gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

  

 

График на класните работи през II срок на учебната 2017 – 2018 година

 

XII a

XII б

XII в

XII г

XII д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

20.03.2018 г.

БЕЛ

19.03.2018 г.

БЕЛ

20.03.2018 г.

БЕЛ

19.03.2018 г.

БЕЛ

19.03.2018 г.

Немски език - II ЧЕ

23.03.2018 г.

Немски език - I ЧЕ

22.03.2018 г.

Френски език - I ЧЕ

29.03.2018 г.

Немски език - II ЧЕ

26.03.2018 г.

Немски език - II ЧЕ

26.03.2018 г.

Математика

13.04.2018 г.

Математика

13.04.2018 г.

Математика

13.04.2018 г.

Руски език- II ЧЕ

26.03.2018 г.

Руски език - II ЧЕ

26.03.2018 г.

Английски език - I ЧЕ

16.04.2018 г.

Английски език - II ЧЕ

19.04.2018 г.

Английски език - IIЧЕ

16.04.2018 г.

Английски език - IЧЕ

11.04.2018 г.

Английски език - I ЧЕ

16.04.2018 г.

 

 

 

 

 

 

Математика

19.04.2018 г.

Математика

19.04.2018 г.