ГРАФИК

на групите за спортни дейности, времето и мястото за провеждането им по паралелки за периода от 10. 05. 2021 г. до 14.05.2021 г., както следва:

 

Клас

Спортни дейности

Време

Място

Ден

Час

VIII а

шахмат

Вторник

8.00

електронно обучение

VIII б

шахмат

Сряда

12.40

електронно обучение

VIII в

шахмат

Сряда

8.00

електронно обучение

VIII г

шахмат

Петък

8.00

електронно обучение

VIII д

шахмат

Понеделник

12.40

електронно обучение

IX  а

волейбол

Вторник

13.05

Физкултурен салон/

Спортни площадки

IX б

волейбол

Вторник

13.50

Физкултурен салон/

Спортни площадки

IX в

волейбол

Петък

18.25

Физкултурен салон/

Спортни площадки

IX г

волейбол

Понеделник

18.25

Физкултурен салон/

Спортни площадки

IX д

волейбол

Петък

13.05

Физкултурен салон/

Спортни площадки

X а

волейбол

Понеделник

13.25

електронно обучение

X б

волейбол

Четвъртък

13.25

електронно обучение

X в

волейбол

Понеделник

12.40

електронно обучение

X г

волейбол

Понеделник

12.40

електронно обучение

X д

волейбол

Четвъртък

8.00

електронно обучение

XI а

волейбол

Сряда

13.50

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XI б

волейбол

Вторник

13.05

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XI в

волейбол

Петък

13.05

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XI г

волейбол

Петък

18.25

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XI д

волейбол

Четвъртък

18.25

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XII а

волейбол

Петък

18.25

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XII б

волейбол

Четвъртък

18.25

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XII в

волейбол

Четвъртък

13.05

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XII г

волейбол

Сряда

18.25

Физкултурен салон/

Спортни площадки

XII д

волейбол

Сряда

13.05

Физкултурен салон/

Спортни площадки

 

 

 

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg