gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2023 – 2024 година

X a

X б

X в

X г

X д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Математика

07.03.2024 г.

Математика

07.03.2024 г.

Математика

07.03.2024 г.

Математика

07.03.2024 г.

География и икономика

06.03.2024 г.

Химия и ООС

15.03.2024 г.

Химия и ООС

15.03.2024 г.

География и икономика

12.03.2024 г.

Биология и ЗО

13.03.2024 г.

Математика

07.03.2024 г.

География и икономика

19.03.2024 г.

География и икономика

19.03.2024 г.

Химия и ООС

15.03.2024 г.

Философия

20.03.2024 г.

БЕЛ

12.03.2024 г.

Философия

25.03.2024 г.

Философия

25.03.2024 г.

Френски eзик -ИУЧ

25.03.2024 г.

География и икономика

25.03.2024 г.

Химия и ООС

20.03.2024 г.

История и цивилизация

27.03.2024 г.

История и цивилизация

27.03.2024 г.

История и цивилизация

27.03.2024 г.

История и цивилизация

27.03.2024 г.

Философия

25.03.2024 г.

БЕЛ

10.04.2024 г.

БЕЛ

11.04.2024 г.

Философия

08.04.2024 г.

БЕЛ

10.04.2024 г.

История и цивилизация

26.03.2024 г.

Химия и ООС - ИУЧ

12.04.2024 г.

Химия и ООС - ИУЧ

15.04.2024 г.

БЕЛ

10.04.2024 г.

Информ. техн.-ИУЧ

11.04.2024 г.

Физика и астрономия

19.04.2024 г.

Физика и астрономия

18.04.2024 г.

Физика и астрономия

19.04.2024 г.

Химия и ООС - ИУЧ

15.04.2024 г.

Физика и астрономия

19.04.2024 г.

Биология и ЗО

23.04.2024 г.

Биология и ЗО

23.04.2024 г.

Биология и ЗО

23.04.2024 г.

Физика и астрономия

19.04.2024 г.

Химия и ООС

15.05.2024 г.

 

 

 

 

 

 

Биология и ЗО

23.04.2024 г.