gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

  

 

График на класните работи през II срок на учебната 2017 – 2018 година

 

X a

X б

X в

X г

X д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

10.05.2018 г.

БЕЛ

09.05.2018 г.

БЕЛ

09.05.2018 г.

БЕЛ

08.05.2018 г.

БЕЛ

08.05.2018 г.

Немски език - IIЧЕ

16.05.2018 г.

Немски език - IЧЕ

18.05.2018 г.

Английски език - IIЧЕ

30.05.2018 г.

Немски език - IIЧЕ

16.05.2018 г.

Немски език - IIЧЕ

16.05.2018 г.

Руски език- IIЧЕ

16.05.2018 г.

Английски език - IIЧЕ

28.05.2018 г.

Математика

01.06.2018 г.

Руски език-IIЧЕ

16.05.2018 г.

Френски език-IIЧЕ

16.05.2018 г.

Математика

28.05.2018 г.

Математика

01.06.2018 г.

Френски език - IЧЕ

15.06.2018 г.

Математика

28.05.2018 г.

Математика

28.05.2018 г.

Английски език - IЧЕ

31.05.2018 г.

 

 

 

 

Английски език - IЧЕ

30.05.2018 г.

Английски език - IЧЕ

31.05.2018 г.