gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2018 – 2019 година

 

XI a

XI б

XI в

XI г

XI д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

13.02.2019 г.

БЕЛ

12.02.2019 г.

БЕЛ

12.02.2019 г.

Химия и ООС

11.02.2019 г.

БЕЛ

13.02.2019 г.

Биология и ЗО

14.02.2019 г.

Биология и ЗО

15.02.2019 г.

Биология и ЗО

14.02.2019 г.

БЕЛ

13.02.2019 г.

Биология и ЗО

21.02.2019 г.

Химия и ООС

21.02.2019 г.

Англ. eз. - IIЧЕ

26.02.2019 г.

Химия и ООС

20.02.2019 г.

Биология и ЗО

22.02.2019 г.

История и цив.

28.02.2019 г.

БЕЛ

06.03.2019 г.

БЕЛ

05.03.2019 г.

Англ. eзик - IIЧЕ

26.02.2019 г.

БЕЛ

06.03.2019 г.

Химия и ООС

01.03.2019 г.

Англ. eзик - IЧЕ

13.03.2019 г.

Немски език - IЧЕ

13.03.2019 г.

История и цив.

01.03.2019 г.

География и ик.

08.03.2019 г.

БЕЛ

06.03.2019 г.

Немски език - IIЧЕ

19.03.2019 г.

Химия и ООС

14.03.2019 г.

БЕЛ

05.03.2019 г.

История и цив.

11.03.2019 г.

Физика и астр.

13.03.2019 г.

Руски език- IIЧЕ

19.03.2019 г.

История и цив.

21.03.2019 г.

Биология и ЗО

21.03.2019 г.

Англ. eзик - IЧЕ

13.03.2019 г.

Биология и ЗО

14.03.2019 г.

Биология и ЗО

21.03.2019 г.

Биология и ЗО

22.03.2019 г.

Математика

26.03.2019 г.

Немски език - IIЧЕ

19.03.2019 г.

Англ. eзик - IЧЕ

18.03.2019 г.

Математика

26.03.2019 г.

Математика

25.03.2019 г.

Химия и ООС

27.03.2019 г.

Руски език - IIЧЕ

19.03.2019 г.

Немски език -- IIЧЕ

19.03.2019 г.

История и цив.

29.03.2019 г.

Немски език - IЧЕ

10.04.2019 г.

Физика и астр.

09.04.2019 г.

Математика

27.03.2019 г.

Математика

25.03.2019 г.

Физика и астр.

09.04.2019 г.

Физика и астр.

12.04.2019 г.

Фр.език -IЧЕ

11.04.2019 г.

Физика и астр.

09.04.2019 г.

Фр. език

11.04.2019 г.

БЕЛ

17.04.2019 г.

БЕЛ

16.04.2019 г.

БЕЛ

16.04.2019 г.

Биология и ЗО

12.04.2019 г.

Философия

15.04.2019 г.

Химия и ООС

18.04.2019 г.

Философия

24.04.2019 г.

Философия

17.04.2019 г.

БЕЛ

17.04.2019 г.

БЕЛ

17.04.2019 г.

Философия

22.04.2019 г.

Химия и ООС

25.04.2019 г.

География и ик.

02.05.2019 г.

Философия

18.04.2019 г.

Химия и ООС

22.04.2019 г.

Англ. eзик - IЧЕ

24.04.2019 г.

Англ. eз. - IIЧЕ

03.05.2019 г.

Англ. eзик - IIЧЕ

03.05.2019 г.

Химия и ООС

22.04.2019 г.

Математика

25.04.2019 г.

Биология и ЗО

07.05.2019 г.

Биология и ЗО

07.05.2019 г.

Биология и ЗО

09.05.2019 г.

Математика

25.04.2019 г.

География и ик.

02.05.2019 г.

География и ик.

08.05.2019 г.

География и ик.

08.05.2019 г.

ИТ - ЗИП

14.05.2019 г.

ИТ - ЗИП-2гр.

09.05.2019 г.

Англ. eзик - IЧЕ

07.05.2019 г.

ИТ - ЗИП

14.05.2019 г.

ИТ - ЗИП

14.05.2019 г.

Химия и ООС

05.06.2019 г.

ИТ - ЗИП-1гр.

14.05.2019 г.

ИТ - ЗИП-2гр.

17.05.2019 г.

История и цив.

14.06.2019 г.

История и цив.

03.06.2019 г.

История и цив.

14.06.2019 г.

География и ик.

31.05.2019 г.

Физика и астр.

27.05.2019 г.

 

 

 

 

 

 

История и цив.

04.06.2019 г.

ИТ - ЗИП-1гр.

30.05.2019 г.

 

 

 

 

 

 

Биология и ЗО

14.06.2019 г.

Химия и ООС

07.06.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

История и цив.

13.06.2019 г.