gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

 

График на контролни работи през II срок на учебната 2018 – 2019 година

 

X a

X б

X в

X г

X д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Биология и ЗО

12.02.2019 г.

БЕЛ

14.02.2019 г.

Биология и ЗО

14.02.2019 г.

БЕЛ

15.02.2019 г.

Математика

08.02.2019 г.

БЕЛ

14.02.2019 г.

Биология и ЗО

15.02.2019 г.

БЕЛ

15.02.2019 г.

Биология и ЗО

19.02.2019 г.

БЕЛ

15.02.2019 г.

Информатика

20.02.2019 г.

Информатика

20.02.2019 г.

Информатика

20.02.2019 г.

Информатика

21.02.2019 г.

Информатика

18.02.2019 г.

Информ. техн.

08.03.2019 г.

Немски ез. - IЧЕ

06.03.2019 г.

Информ. техн.

08.03.2019 г.

Информ. техн.

08.03.2019 г.

Биология и ЗО

19.02.2019 г.

Химия и ООС

11.03.2019 г.

Информ. техн.

08.03.2019 г.

Химия и ООС

11.03.2019 г.

Химия и ООС

11.03.2019 г.

Математика

01.03.2019 г.

История и цив.

12.03.2019 г.

История и цив.

12.03.2019 г.

История и цив.

12.03.2019 г.

История и цив.

13.03.2019 г.

Информ. техн.

06.03.2019 г.

Англ. eзик - IЧЕ

20.03.2019 г.

Химия и ООС

20.03.2019 г.

Биология и ЗО

22.03.2019 г.

Англ. eзик - IЧЕ

20.03.2019 г.

Химия и ООС

11.03.2019 г.

Биология и ЗО

22.03.2019 г.

Биология и ЗО

22.03.2019 г.

Математика

28.03.2019 г.

Немски ез. - IIЧЕ

26.03.2019 г.

История и цив.

12.03.2019 г.

Немски език - IIЧЕ

26.03.2019 г.

Математика

28.03.2019 г.

Англ. eзик - IIЧЕ

10.04.2019 г.

Руски език - IIЧЕ

26.03.2019 г.

Англ. eзик - IЧЕ

21.03.2019 г.

Руски език

26.03.2019 г.

Немски ез. - IЧЕ

10.04.2019 г.

БЕЛ

15.04.2019 г.

Математика

28.03.2019 г.

Немски ез.- IIЧЕ

25.03.2019 г.

Математика

28.03.2019 г.

Англ. eзик - IIЧЕ

12.04.2019 г.

Химия и ООС

18.04.2019 г.

География и ик.

09.04.2019 г.

Физика - ЗИП

28.03.2019 г.

БЕЛ

15.04.2019 г.

БЕЛ

16.04.2019 г.

Фр. език - IЧЕ

22.04.2019 г.

Биология и ЗО

11.04.2019 г.

Химия и ООС

08.04.2019 г.

Химия и ООС

17.04.2019 г.

Химия и ООС

17.04.2019 г.

География и ик.

24.04.2019 г.

БЕЛ

15.04.2019 г.

Биология и ЗО

11.04.2019 г.

География и ик.

23.04.2019 г.

География и ик.

23.04.2019 г.

Физика и астр.

07.05.2019 г.

Химия и ООС

18.04.2019 г.

БЕЛ

15.04.2019 г.

Физика и астр.

25.04.2019 г.

Физика и астр.

25.04.2019 г.

Биология и ЗО

10.05.2019 г.

Физика и астр.

23.04.2019 г.

География и ик.

23.04.2019 г.

Биология и ЗО

10.05.2019 г.

Биология и ЗО

10.05.2019 г.

Математика

14.05.2019 г.

География и ик.

02.05.2019 г.

Физика и астр.

07.05.2019 г.

Математика

14.05.2019 г.

Математика

14.05.2019 г.

Биология и ЗО

07.06.2019 г.

Математика

14.05.2019 г.

Математика

14.05.2019 г.

Биология и ЗО

07.06.2019 г.

Биология и ЗО

07.06.2019 г.

Химия и ООС - ЗИП

10.06.2019 г.

Етика и право

21.06.2019 г.

Химия и ООС

03.06.2019 г.

Химия и ООС - ЗИП

10.06.2019 г.

Химия и ООС - ЗИП

12.06.2019 г.

Етика и право

18.06.2019 г.

 

 

Етика и право

21.06.2019 г.

Етика и право

17.06.2019 г.

Етика и право

21.06.2019 г.