gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

  

 

График на класните работи през II срок на учебната 2016 – 2017 година

 

 

X а

X б

X в

X г

X д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

БЕЛ

15.05.2017 г.

БЕЛ

15.05.2017 г.

БЕЛ

16.05.2017 г.

БЕЛ

17.05.2017 г.

Английски език - IЧЕ

15.05.2017 г.

Английски език - IЧЕ

17.05.2017 г.

Немски език - IЧЕ

29.05.2017 г.

Френски език - IЧЕ

29.05.2017 г.

Немски език - IIЧЕ

30.05.2017 г.

БЕЛ

17.05.2017 г.

Немски език - IIЧЕ

30.05.2017 г.

Английски език - IIЧЕ

06.06.2017 г.

Английски език - IIЧЕ

31.05.2017 г.

Руски език-IIЧЕ

30.05.2017 г.

Немски език - IIЧЕ

30.05.2017 г.

Руски език - IIЧЕ

30.05.2017 г.

Руски език - IIЧЕ

06.06.2017 г.

Математика

06.06.2017 г.

Математика

06.06.2017 г.

Руски език-IIЧЕ

30.05.2017 г.

Математика

06.06.2017 г.

Математика

09.06.2017 г.

 

 

Английски език - IЧЕ

09.06.2017 г.

Математика

06.06.2017 г.