gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail: school@pmg3-varna.org

 

 

 

 

График на класните работи през II срок на учебната 2023 – 2024 година

 

XI a

XI б

XI в

XI г

XI д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

10.05.2024 г.

БЕЛ

09.05.2024 г.

БЕЛ

09.05.2024 г.

Английски език

23.05.2024 г.

Английски език

23.05.2024 г.

Английски език

23.05.2024 г.

Английски език

29.05.2024 г.

Френски език

21.05.2024 г.

БЕЛ

27.05.2024 г.

БЕЛ

28.05.2024 г.

Математика

31.05.2024 г.

Математика

31.05.2024 г.

Английски език

29.05.2024 г.

Математика

31.05.2024 г.

Математика

31.05.2024 г.

Немски език

05.06.2024 г.

Немски език

04.06.2024 г.

Математика

31.05.2024 г.

Немски език

05.06.2024 г.

Немски език

05.06.2024 г.