gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

 

 

График на класните работи през I срок на учебната 2018 – 2019 година

 

 

XI a

XI б

XI в

XI г

XI д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Английски език - IЧЕ

10.12.2018 г.

Математика

12.12.2018 г.

Математика

12.12.2018 г.

Английски език - IЧЕ

10.12.2018 г.

Английски език - IЧЕ

10.12.2018 г.

Немски език - IIЧЕ

13.12.2018 г.

Английски език - IIЧЕ

14.12.2018 г.

Английски език - IIЧЕ

14.12.2018 г.

Немски език - IIЧЕ

13.12.2018 г.

Немски език - IIЧЕ

13.12.2018 г.

Руски език- IIЧЕ

13.12.2018 г.

Немски език - IЧЕ

17.12.2018 г.

Френски език - IЧЕ

17.12.2018 г.

Руски език-IIЧЕ

13.12.2018 г.

Френски език- IIЧЕ

13.12.2018 г.

Математика

18.12.2018 г.

БЕЛ

03.01.2019 г.

БЕЛ

03.01.2019 г.

БЕЛ

04.01.2019 г.

БЕЛ

19.12.2018 г.

БЕЛ

04.01.2019 г.

 

 

 

 

Математика

10.01.2019 г.

Математика

10.01.2019 г.