gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

 

 

График на класните работи през II срок на учебната 2017 – 2018 година

 

XI a

XI б

XI в

XI г

XI д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Английски език - IЧЕ

08.05.2018 г.

БЕЛ

17.05.2018 г.

БЕЛ

16.05.2018 г.

БЕЛ

16.05.2018 г.

Английски език - IЧЕ

11.05.2018 г.

БЕЛ

17.05.2018 г.

Руски език- IIЧЕ

28.05.2018 г.

Математика

01.06.2018 г.

Немски език - IIЧЕ

28.05.2018 г.

БЕЛ

16.05.2018 г.

Немски език - IIЧЕ

28.05.2018 г.

Немски език - IЧЕ

30.05.2018 г.

Английски език - IIЧЕ

04.06.2018 г.

Руски език-IIЧЕ

28.05.2018 г.

Немски език - IIЧЕ

28.05.2018 г.

Руски език- IIЧЕ

28.05.2018 г.

Английски език - IIЧЕ

04.06.2018 г.

Френски език - IЧЕ

07.06.2018 г.

Английски език - IЧЕ

30.05.2018 г.

Руски език-IIЧЕ

28.05.2018 г.

Математика

05.06.2018 г.

Математика

07.06.2018 г.

 

 

Математика

14.06.2018 г.

Математика

14.06.2018 г.