gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2019 – 2020 година

 

XI a

XI б

XI в

XI г

XI д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Математика

20/02/2020 г.

Математика

20/02/2020 г.

Математика

20/02/2020 г.

Математика

17/02/2020 г.

Биология и ЗО

11/02/2020 г.

Биология и ЗО

28/02/2020 г.

Немски език - IЧЕ

21/02/2020 г.

Фр.език -IЧЕ

26/02/2020 г.

Биология и ЗО

21/02/2020 г.

Математика

17/02/2020 г.

Немски език - IIЧЕ

06/03/2020 г.

Биология и ЗО

28/02/2020 г.

Биология и ЗО

27/02/2020 г.

Немски език - IIЧЕ

06/03/2020 г.

Немски език -- IIЧЕ

06/03/2020 г.

Руски език

06/03/2020 г.

Англ. . - IIЧЕ

06/03/2020 г.

Англ. eзик - IIЧЕ

06/03/2020 г.

Руски език - IIЧЕ

06/03/2020 г.

Физика и астрономия

10/03/2020 г.

Физика и астрономия

10/03/2020 г.

Физика и астрономия

10/03/2020 г.

Физика и астрономия

10/03/2020 г.

Физика и астрономия

10/03/2020 г.

Математика

16/03/2020 г.

Биология и ЗО

13/03/2020 г.

Биология и ЗО

13/03/2020 г.

Биология и ЗО

12/03/2020 г.

Биология и ЗО

13/03/2020 г.

Англ. eзик - IЧЕ

18/03/2020 г.

Англ. eзик - IЧЕ

18/03/2020 г.

ИТ - ЗИП

16/03/2020 г.

ИТ - ЗИП

19/03/2020 г.

Математика

16/03/2020 г.

ИТ - ЗИП

25/03/2020 г.

История и цивилизация

25/03/2020 г.

Немски език - IЧЕ

20/03/2020 г.

Математика

26/03/2020 г.

Англ. eзик - IЧЕ

19/03/2020 г.

Физика-ЗИП

26/03/2020 г.

Математика

26/03/2020 г.

История и цивилизация

24/03/2020 г.

История и цивилизация

27/03/2020 г.

История и цивилизация

24/03/2020 г.

Химия и ООС

02/04/2020 г.

ИТ - ЗИП

01/04/2020 г.

Математика

26/03/2020 г.

Химия и ООС

31/03/2020 г.

ИТ - ЗИП

25/03/2020 г.

География и икономика

07/04/2020 г.

Химия и ООС

02/04/2020 г.

Химия и ООС

02/04/2020 г.

Биология и ЗО

02/04/2020 г.

Химия и ООС

01/04/2020 г.

БЕЛ

24/04/2020 г.

География и икономика

07/04/2020 г.

География и икономика

06/04/2020 г.

География и икономика

07/04/2020 г.

География и икономика

08/04/2020 г.

Биология и ЗО

27/04/2020 г.

Биология и ЗО

10/04/2020 г.

Биология и ЗО

09/04/2020 г.

Фр.език -IЧЕ

08/04/2020 г.

БЕЛ

23/04/2020 г.

История и цивилизация

04/05/2020 г.

БЕЛ

23/04/2020 г.

БЕЛ

23/04/2020 г.

БЕЛ

22/04/2020 г.

Философия

29/05/2020 г.

Философия

28/05/2020 г.

Философия

28/05/2020 г.

Философия

29/05/2020 г.

Философия

28/05/2020 г.

История и цивилизация

04/06/2020 г.

БЕЛ

17/06/2020 г.

Биология и ЗО

08/06/2020 г.

История и цивилизация

12/06/2020 г.

История и цивилизация

08/06/2020 г.

БЕЛ

15/06/2020 г.

История и цивилизация

19/06/2020 г.

БЕЛ

15/06/2020 г.

БЕЛ

15/06/2020 г.

БЕЛ

15/06/2020 г.

География и икономика

17/06/2020 г.

 

 

История и цивилизация

17/06/2020 г.

Биология и ЗО

17/06/2020 г.

Биология и ЗО

17/06/2020 г.