gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

  

 

График на класните работи през II срок на учебната 2016 – 2017 година

 

XII а

XII б

XII в

XII г

XII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

20.03.2017 г.

БЕЛ

20.03.2017 г.

БЕЛ

20.03.2017 г.

БЕЛ

22.03.2017 г.

БЕЛ

22.03.2017 г.

Математика

23.03.2017 г.

Математика

23.03.2017 г.

Математика

23.03.2017 г.

Математика

28.03.2017 г.

Математика

28.03.2017 г.

Английски език - I ЧЕ

30.03.2017 г.

Немски език - I ЧЕ

29.03.2017 г.

Френски език - I ЧЕ

28.03.2017 г.

Английски език - IЧЕ

31.03.2017 г.

Английски език - I ЧЕ

30.03.2017 г.

Немски език - II ЧЕ

03.04.2017 г.

Английски език - II ЧЕ

04.04.2017 г.

Английски език - IIЧЕ

06.04.2017 г.

Немски език - II ЧЕ

03.04.2017 г.

Немски език - II ЧЕ

03.04.2017 г.

Руски език- II ЧЕ

03.04.2017 г.

Руски език - II ЧЕ

03.04.2017 г.