РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИТЕ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

през II срок на учебната 2016/2017 година

Клас

Спортни дейности

Ръководител

Ден

Час

VIII а

шахмат

Мариан Димитров

Сряда

12.35

VIII б

шахмат

Мариан Димитров

Четвъртък

12.35

VIII в

шахмат

Мариан Димитров

Понеделник

12.35

VIII г

шахмат

Мариан Димитров

Сряда

13.20

VIII д

шахмат

Мариан Димитров

Четвъртък

13.20

IX  а

волейбол

Димитър Николов

Сряда

13.20

IX б

волейбол

Димитър Николов

Сряда

07.30

IX в

волейбол

Павлина Пеева

Четвъртък

13.20

IX г

волейбол

Павлина Пеева

Сряда

13.20

IX д

волейбол

Павлина Пеева

Вторник

12.35

X а

футбол

Димитър Николов

Четвъртък

07.30

X б

волейбол

Мариан Димитров

Понеделник

13.20

X в

шахмат

Мариан Димитров

Четвъртък

07.30

X г

волейбол

Мариан Димитров

Петък

13.20

X д

волейбол

Димитър Николов

Понеделник

13.20

X I а

волейбол

Павлина Пеева

Вторник

13.20

X I б

волейбол

Павлина Пеева

Сряда

12.35

X I в

шахмат

Павлина Пеева

Петък

12.35

X I г

волейбол

Павлина Пеева

Понеделник

07.30

X I д

волейбол

Павлина Пеева

Четвъртък

12.35

X II а

волейбол

Димитър Николов

Понеделник

12.35

X II б

волейбол

Димитър Николов

Петък

13.20

X II в

футбол

Димитър Николов

Петък

12.35

X II г

волейбол

Димитър Николов

Сряда

12.35

X II д

баскетбол

Димитър Николов

Вторник

13.20

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна