РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИТЕ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

през II срок на учебната 2018/2019 година

Клас

Спортни дейности

Ръководител

Ден

Час

VIII а

шахмат

Павлина Пеева

Петък

12.40

VIII б

шахмат

Павлина Пеева

Вторник

12.40

VIII в

шахмат

Павлина Пеева

Сряда

12.40

VIII г

шахмат

Павлина Пеева

Четвъртък

12.40

VIII д

шахмат

Мариян Димитров

Понеделник

12.40

IX  а

волейбол

Димитър Николов

Петък

18.35

IX б

волейбол

Димитър Николов

Понеделник

13.30

IX в

волейбол

Димитър Николов

Четвъртък

12.40

IX г

волейбол

Димитър Николов

Вторник

12.40

IX д

волейбол

Димитър Николов

Сряда

12.40

X а

футбол

Мариян Димитров

Сряда

12.40

X б

волейбол

Мариян Димитров

Вторник

12.40

X в

шахмат

Мариян Димитров

Четвъртък

18.35

X г

волейбол

Мариян Димитров

Понеделник

13.30

X д

волейбол

Мариян Димитров

Сряда

13.30

X I а

волейбол

Димитър Николов

Четвъртък

13.30

X I б

волейбол

Павлина Пеева

Четвъртък

13.30

X I в

шахмат

Павлина Пеева

Сряда

13.30

X I г

волейбол

Павлина Пеева

Петък

18.35

X I д

волейбол

Павлина Пеева

Петък

13.30

X II а

волейбол

Димитър Николов

Петък

13.30

X II б

волейбол

Мариян Димитров

Петък

12.40

X II в

футбол

Димитър Николов

Сряда

13.30

X II г

волейбол

Димитър Николов

Петък

12.40

X II д

баскетбол

Димитър Николов

Четвъртък

18.35

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg