Kласни ръководители през учебната 2016/2017 г. и класни стаи на

съответните класове

Клас

Класен ръководител

Стая № 

VІІІ а

Габриела Никифорова Енчева     

105

VІІІ б

Руска Стоянова Петкова

106

VІІІ в

Камелия Пламенова Петкова     

107

VІІІ г

Наталия Викторовна Памукова

108

VІІІ д

Виола Радославова Арабаджикова

201

ІХ а

Пламена Димчева Вълчева

212

ІХ б

Радка Атанасова Христова 211

ІХ в

Татяна Петрова Стоянова 210

ІХ г

Галина Димитрова Чанакчалиева 209

ІХ д

Мая Валентинова Боянова 208

Х а

Кристина Колева Иванова

310

Х б

Ани Михранова Нинова

312

Х в

Николай Иванов Ганев

309

Х г

Силвия Георгиева Пехлева

311

Х д

Нина Георгиева Димова

302

ХІ а

Галина Георгиева Димитрова

305

ХІ б

Виолета Якова Петрова

303

ХІ в

Димитричка Демирова Русева

306

ХІ г

Елена Венелинова Пашанска

307

ХІ д

Здравка Атанасова Калудова

308

ХІІ а

Ивилина Иванова Иванова

203

ХІІ б

Гинка Димитрова Янчева

202

ХІІ в

Евелина Костова Дамянова

204

ХІІ г

Стела Недкова Петрова

205

ХІІ д

Марина Гунчева Андонова

207

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна