gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

  

 

График на класните работи през II срок на учебната 2019 – 2020 година

 

XII a

XII б

XII в

XII г

XII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Немски език - II ЧЕ

23.03.2020 г.

Немски език - I ЧЕ

23.03.2020 г.

Френски език - I ЧЕ

27.03.2020 г.

Немски език - II ЧЕ

23.03.2020 г.

Немски език - II ЧЕ

25.03.2020 г.

Руски език- IIЧЕ

23.03.2020 г.

Математика

31.03.2020 г.

Математика

31.03.2020 г.

Руски език- II ЧЕ

23.03.2020 г.

Френски език - II ЧЕ

25.03.2020 г.

Математика

31.03.2020 г.

Английски език - II ЧЕ

07.04.2020 г.

Английски език - IIЧЕ

07.04.2020 г.

Математика

30.03.2020 г.

Математика

30.03.2020 г.

Английски език - I ЧЕ

09.04.2020 г.

БЕЛ

15.04.2020 г.

БЕЛ

15.04.2020 г.

Английски език - IЧЕ

09.04.2020 г.

Английски език - I ЧЕ

06.04.2020 г.

БЕЛ

13.04.2020 г.

 

 

 

 

БЕЛ

13.04.2020 г.

БЕЛ

14.04.2020 г.