gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2023 – 2024 година

XI a

XI б

XI в

XI г

XI д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Биология и ЗО - М2

19.02.2024 г.

Биология и ЗО - М2

19.02.2024 г.

Математика

23.02.2024 г.

Математика

23.02.2024 г.

Биология и ЗО - М2

19.02.2024 г.

Математика

23.02.2024 г.

Математика

23.02.2024 г.

Биология и ЗО - М2

06.03.2024 г.

ИТ - М2

27.02.2024 г.

Математика

23.02.2024 г.

БЕЛ

12.03.2024 г.

Гражданско образование

19.03.2024 г.

Биология и ЗО - ИМ

15.03.2024 г.

География и икономика_М3

19.03.2024 г.

Химия и ООС - М2

12.03.2024 г.

Биология и ЗО - ИМ

22.03.2024 г.

Биология и ЗО - ИМ

22.03.2024 г.

Химия и ООС - М2

25.03.2024 г.

География и икономика_ИМ

21.03.2024 г.

Гражданско образование

20.03.2024 г.

Химия и ООС - М2

25.03.2024 г.

Химия и ООС - М2

25.03.2024 г.

Фр.език - М2

29.03.2024 г.

География и икономика_М4

27.03.2024 г.

Биология и ЗО - ИМ

22.03.2024 г.

Гражданско образование

23.04.2024 г.

БЕЛ

16.04.2024 г.

БЕЛ

16.04.2024 г.

Гражданско образование

29.03.2024 г.

Химия и ООС - ИМ

11.04.2024 г.

 

 

 

 

Гражданско образование

22.04.2024 г.

БЕЛ

19.04.2024 г.

Химия и ООС - М2

07.05.2024 г.