gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2016 – 2017 година

 

X a

X б

X в

X г

X д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Биология и ЗО

20.02.2017 г.

Биология и ЗО

20.02.2017 г.

Фр. език - IЧЕ

13.02.2017 г.

Биология и ЗО

20.02.2017 г.

Биология и ЗО

20.02.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

27.02.2017 г.

Химия и ООС

07.03.2017 г.

Биология и ЗО

20.02.2017 г.

Химия и ООС

06.03.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

27.02.2017 г.

Химия и ООС

07.03.2017 г.

Немски ез. - IЧЕ

09.03.2017 г.

Химия и ООС

07.03.2017 г.

Немски ез. - IIЧЕ

09.03.2017 г.

Химия и ООС

06.03.2017 г.

Немски език - IIЧЕ

09.03.2017 г.

БЕЛ

13.03.2017 г.

БЕЛ

14.03.2017 г.

Руски език - IIЧЕ

09.03.2017 г.

Немски ез.- IIЧЕ

09.03.2017 г.

Руски език - IIЧЕ

09.03.2017 г.

Етика и право

15.03.2017 г.

Етика и право

16.03.2017 г.

БЕЛ

15.03.2017 г.

Руски език - IIЧЕ

09.03.2017 г.

БЕЛ

13.03.2017 г.

Биология и ЗО

20.03.2017 г.

Биология и ЗО

20.03.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

17.03.2017 г.

Етика и право

13.03.2017 г.

Етика и право

15.03.2017 г.

Математика

24.03.2017 г.

Математика

23.03.2017 г.

Биология и ЗО

20.03.2017 г.

БЕЛ

15.03.2017 г.

Биология и ЗО

20.03.2017 г.

Химия и ООС - ЗИП

04.04.2017 г.

Информ. технологии

31.03.2017 г.

Етика и право

22.03.2017 г.

Математика

17.03.2017 г.

Математика

24.03.2017 г.

Информ. технологии

05.04.2017 г.

Фр. език - IЧЕ

03.04.2017 г.

Математика

24.03.2017 г.

Биология и ЗО

20.03.2017 г.

Информ. технологии

31.03.2017 г.

Немски ез. - IЧЕ

20.04.2017 г.

Химия и ООС - ЗИП

05.04.2017 г.

География и икономика

29.03.2017 г.

Физика - ЗИП

24.03.2017 г.

Химия и ООС - ЗИП

05.04.2017 г.

География и икономика

21.04.2017 г.

География и икономика

19.04.2017 г.

Информ. технологии

31.03.2017 г.

Информ. технологии

30.03.2017 г.

Информатика

06.04.2017 г.

Биология и ЗО

24.04.2017 г.

Биология и ЗО

24.04.2017 г.

География и икономика

19.04.2017 г.

Химия и ООС

07.04.2017 г.

География и икономика

18.04.2017 г.

Информатика

26.04.2017 г.

Информатика

26.04.2017 г.

Англ. eзик - IЧЕ

21.04.2017 г.

География и икономика

19.04.2017 г.

Биология и ЗО

24.04.2017 г.

История и цивилизация

04.05.2017 г.

История и цивилизация

04.05.2017 г.

Биология и ЗО

24.04.2017 г.

Информатика

20.04.2017 г.

История и цивилизация

04.05.2017 г.

Математика

05.05.2017 г.

Математика

09.05.2017 г.

Информатика

26.04.2017 г.

Биология и ЗО

24.04.2017 г.

Математика

05.05.2017 г.

Физика и астрономия

12.05.2017 г.

Физика и астрономия

12.05.2017 г.

История и цивилизация

04.05.2017 г.

Математика

02.05.2017 г.

Физика и астрономия

12.05.2017 г.

Англ. eзик - IIЧЕ

17.05.2017 г.

Англ. eзик - IIЧЕ

18.05.2017 г.

Математика

05.05.2017 г.

История и цивилизация

04.05.2017 г.

Химия и ООС

23.05.2017 г.

Химия и ООС

23.05.2017 г.

Химия и ООС

23.05.2017 г.

Физика и астрономия

12.05.2017 г.

Физика и астрономия

12.05.2017 г.

Биология и ЗО

05.06.2017 г.

Биология и ЗО

05.06.2017 г.

Биология и ЗО

05.06.2017 г.

Химия и ООС

02.06.2017 г.

Химия и ООС

02.06.2017 г.

География и икономика

20.06.2017 г.

География и икономика

16.06.2017 г.

География и икономика

14.06.2017 г.

Биология и ЗО

05.06.2017 г.

Биология и ЗО

05.06.2017 г.

География и икономика

14.06.2017 г.

География и икономика

14.06.2017 г.