От III ЕСУ до III ПМГ "Акад. М. Попов"

1950
III Единно Смесено училище - в сградата на Основно училище "Йордан Ноев" (днес "Цар Симеон"), ул. "Неофит Бозвели" 33
1958
III Гимназия "Димитър Благоев" - само горен курс - бул. "Вл. Варненчик" 80
1972
III Единно средно политехническо училище "Димитър Благоев" с начален и среден курс (от бившите 28-мо училище и училище "П. Р. Славейков")
1989
III Природоматематическа гимназия "Д. Благоев"
1991
III Природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов"

Академик Методий Попов
живот в дати

1881г.  
Роден на (17) 29 април в гр. Шумен
1884г.   
Семейството му се преселва във Варна
1893-1898г.
Ученик в класическия отдел на Варненската мъжка гимназия
1998-1900г.    
Първоначален учител във Варна
1900-1904г.
 Студент по естествена история във Физико-математическия факултет на Софийски университет
1902-1903г.    
Участва в подготовката на Илинденското въстание; секретар на Яне Сандански
1903г.              
Докладва пред Природоизпитателното дружество в София своето еволюционистко научно обяснение за сребристобялата окраска на корема на плитководните риби
1904г.              
Публикуван е в Германия първият му протистологичен труд; получава стипендия за специализация в Германия
1904-1909г.     
Специализира обща биология, протистология и цитофизиология при проф. Рихард Хертвиг в Зоологическия институт при Мюмхенския университет
1906г.              
Завършва и публикува докторската си дисертация с оценка Summa cun laude superatis
1907-1909г.    
Асистент и частен хоноруван доцент в Мюнхенския университет; публикува труда си върху установяване на тетрадни хромозоми в соматични клетки и първите си експериментални изследвания
1908г.             
Работи три месеца в Биологическата станция край Росков на Атлантическия океан при Ив Делаж
1909г.             
Докладва при Дружеството по морфология в Мюнхен за първите си опити с химически стимуланти; завръща се в България и заема асистентско място в Института по зоология при Софийския университет;  постъпва на редовна военна служба в Школата на запасни офицери
1910г.              
Избран за редовен доцент по обща биология при Физико-математическия факултет на Софийския университет
1911-1912г.    
Специализира по микробиология в Берлин, Париж и Лондон
1912-1913г.    
Участва в Балканската война
1913г.              
Експериментира върху създаване на средства за борба с филоксерата; в Мюнхен поставя първите опити за стимулиране на семена
1915-1916г.    
Избран за извънреден професор и по-късно - за редовен професор при Катедрата по сравнителна анатомия и хистология в Института по зоология при Физико-математическия факултет на Софийския университет
1916-1918г.    
Като главен бактериолог на II македонска армия изучава причинителя на петнистия тиф
1919г.              
Започва да чете лекции по обща биология, сравнителна анатомия, хистология на гръбначните животни и човека и паразитология на студентите в новооснования Медицински факултет на Софийския университет; заедно с Н. Пушкаров и други учени основава сп. "Естествознание и география"
1920-1921г.    
Ректор на Софийския университет
1921-1923г.    
Залага полски опити със стимулирани семена от различни селскостопански растения
1923г.             
Публикува първия си фундаментален обобщителен труд върху общоклетъчната стимулация; назначен за пълномощен министър на България в Берлин
1924г.       
      
Удостоен с наградата "Котеунис" на Берлинската академия на науките за изследвания по стимулацията; започва да издава редактираното от него и В. Глайсберг научно списание "Zellstimulationschungen"; работи в Зоологическата станция в Неапол върху стимулирането на зрели яйца от морски таралежи
1926г.             
В "Доклади" на Френската академия са публикувани трудовете на М. Попов "Върху дихателната система на растенията" и "Стимулиране на неоплодени яйца от морски таралежи с Quercus ilex u Cala aethiopica"
1927г.             
Избран за член на Германската академия на естествоизпитателите "Леополдина" в  Хале; по покана на С. Арениус изнася доклад върху резултатите от стимулационните си проучвания пред специалисти в Нобеловия институт в Стокхолм
1931г.             
Избран за член на Чехословашката земеделска академия в Прага; в Берлин е издадена монографията му Die Zellstimulation. Ihre Anwendungen in der Pflanzenzuchtung und Medizin; продължава ръководенето на Катедрата по обща биология при Медицинския факултет на Софийския университет
1937г.             
Участва в работата на Международния конгрес по въпросите на наследствеността във Франкфурт на Майн; изнася доклад върху расовия състав на българския народ пред Международния конгрес на антрополозите в Копенхаген
1938г.             
На Учредително събрание на Съюза на естествениците в България изнася доклада "Българският народ между европейските раси и народи", който става повод за започване на активна борба срещу зараждащия се у нас расизъм; връща на канцлера Хитлер дадените му в миналото германски ордени
1938-1939г.    
Организираните от Природоизпитателното дружество негови сказки по расовия проблем са забранени, но той успява да изнесе някои от тях в Плевен, Русе, Врана, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Дупница (сега Ст. Димитров), Белоградчик, Сливница и др.; публикува книгите си: "Българският народ между европейските раси и народи" и "Наследственост, раса и народ", които са иззети от цензурата
1942-1943г.    
Декан на Медицинския факултет при Софийския университет
1943-1945г.    
Взема дългосрочен отпуск и заминава за Словакия с цел да събере исторически и антропологически материали
1947г.              
Избран за редовен член на Българската академия на науките
1948г.              
Възглавява новосъздадения при БАН Институт по обща биология
1950г.              
На Конгреса за мир във Варшава е избран за член на Световния съвет на мира
1953г.              
По покана на Академията на науките на Русия посещава Москва, Ленинград и Киев, където докладва върху теоретичните основи и приложното значение на учението за общоклетъчна стимулация
1954г.              
Излиза от печат трудът му "Резултати от приложението на стимулационните методи през 1953 г. за увеличаване добива от селскостопански култури"
1954г. -19.IV.  
Умира в София.

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg