gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

           

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2016 – 2017 година

 

XII a

XII б

XII в

XII г

XII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Биология и ЗО

10.02.2017 г.

Биология и ЗО

13.02.2017 г.

Биология и ЗО

13.02.2017 г.

Математика

14.02.2017 г.

Математика

14.02.2017 г.

НЕ – II ЧЕ

20.02.2017 г.

НЕ – I ЧЕ

15.02.2017 г.

БЕЛ

16.02.2017 г.

БЕЛ

17.02.2017 г.

БЕЛ

17.02.2017 г.

БЕЛ

22.02.2017 г.

БЕЛ

16.02.2017 г.

ФЕ – I ЧЕ

21.02.2017 г.

НЕ – II ЧЕ

20.02.2017 г.

НЕ – II ЧЕ

20.02.2017 г.

Математика

02.03.2017 г.

Математика

02.03.2017 г.

Математика

02.03.2017 г.

Физика-ЗИП

27.02.2017 г.

Физика-ЗИП

27.02.2017 г.

Химия и ООС

06.03.2017 г.

Химия и ООС

08.03.2017 г.

ФЕ – I ЧЕ

07.03.2017 г.

Математика

02.03.2017 г.

Математика

01.03.2017 г.

АЕ – I ЧЕ

09.03.2017 г.

НЕ – I ЧЕ

10.03.2017 г.

Химия и ООС

08.03.2017 г.

АЕ – I ЧЕ

10.03.2017 г.

Химия и ООС

08.03.2017 г.

Биология и ЗО

14.03.2017 г.

Биология и ЗО

14.03.2017 г.

ИТ - ЗИП

13.03.2017 г.

ИТ - ЗИП

13.03.2017 г.

АЕ – I ЧЕ

09.03.2017 г.

История и цивилизация

16.03.2017 г.

История и цивилизация

16.03.2017 г.

Биология и ЗО

14.03.2017 г.

География и икономика

16.03.2017 г.

ИТ - ЗИП

13.03.2017 г.

ИТ - ЗИП

17.03.2017 г.

ИТ - ЗИП

17.03.2017 г.

История и цивилизация

16.03.2017 г.

История и цивилизация

21.03.2017 г.

История и цивилизация

16.03.2017 г.

Химия и ООС

05.04.2017 г.

Биология и ЗО

03.04.2017 г.

АЕ – II ЧЕ

31.03.2017 г.

Физика-ЗИП

06.04.2017 г.

Химия и ООС

06.04.2017 г.

Биология и ЗО

07.04.2017 г.

АЕ – II ЧЕ

11.04.2017 г.

Биология и ЗО

07.04.2017 г.

Свят и личност

10.04.2017 г.

Свят и личност

10.04.2017 г.

Свят и личност

12.04.2017 г.

Свят и личност

12.04.2017 г.

Свят и личност

10.04.2017 г.

АЕ – I ЧЕ

12.04.2017 г.

АЕ – I ЧЕ

12.04.2017 г.

Биология и ЗО

18.04.2017 г.

Биология и ЗО

18.04.2017 г.

Биология и ЗО

18.04.2017 г.

РЕ – II ЧЕ

19.04.2017 г.

Руски език

19.04.2017 г.

АЕ – I ЧЕ

20.04.2017 г.

География и икономика

21.04.2017 г.

География и икономика

21.04.2017 г.

География и икономика

21.04.2017 г.

География и икономика

21.04.2017 г.

География и икономика

21.04.2017 г.

Физика и астрономия

24.04.2017 г.

Физика и астрономия

24.04.2017 г.

Физика и астрономия

24.04.2017 г.

Физика и астрономия

24.04.2017 г.

Физика и астрономия

24.04.2017 г.

Химия и ООС

26.04.2017 г.

Химия и ООС

26.04.2017 г.

Химия и ООС

26.04.2017 г.

ФЕ – I ЧЕ

04.05.2017 г.