gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2019 – 2020 година

 

X a

X б

X в

X г

X д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Биология и ЗО

18/02/2020 г.

Биология и ЗО

18/02/2020 г.

Биология и ЗО

18/02/2020 г.

Биология и ЗО

20/02/2020 г.

Биология и ЗО

20/02/2020 г.

Англ. eзик

27/02/2020 г.

Немски ез.

24/02/2020 г.

Фр. език

24/02/2020 г.

Англ. eзик

26/02/2020 г.

Англ. eзик

27/02/2020 г.

История и цивилизация

10/03/2020 г.

Англ. eзик

25/02/2020 г.

Англ. eзик

25/02/2020 г.

География и икономика

04/03/2020 г.

География и икономика

02/03/2020 г.

Немски език

13/03/2020 г.

География и икономика

04/03/2020 г.

География и икономика

04/03/2020 г.

История и цивилизация

10/03/2020 г.

Химия и ООС - ИУЧ

06/03/2020 г.

Руски език

13/03/2020 г.

Немски eзик -ИУЧ

06/03/2020 г.

Англ. eзик

10/03/2020 г.

Немски ез.

13/03/2020 г.

История и цивилизация

10/03/2020 г.

Химия и ООС

17/03/2020 г.

Англ. eзик

10/03/2020 г.

Химия и ООС

17/03/2020 г.

Руски език

13/03/2020 г.

Немски ез.

13/03/2020 г.

География и икономика

20/03/2020 г.

Химия и ООС

17/03/2020 г.

История и цивилизация

23/03/2020 г.

Химия и ООС

17/03/2020 г.

Химия и ООС

16/03/2020 г.

Математика

25/03/2020 г.

История и цивилизация

23/03/2020 г.

Математика

25/03/2020 г.

География и икономика

20/03/2020 г.

Биология и ЗО

19/03/2020 г.

БЕЛ

30/03/2020 г.

Математика

25/03/2020 г.

БЕЛ

02/04/2020 г.

Математика

26/03/2020 г.

Математика

25/03/2020 г.

Биология и ЗО

07/04/2020 г.

БЕЛ

30/03/2020 г.

Биология и ЗО

07/04/2020 г.

БЕЛ

31/03/2020 г.

БЕЛ

03/04/2020 г.

Химия и ООС

21/04/2020 г.

Немски ез.

06/04/2020 г.

Химия и ООС

21/04/2020 г.

Биология и ЗО

09/04/2020 г.

Химия и ООС

22/04/2020 г.

Физика и астрономия

23/04/2020 г.

Биология и ЗО

07/04/2020 г.

Физика и астрономия

23/04/2020 г.

Химия и ООС

21/04/2020 г.

Физика и астрономия

23/04/2020 г.

Биология и ЗО -ИУЧ

08/05/2020 г.

Химия и ООС

21/04/2020 г.

Биология и ЗО -ИУЧ

08/05/2020 г.

Физика и астрономия

23/04/2020 г.

История и цивилизация

26/05/2020 г.

История и цивилизация

26/05/2020 г.

Физика и астрономия

23/04/2020 г.

Философия

03/06/2020 г.

История и цивилизация

26/05/2020 г.

Философия

03/06/2020 г.

Философия

02/06/2020 г.

Биология и ЗО -ИУЧ

08/05/2020 г.

Фр. език

08/06/2020 г.

Философия

02/06/2020 г.

Химия и ООС - ИУЧ

05/06/2020 г.

 

 

Философия

02/06/2020 г.

История и цивилизация

15/06/2020 г.

 

 

 

 

 

 

История и цивилизация

15/06/2020 г.