Разпределение на групите II-ри чужд език

Разпределение на групите II-ри чужд език на учебната 2020 2021 година

за периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.

 

ПОНЕДЕЛНИК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ XII г 209

НЕ XII г 309

РЕ XII а 212

НЕ XII а 309

 

 

 

 

 

ВТОРНИК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

 

 

РЕ XI а 305

НЕ XI а 309

 

РЕ XI г 307

НЕ XI г 309

 

 

СРЯДА

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

 

РЕ XII г 209

НЕ XII г 309

РЕ XII а 212

НЕ XII а 309

 

 

 

 

         ПЕТЪК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

 

РЕ XI г 307

НЕ XI г 309

РЕ XI а 305

НЕ XI а 309

 

 

 

 

 

ГРАФИК

за факултативно изучавани учебни часове и СИП

за периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.

 

Клас

Учебен предмет

Ден

Час

Стая

Бр.учебни часове

VIII а

Информационни технологии

петък

12.40

ел. обучение

1

VIII б

Информационни технологии

четвъртък

12.40

ел. обучение

1

VIII в

Информационни технологии

петък

8.00

ел. обучение

1

VIII г

Информационни технологии

вторник

8.00

ел. обучение

1

VIII д

Информационни технологии

сряда

12.40

ел. обучение

1

X в

Математика

вторник

13.25

ел. обучение

1

X д

Български език и литература

сряда

12.40

ел. обучение

2

ХІІ   а, д

сб. група

Математика

сряда

18.25

314

1

ХІІ   а, д

сб. група

Математика

четвъртък

13.05

314

1

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg