Kласни ръководители през учебната 2017/2018 г. и класни стаи на

съответните класове

Клас

Класен ръководител

Стая № 

VІІІ а

Габриела Никифорова Енчева     

105

VІІІ б

Руска Стоянова Петкова

106

VІІІ в

Камелия Пламенова Петкова     

107

VІІІ г

Наталия Викторовна Памукова

201

VІІІ д

Виола Радославова Арабаджикова

202

ІХ а

Евелина Костова Дамянова

203

ІХ б

Юлия Митева Кавръкова 204

ІХ в

Гинка Димитрова Янчева 207

ІХ г

Стела Недкова Петрова 205

ІХ д

Стоянка Иванова Думанова 208

Х а

Стилиян Атанасов  Архондиев

212

Х б

Радка Атанасова Христова 211

Х в

Татяна Петрова Стоянова 210

Х г

Галина Димитрова Чанакчалиева 209

Х д

Мая Валентинова Боянова 311

ХІ а

Кристина Колева Иванова

310

ХІ б

Ани Михранова Нинова

312

ХІ в

Николай Иванов Ганев

108

ХІ г

Силвия Георгиева Пехлева

309

ХІ д

Нина Георгиева Димова

302

ХІІ а

Галина Георгиева Димитрова

305

ХІІ б

Виолета Якова Петрова

303

ХІІ в

Димитричка Демирова Русева

306

ХІІ г

Елена Венелинова Пашанска

307

ХІІ д

Здравка Атанасова Калудова

308

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg