2019 г.

История и цивилизация

25.01.2019 г.

История и цивилизация

25.01.2019 г.

Биология и ЗО

01.02.2019 г.

Химия и ООС

30.01.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология и ЗО

01.02.2019 г.