gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

           

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2019 – 2020 година

 

XII б

XII в

XII г

XII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Биология и ЗО

12/02/2020 г.

Биология и ЗО

11/02/2020 г.

Математика

18/02/2020 г.

История и цивилизация

14/02/2020 г.

Химия и ООС

17/02/2020 г.

История и цивилизация

20/02/2020 г.

НЕ – II ЧЕ

19/02/2020 г.

Химия и ООС

17/02/2020 г.

НЕ – I ЧЕ

19/02/2020 г.

БЕЛ

26/02/2020 г.

РЕ – II ЧЕ

19/02/2020 г.

НЕ – II ЧЕ

20/02/2020 г.

БЕЛ

26/02/2020 г.

Химия и ООС

27/02/2020 г.

БЕЛ

24/02/2020 г.

БЕЛ

25/02/2020 г.

История и цивилизация

27/02/2020 г.

Свят и личност

02/03/2020 г.

История и цивилизация

28/02/2020 г.

Математика

28/02/2020 г.

Свят и личност

04/03/2020 г.

География и икономика

04/03/2020 г.

Свят и личност

02/03/2020 г.

География и икономика

04/03/2020 г.

Математика

05/03/2020 г.

Математика

06/03/2020 г.

Математика

04/03/2020 г.

Свят и личност

06/03/2020 г.

Биология и ЗО

09/03/2020 г.

Биология и ЗО

09/03/2020 г.

География и икономика

12/03/2020 г.

Химия и ООС

12/03/2020 г.

Химия и ООС

12/03/2020 г.

ФЕ – I ЧЕ

13/03/2020 г.

БЕЛ

16/03/2020 г.

Математика

13/03/2020 г.

География и икономика

17/03/2020 г.

ИТ - ЗИП

17/03/2020 г.

ИТ - ЗИП-1 гр.

01/04/2020 г.

БЕЛ

17/03/2020 г.

БЕЛ

18/03/2020 г.

БЕЛ

18/03/2020 г.

ИТ - ЗИП-2 гр.

03/04/2020 г.

ФЕ – II ЧЕ

19/03/2020 г.

ИТ - ЗИП

24/03/2020 г.

Химия и ООС

23/03/2020 г.

Физика и астрономия

08/04/2020 г.

ИТ - ЗИП-1 гр.

01/04/2020 г.

Физика и астрономия

08/04/2020 г.

Физика и астрономия

01/04/2020 г.

История и цивилизация

14/04/2020 г.

ИТ - ЗИП-2 гр.

02/04/2020 г.

История и цивилизация

14/04/2020 г.

Химия и ООС

09/04/2020 г.

АЕ – I ЧЕ

24/04/2020 г.

Физика и астрономия

08/04/2020 г.

АЕ – II ЧЕ

21/04/2020 г.

История и цивилизация

14/04/2020 г.

 

 

История и цивилизация

21/04/2020 г.

НЕ – I ЧЕ

23/04/2020 г.

АЕ – II ЧЕ

21/04/2020 г.

 

 

Химия и ООС

23/04/2020 г.

Биология и ЗО

27/04/2020 г.

ФЕ – I ЧЕ

23/04/2020 г.

 

 

АЕ – I ЧЕ

27/04/2020 г.

 

 

Биология и ЗО

27/04/2020 г.