gerb

 

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

  

 

График на класните работи през II срок на учебната 2019 – 2020 година

 

 

VIII a

VIII б

VIII в

VIII г

VIII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Математика

29.05.2020 г.

Немски език

15.05.2020 г.

Математика

27.05.2020 г.

Математика

14.05.2020 г.

Математика

29.05.2020 г.

БЕЛ

04.06.2020 г.

Математика

29.05.2020 г.

БЕЛ

01.06.2020 г.

БЕЛ

01.06.2020 г.

БЕЛ

04.06.2020 г.

Англ. език

08.06.2020 г.

БЕЛ

04.06.2020 г.

Френски език

08.06.2020 г.

Англ. език

08.06.2020 г.

Англ. език

08.06.2020 г.