ГРАФИК

за факултативно изучавани учебни часове и СИП за I срок на учебната 2018/2019 година

Клас

Учебен предмет

Преподавател

I смяна

Ден

Час

Стая

Бр.учебни часове

VIII а

Биология и здравно образование

Галина Димитрова

понеделник

сряда

12.35

12.35

105

1

1

VIII б

Биология и здравно образование

Галина Димитрова

понеделник

сряда

7.30

7.30

106

1

1

VIII в

Биология и здравно образование

Галина Димитрова

вторник

четвъртък

7.30

7.30

107

1

1

VIII г

География и икономика

Димитричка Русева

понеделник

сряда

12.35

7.30

108

1

VIII д

Химия и опазване на околната среда

Красимира Белецова

сряда четвъртък

7.30

7.30

201

1

1

XII а, б, в, г, д

сб. група

БЕЛ

Силвия Пехлева

вторник

13.30

314

2

ХІІ а, в, г, д

сб. група

Математика

Николай Ганев

понеделник

13.30

314

2

ХІІ  а, б, в, г

сб. група

Биология и здравно образование

Ани Нинова

сряда

13.30

314

2

ХІІ  г, д

сб. група

Химия и опазване на околната среда

Нина Димова

четвъртък

13.30

314

2

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg