Г Р А Ф И К

 за консултиране на родители и водене на училищната документация

на съответната паралелка през II срок на учебната 2017/2018 г.

Преподавател

Клас

Ден

Час

Място

Габриела  Енчева

VIII а

сряда

15.10 – 15.50

уч. стая

Руска  Петкова

VIII б

понеделник

17.05 17.55

уч. стая

Камелия Петкова

VIII в

вторник

14.20 15.00

уч. стая

Наталия  Памукова

VIII г

четвъртък

16.15 – 16.55

уч. стая

Виола  Арабаджикова

VIII д

сряда

16.15 – 16.55

уч. стая

Евелина Дамянова

IX а

понеделник

14.20 15.00

уч. стая

Юлия Кавръкова

IX б

петък

17.05 17.55

уч. стая

Гинка Янчева

IX в

понеделник

16.15 – 16.55

уч. стая

Стела Петрова

IX г

вторник

12.40 – 13.20

уч. стая

Стоянка Думанова

IX д

сряда

17.50 – 18.30

уч. стая

Стилиян Архондиев

X а

вторник

16.15 – 16.55

уч. стая

Радка Христова

X б

петък

12.40 – 13.20

уч. стая

Татяна Стоянова

X в

четвъртък

16.15 – 16.55

уч. стая

Галина Чанакчалиева

X г

четвъртък

15.10 – 15.50

уч. стая

Мая Боянова

X д

понеделник

14.20 15.00

уч. стая

Кристина Иванова

XI а

четвъртък

16.15 – 16.55

уч. стая

Ани Нинова

XI б

сряда

16.15 – 16.55

уч. стая

Николай Ганев

XI в

петък

15.10 – 15.50

уч. стая

Силвия Пехлева

XI г

четвъртък

15.10 – 15.50

уч. стая

Нина Димова

XI д

вторник

16.15 – 16.55

уч. стая

Галина Димитрова

XII а

понеделник

17.05 17.55

уч. стая

Виолета Якова

XII б

вторник

17.05 17.55

уч. стая

Димитричка Русева

XII в

сряда

12.40 – 13.20

уч. стая

Елена Пашанска

XII г

четвъртък

17.05 17.55

уч. стая

Здравка  Калудова 

XII д

сряда

17.05 17.55

уч. стая

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg