Г Р А Ф И К

 

за провеждане на класни работи за II срок на учебната 2023/2024 година

8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | 12 клас

 

за провеждане на контролни работи през II срок на учебната 2023/2024 година

     8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас| 12 клас

 

за провеждане на контролни работи през II срок на учебната 2021/2022 година

     8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас| 12 клас

 

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg