gerb

 

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

 

  

График на класните работи през II срок на учебната 2023 – 2024 година

 

 

VIII a

VIII б

VIII в

VIII г

VIII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

09.05.2024 г.

БЕЛ

08.05.2024 г.

БЕЛ

08.05.2024 г.

БЕЛ

10.05.2024 г.

БЕЛ

08.05.2024 г.

Математика

27.05.2024 г.

Немски език

31.05.2024 г.

Математика

15.05.2024 г.

Математика

15.05.2024 г.

Математика

27.05.2024 г.

Англ. език

05.06.2024 г.

Математика

04.06.2024 г.

Френски език

05.06.2024 г.

Англ. език

05.06.2024 г.

Англ. език

05.06.2024 г.