РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИТЕ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

през II срок на учебната 2017/2018 година

Клас

Спортни дейности

Ръководител

Време

Ден

Час

VIII а

шахмат

Димитър Николов

Вторник

12.40

VIII б

шахмат

Димитър Николов

Понеделник

12.40

VIII в

шахмат

Димитър Николов

Сряда

12.40

VIII г

шахмат

Димитър Николов

Четвъртък

12.40

VIII д

шахмат

Димитър Николов

Петък

12.40

IX  а

волейбол

Мариян Димитров

Сряда

18.35

IX б

волейбол

Мариян Димитров

Понеделник

18.35

IX в

волейбол

Мариян Димитров

Четвъртък

18.35

IX г

волейбол

Мариян Димитров

Понеделник

12.40

IX д

волейбол

Мариян Димитров

Сряда

12.40

X а

футбол

Димитър Николов

Сряда

13.30

X б

волейбол

Павлина Пеева

Сряда

13.30

X в

шахмат

Павлина Пеева

Петък

18.35

X г

волейбол

Павлина Пеева

Сряда

12.40

X д

волейбол

Павлина Пеева

Петък

12.40

XI а

волейбол

Димитър Николов

Петък

13.30

XI б

волейбол

Мариян Димитров

Вторник

12.40

XI в

шахмат

Мариян Димитров

Сряда

13.30

XI г

волейбол

Мариян Димитров

Петък

18.35

XI д

волейбол

Димитър Николов

Понеделник

18.35

XII а

волейбол

Павлина Пеева

Петък

13.30

XІI б

волейбол

Павлина Пеева

Четвъртък

13.30

XII в

футбол

Павлина Пеева

Четвъртък

12.40

XII г

волейбол

Павлина Пеева

Понеделник

12.40

XII д

баскетбол

Павлина Пеева

Четвъртък

18.35

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg