gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

  

 

График на класните работи през II срок на учебната 2019 – 2020 година

 

 

X a

X б

X в

X г

X д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Английски език

07.05.2020 г.

Английски език

05.05.2020 г.

Френски език

04.05.2020 г.

БЕЛ

13.05.2020 г.

Английски език

07.05.2020 г.

БЕЛ

13.05.2020 г.

БЕЛ

14.05.2020 г.

БЕЛ

15.05.2020 г.

Немски език

15.05.2020 г.

БЕЛ

13.05.2020 г.

Немски език

15.05.2020 г.

Немски език

18.05.2020 г.

Математика

27.05.2020 г.

Руски език

15.05.2020 г.

Немски език -

15.05.2020 г.

Руски език

15.05.2020 г.

Математика

27.05.2020 г.

Английски език

02.06.2020 г.

Математика

28.05.2020 г.

Математика

27.05.2020 г.

Математика

27.05.2020 г.

 

 

 

 

Английски език

03.06.2020 г.