gerb

 

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

  

 

График на класните работи през I срок на учебната 2018 – 2019 година

 

VIII a

VIII б

VIII в

VIII г

VIII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

12.12.2018 г.

БЕЛ

12.12.2018 г.

БЕЛ

14.12.2018 г.

БЕЛ

13.12.2018 г.

БЕЛ

13.12.2018 г.

Математика

14.12.2018 г.

Математика

17.12.2018 г.

Математика

17.12.2018 г.

Математика

17.12.2018 г.

Математика

17.12.2018 г.

Англ. език

08.01.2019 г.

Немски език

18.01.2019 г.

Френски език

18.01.2019 г.

Англ. език

08.01.2019 г.

Англ. език

08.01.2019 г.