gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

 

 

График на класните работи през II срок на учебната 2019 – 2020 година

 

 

XI a

XI б

XI в

XI г

XI д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Немски език - IIЧЕ

08.05.2020 г.

Английски език - IIЧЕ

05.05.2020 г.

Английски език - IIЧЕ

05.05.2020 г.

Немски език - IIЧЕ

08.05.2020 г.

Немски език - IIЧЕ

08.05.2020 г.

Руски език- IIЧЕ

08.05.2020 г.

БЕЛ

12.05.2020 г.

БЕЛ

13.05.2020 г.

Руски език-IIЧЕ

08.05.2020 г.

БЕЛ

13.05.2020 г.

БЕЛ

15.05.2020 г.

Немски език - IЧЕ

15.05.2020 г.

Френски език - IЧЕ

27.05.2020 г.

БЕЛ

13.05.2020 г.

Английски език - IЧЕ

27.05.2020 г.

Английски език - IЧЕ

27.05.2020 г.

Математика

02.06.2020 г.

Математика

02.06.2020 г.

Английски език - IЧЕ

28.05.2020 г.

Математика

01.06.2020 г.

Математика

02.06.2020 г.

 

 

 

 

Математика

01.06.2020 г.