gerb

Tрета природоматематическа гимназия

„Академик Методий Попов” – Варна

 

            

гр.Варна,бул.”Вл.Варненчик”№80,тел/факс 052/620 290, тел.052/613 640, 620 289, е-mail:pmg3@abv.bg

 

 

  

 

График на класните работи през I срок на учебната 2018 – 2019 година

 

 

X a

X б

X в

X г

X д

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Немски език - IIЧЕ

13.12.2018 г.

Немски език - IЧЕ

12.12.2018 г.

Английски език - IIЧЕ

12.12.2018 г.

Немски език - IIЧЕ

13.12.2018 г.

Математика

14.12.2018 г.

Руски език- IIЧЕ

13.12.2018 г.

Английски език - IIЧЕ

14.12.2018 г.

Френски език - IЧЕ

14.12.2018 г.

Руски език-IIЧЕ

13.12.2018 г.

Немски език - IIЧЕ

17.12.2018 г.

Математика

18.12.2018 г.

Математика

18.12.2018 г.

Математика

18.12.2018 г.

Математика

18.12.2018 г.

БЕЛ

04.01.2019 г.

БЕЛ

03.01.2019 г.

БЕЛ

03.01.2019 г.

БЕЛ

04.01.2019 г.

БЕЛ

04.01.2019 г.

Английски език - IЧЕ

10.01.2019 г.

Английски език - IЧЕ

09.01.2019 г.

 

 

 

 

Английски език - IЧЕ

09.01.2019 г.