gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

 

 

График на класните работи през II срок на учебната 2019 – 2020 година

 

IX a

IX б

IX в

IX г

IX д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Английски език

04.05.2020 г.

Английски език

13.05.2020 г.

Английски език

04.05.2020 г.

БЕЛ

15.05.2020 г.

БЕЛ

15.05.2020 г.

БЕЛ

13.05.2020 г.

БЕЛ

27.05.2020 г.

БЕЛ

11.05.2020 г.

Английски език

28.05.2020 г.

Английски език

18.05.2020 г.

Немски език

04.06.2020 г.

Немски език

29.05.2020 г.

Френски език

15.05.2020 г.

Немски език

04.06.2020 г.

Математика

03.06.2020 г.

Руски език

04.06.2020 г.

Математика

15.06.2020 г.

Математика

15.06.2020 г.

Руски език

04.06.2020 г.

Немски език

04.06.2020 г.

Математика

12.06.2020 г.

 

 

 

 

Математика

15.06.2020 г.

Руски език

04.06.2020 г.