Разпределение на групите II-ри чужд език

Разпределение на групите II-ри чужд език на учебната 2021 – 2022 година

 

ВТОРНИК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

 

РЕ – XII г – 313

НЕ – XII г – 307

РЕ – XI а – 311

НЕ – XI а – 310

РЕ – XI г – 209

НЕ – XI г – 311

 

РЕ – XI д – 311

НЕ – ХI д – 312

РЕ – XII а – 307

НЕ – XII а – 305

ЧЕТВЪРТЪК

1- ви час

2-ри час

3-ти час

4-ти час

5-ти час

6-ти час

7-ми час

РЕ – XII а – 311

НЕ – XII а – 305

РЕ – XII г – 305

НЕ – XII г – 307

РЕ – XI а – 208

НЕ – XI а – 310

РЕ – XI г – 313

НЕ – XI г – 311

РЕ – XI д – 308

НЕ – ХI д – 312

 

 

 

ГРАФИК

за факултативно изучавани учебни часове

Клас

Учебен предмет

II смяна

Ден

Час

Стая

Бр.учебни часове

VIII а

Информационни технологии

петък

12.30

314/315

1

VIII б

Информационни технологии

сряда

7.30

314/315

1

VIII в

Информационни технологии

вторник

7.30

314/315

1

Х а, б, в, г, д

сб. група

Математика

понеделник

13.20

315

2

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg