Г Р А Ф И К

 за консултиране на родители и водене на училищната документация

на съответната паралелка през I срок на учебната 2018/2019 г.

Преподавател

Клас

Ден

Час

Място

Габриела  Енчева

VIII а

вторник

9.10 – 9.50

уч. стая

Руска  Петкова

VIII б

вторник

10.15 – 10.55

уч. стая

Камелия Петкова

VIII в

сряда

9.10 – 9.50

уч. стая

Наталия  Памукова

VIII г

сряда

9.10 – 9.50

уч. стая

Виола  Арабаджикова

VIII д

сряда

11.05 – 11.45

уч. стая

Галина Димитрова

IX а

понеделник

9.10 – 9.50

уч. стая

Милена Петкова

IX б

понеделник

11.05 – 11.45

уч. стая

Владимир Христов

IX в

четвъртък

12.35 13.15

уч. стая

Нели Костадинова

IX г

вторник

10.15 – 10.55

уч. стая

Пламена Цолова

IX д

сряда

10.15 – 10.55

уч. стая

Евелина Дамянова

X а

вторник

9.10 – 9.50

уч. стая

Юлия Кавръкова

X б

петък

10.15 – 10.55

уч. стая

Гинка Янчева

X в

вторник

9.10 – 9.50

уч. стая

Стела Петрова

X г

вторник

11.05 – 11.45

уч. стая

Здравка Калудова

X д

четвъртък

11.50 12.30

уч. стая

Стилиян Архондиев

XI а

четвъртък

11.05 – 11.45

уч. стая

Радка Христова

XI б

понеделник

10.15 – 10.55

уч. стая

Татяна Стоянова

XI в

четвъртък

10.15 – 10.55

уч. стая

Галина Чанакчалиева

XI г

вторник

10.15 – 10.55

уч. стая

Мая Боянова

XI д

вторник

10.15 – 10.55

уч. стая

Кристина Иванова

XII а

четвъртък

11.50 12.30

уч. стая

Ани Нинова

XII б

петък

9.10 – 9.50

уч. стая

Николай Ганев

XII в

четвъртък

10.15 – 10.55

уч. стая

Силвия Пехлева

XII г

понеделник

11.05 – 11.45

уч. стая

Нина Димова

XII д

петък

11.05 – 11.45

уч. стая

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg