gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

 

 

График на класните работи през II срок на учебната 2017 – 2018 година

 

IX a

IX б

IX в

IX г

IX д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

14.05.2018 г.

БЕЛ

14.05.2018 г.

БЕЛ

18.05.2018 г.

Немски език - IIЧЕ

16.05.2018 г.

БЕЛ

08.05.2018 г.

Немски език - IIЧЕ

16.05.2018 г.

Немски език - IЧЕ

29.05.2018 г.

Френски език - IЧЕ

28.05.2018 г.

Руски език-IIЧЕ

16.05.2018 г.

Немски език - IIЧЕ

16.05.2018 г.

Руски език -IIЧЕ

16.05.2018 г.

Математика

05.06.2018 г.

Математика

05.06.2018 г.

БЕЛ

28.05.2018 г.

Английски език - I ЧЕ

30.05.2018 г.

Английски език - IЧЕ

29.05.2018 г.

Английски език - IIЧЕ

08.06.2018 г.

Английски език - IIЧЕ

08.06.2018 г.

Английски език - I ЧЕ

30.05.2018 г.

Математика

04.06.2018 г.

Математика

04.06.2018 г.

 

 

 

 

Математика

04.06.2018 г.