От III ЕСУ до III ПМГ "Акад. М. Попов"

 

 

1950
III Единно Смесено училище - в сградата на Основно училище "Йордан Ноев" (днес "Цар Симеон"), ул. "Неофит Бозвели" 33
1958
III Гимназия "Димитър Благоев" - само горен курс - бул. "Вл. Варненчик" 80
1972
III Единно средно политехническо училище "Димитър Благоев" с начален и среден курс (от бившите 28-мо училище и училище "П. Р. Славейков")
1989
III Природоматематическа гимназия "Д. Благоев"
1991
III Природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов"

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна