ГРАФИК

за часовете по СИП за II срок на учебната 2017/2018 година

Клас

Учебен предмет

Преподавател

II смяна

Ден

Час

Стая

Бр.учебни часове

VIII а

Биология и здравно образование

Евелина Дамянова

понеделник

сряда

18.35

18.35

105

1

1

VIII б

Биология и здравно образование

Евелина Дамянова

сряда

петък

13.30

13.30

106

1

1

VIII в

Биология и здравно образование

Евелина Дамянова

понеделник

петък

13.30

18.35

107

1

1

VIII г

География и икономика

Димитричка Русева

четвъртък

петък

13.30

13.30

201

1

VIII д

Химия и опазване на околната среда

Виолета Якова

понеделник

петък

18.35

18.35

202

1

1

XII а, б, в, г, д

сб. група

БЕЛ

Елена Пашанска

вторник

12.00

315

2

ХІІ а, б, в, д

сб. група

Биология и здравно образование

Галина Димитрова

сряда

12.00

314

2

ХІІ  а, б

сб. група

Химия и опазване на околната среда

Виолета Якова

четвъртък

12.00

315

2

ХІІ  в, д

сб. група

Химия и опазване на околната среда

Нина Димова

петък

12.00

314

2

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg