gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2016 – 2017 година 

 

XI a

XI б

XI в

XI г

XI д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Биология и ЗО

15.02.2017 г.

Биология и ЗО

15.02.2017 г.

Биология и ЗО

15.02.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

24.02.2017 г.

Математика

13.02.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

23.02.2017 г.

Математика

09.03.2017 г.

Фр.език -IЧЕ

22.02.2017 г.

География и икономика

28.02.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

23.02.2017 г.

Математика

09.03.2017 г.

Немски език - IЧЕ

15.03.2017 г.

Химия и ООС

28.02.2017 г.

Химия и ООС

10.03.2017 г.

Математика

13.03.2017 г.

Немски език - IIЧЕ

15.03.2017 г.

История и цивилизация

20.03.2017 г.

Математика

09.03.2017 г.

Биология и ЗО

15.03.2017 г.

Немски език -- IIЧЕ

16.03.2017 г.

Физика и астрономия

16.03.2017 г.

Химия и ООС

23.03.2017 г.

История и цивилизация

20.03.2017 г.

Немски език - IIЧЕ

16.03.2017 г.

Руски език - IIЧЕ

16.03.2017 г.

История и цивилизация

20.03.2017 г.

Философия

31.03.2017 г.

Химия и ООС

28.03.2017 г.

Руски език - IIЧЕ

16.03.2017 г.

История и цивилизация

20.03.2017 г.

Химия и ООС

23.03.2017 г.

БЕЛ

03.04.2017 г.

Философия

31.03.2017 г.

История и цивилизация

20.03.2017 г.

Физика-ЗИП

24.03.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

28.03.2017 г.

Математика

06.04.2017 г.

БЕЛ

04.04.2017 г.

Математика

23.03.2017 г.

Химия и ООС

28.03.2017 г.

Философия

31.03.2017 г.

Биология и ЗО

19.04.2017 г.

Математика

06.04.2017 г.

Философия

30.03.2017 г.

Философия

31.03.2017 г.

БЕЛ

03.04.2017 г.

ИТ - ЗИП

20.04.2017 г.

Биология и ЗО

19.04.2017 г.

БЕЛ

03.04.2017 г.

БЕЛ

03.04.2017 г.

Математика

06.04.2017 г.

Немски език - IЧЕ

24.04.2017 г.

ИТ - ЗИП

20.04.2017 г.

География и икономика

06.04.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

06.04.2017 г.

Биология и ЗО

19.04.2017 г.

Химия и ООС

25.04.2017 г.

Фр.език -IЧЕ

26.04.2017 г.

Математика

21.04.2017 г.

Биология и ЗО

19.04.2017 г.

ИТ - ЗИП

21.04.2017 г.

География и икономика

02.05.2017 г.

География и икономика

02.05.2017 г.

ИТ - ЗИП

24.04.2017 г.

ИТ - ЗИП

20.04.2017 г.

Химия и ООС

25.04.2017 г.

Англ. eз. - IIЧЕ

15.05.2017 г.

Химия и ООС

04.05.2017 г.

География и икономика

02.05.2017 г.

Математика

24.04.2017 г.

География и икономика

03.05.2017 г.

Химия и ООС

06.06.2017 г.

Англ. eзик - IIЧЕ

15.05.2017 г.

Биология и ЗО

04.05.2017 г.

География и икономика

02.05.2017 г.

Химия и ООС

06.06.2017 г.

БЕЛ

09.06.2017 г.

БЕЛ

09.06.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

12.05.2017 г.

Химия и ООС

05.05.2017 г.

БЕЛ

09.06.2017 г.

Физика и астрономия

12.06.2017 г.

Физика и астрономия

14.06.2017 г.

Химия и ООС

17.05.2017 г.

Биология и ЗО

01.06.2017 г.

БЕЛ

07.06.2017 г.

БЕЛ

09.06.2017 г.

Химия и ООС

09.06.2017 г.

Физика и астрономия

12.06.2017 г.

Физика и астрономия

12.06.2017 г.

Химия и ООС

16.06.2017 г.