gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

 

 

График на класните работи през II срок на учебната 2016 – 2017 година

 

 

 

IX a

IX б

IX в

IX г

IX д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Английски език - IЧЕ

15.05.2017 г.

Английски език - IIЧЕ

17.05.2017 г.

Английски език - IIЧЕ

17.05.2017 г.

Английски език - I ЧЕ

18.05.2017 г.

Английски език - I ЧЕ

16.05.2017 г.

Немски език - IIЧЕ

29.05.2017 г.

Математика

29.05.2017 г.

Математика

29.05.2017 г.

Немски език - IIЧЕ

29.05.2017 г.

Математика

29.05.2017 г.

Руски език -IIЧЕ

29.05.2017 г.

Немски език - IЧЕ

01.06.2017 г.

Френски език - IЧЕ

01.06.2017 г.

Руски език-IIЧЕ

29.05.2017 г.

Френски език - IIЧЕ

31.05.2017 г.

Математика

01.06.2017 г.

БЕЛ

09.06.2017 г.

БЕЛ

09.06.2017 г.

Математика

01.06.2017 г.

Немски език - IIЧЕ

31.05.2017 г.

БЕЛ

05.06.2017 г.

БЕЛ

08.06.2017 г.

БЕЛ

08.06.2017 г.