ГРАФИК

за часовете по СИП за II срок на учебната 2016/2017 година

Клас

Учебен предмет

Преподавател

I смяна

Ден

Час

Стая

Бр.учебни часове

VIII а

Биология и здравно образование

Евелина Дамянова

понеделник

петък

12.35

12.35

105

1

1

VIII б

Биология и здравно образование

Стилиян Архондиев

сряда

петък

7.30

12.35

106

1

1

VIII в

Биология и здравно образование

Стилиян Архондиев

сряда

четвъртък

12.35

7.30

309

1

1

VIII г

Информационни технологии

Инж. Лилия Стоянова/Наталия Бодурова

петък

12.35

313/314

1

VIII д

 

Информационни технологии

Инж. Лилия Стоянова/Наталия Бодурова

сряда

12.35

313/314

1

VIII г

География и икономика

Димитричка Русева

четвъртък

7.30

312

1

VIII д

Химия и опазване на околната среда

Ивилина Иванова

понеделник

четвъртък

7.30

12.35

201

201

1

1

Х г

География и икономика на АЕ

Стела Петрова

четвъртък

12.35

315

2

XII а, б, в, г, д

сб. група

БЕЛ

Теменужка Калчева

четвъртък

13.30

314

2

ХІІ  а, г

сб. група

География и икономика

Стела Петрова

вторник

13.30

314

2

ХІІ а, б, в, д

сб. група

Биология и здравно образование

Ева Дамянова

понеделник

13.30

315

2

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна