gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

  

 

График на класните работи през I срок на учебната 2018 – 2019 година

 

XII a

XII б

XII в

XII г

XII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

06.12.2018 г.

БЕЛ

06.12.2018 г.

БЕЛ

05.12.2018 г.

БЕЛ

06.12.2018 г.

БЕЛ

04.12.2018 г.

Английски език - I ЧЕ

18.12.2018 г.

Немски език - I ЧЕ

17.12.2018 г.

Английски език - IIЧЕ

17.12.2018 г.

Английски език - IЧЕ

17.12.2018 г.

Математика

13.12.2018 г.

Немски език - II ЧЕ

04.01.2019 г.

Английски език - II ЧЕ

19.12.2018 г.

Френски език - I ЧЕ

07.01.2019 г.

Немски език - II ЧЕ

04.01.2019 г.

Английски език - I ЧЕ

17.12.2018 г.

Руски език- IIЧЕ

04.01.2019 г.

Руски език- IIЧЕ

04.01.2019 г.

Математика

11.01.2019 г.

Руски език- II ЧЕ

04.01.2019 г.

Немски език - II ЧЕ

04.01.2019 г.

Математика

11.01.2019 г.

Математика

11.01.2019 г.

 

 

Математика

10.01.2019 г.

Руски език - II ЧЕ

04.01.2019 г.