Kласни ръководители през учебната 2018/2019 г. и класни стаи на

съответните класове

Клас

Класен ръководител

Стая №

VІІІ а

Габриела Никифорова Енчева   

105

VІІІ б

Руска Стоянова Петкова

106

VІІІ в

Камелия Пламенова Петкова

107

VІІІ г

Наталия Викторовна Памукова

108

VІІІ д

Виола Радославова Арабаджикова

201

 

IХ а

Галина Георгиева Димитрова

305

IХ б

Милена Веселинова Петкова

303

ІХ в

Владимир Станчев Христов

306

ІХ г

Нели Костадинова

307

ІХ д

Пламена Петрова Цолова

308

 

Х а

Евелина Костова Дамянова

203

Х б

Юлия Митева Кавръкова

204

Х в

Гинка Димитрова Янчева

207

Х г

Стела Недкова Петрова

205

Х д

Здравка Атанасова Калудова

202

 

ХI а

Стилиян Атанасов  Архондиев

212

ХI б

Радка Атанасова Христова

211

ХI в

Татяна Петрова Стоянова

210

ХI г

Галина Димитрова Чанакчалиева

209

ХI д

Мая Валентинова Боянова

208

 

ХІI а

Кристина Колева Иванова

310

ХІI б

Ани Михранова Нинова

312

ХІI в

Николай Иванов Ганев

311

ХІI г

Силвия Георгиева Пехлева

309

ХІI д

Нина Георгиева Димова

302

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg