Г Р А Ф И К

за консултиране на родители и водене на училищната документация на съответната паралелка за периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.

Преподавател

Клас

Ден

Час

Място/начин на провеждане

Габриела  Енчева

VIII а

четвъртък

11.10 – 11.45

електронно от разстояние

Руска  Петкова

VIII б

вторник

9.30 – 10.05

електронно от разстояние

Камелия Петкова

VIII в

вторник

11.55 – 12.30

електронно от разстояние

Наталия  Памукова

VIII г

петък

11.10 – 11.45

електронно от разстояние

Виола  Арабаджикова

VIII д

четвъртък

10.25 – 11.00

електронно от разстояние

Кремена Николова

IX а

сряда

15.15 – 15.50

лаборатория биология

Радка Христова

IX б

сряда

14.35 – 15.10

лаборатория физика

Татяна Стоянова

IX в

четвъртък

14.35 – 15.10

лаборатория физика

Галина Чанакчалиева

IX г

понеделник

14.35 – 15.10

лаборатория физика

Мая Боянова

IX д

понеделник

14.35 – 15.10

лаборатория физика

Стилиян Архондиев

X а

понеделник

9.30 – 10.05

електронно от разстояние

Ивилина Иванова

X б

вторник

10.25 – 11.00

електронно от разстояние

Николай Ганев

X в

четвъртък

9.30 – 10.05

електронно от разстояние

Пенка Стоева

X г

вторник

11.10 – 11.45

електронно от разстояние

Ася Асенова

X д

сряда

11.10 – 11.45

електронно от разстояние

Галина Димитрова

XI а

сряда

17.00 – 17.35

лаборатория биология

Милена Петкова

XI б

вторник

17.45 – 18.20

учителска  стая

Владимир Христов

XI в

вторник

16.15 – 16.50

хранилище география

Нели Костадинова

XI г

четвъртък

15.15 – 15.50

лаборатория физика

Пламена Цолова

XI д

вторник

16.15 – 16.50

учителска  стая

Евелина Дамянова

XII а

четвъртък

17.00 – 17.35

лаборатория биология

Юлия Кавръкова

XII б

вторник

16.15 – 16.50

хранилище география

Гинка Янчева

XII в

четвъртък

16.15 – 16.50

лаборатория физика

Елена Пашанска

XII г

понеделник

15.15 – 15.50

учителска  стая

Здравка Калудова

XII д

вторник

14.35 – 15.10

лаборатория физика

Забележка:  По възможност  всички консултации с родителите се провеждат в електронна среда.

 

ГРАФИК

за консултации по учебни предмети

за периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.

 

 

 

 

За учениците, които се обучават присъствено

За учениците, които се обучават електронно

Преподавател

Предмет

Ден

Час

Ден

Час

1.

Пламена Цолова

БЕЛ

сряда

9.30

сряда

13.25

2.

Силвия  Пехлева

БЕЛ

Вторник

9.30

 

 

3.

Ася Асенова

БЕЛ

 

 

Четвъртък

13.25

4.

Елена  Пашанска

БЕЛ

Вторник

9.30

Петък

13.25

5.

Мария  Жекова

Руски език

Понеделник

9.30

Вторник

13.25

6.

Пламена  Вълчева

Английски език

Понеделник

9.30

Понеделник

13.25

7.

Наталия  Памукова

Английски език

 

 

Петък

13.25

8.

Кристина  Иванова

Английски език

Сряда

10.25

 

 

9.

Габриела  Енчева

Английски език

 

 

Четвъртък

13.25

10.

Виола  Арабаджикова

Английски език

 

 

Сряда

13.25

11.

Румяна Георгиева

Английски език

Сряда

10.25

Четвъртък

13.25

12.

Руска  Петкова

Немски език

 

 

Понеделник

13.25

13.

Станислава  Георгиева

Немски език

Петък

10.25

Четвъртък

13.25

14.

Милена Петкова

Немски език

Четвъртък

10.25

Сряда

13.25

15.

Миглена Дойчинова

Френски език

Вторник

8.45

Сряда

13.25

16.

Камелия Петкова

Френски език

 

 

Понеделник

13.25

17.

Миланка Йорданова

Математика

Понеделник

9.30

 

 

18.

Радка Христова

Математика

Понеделник

9.30

Четвъртък

13.25

19.

Нели Костадинова

Математика

Петък

9.30

Вторник

13.25

20.

Николай  Ганев

Математика

 

 

Четвъртък

13.25

21.

Здравка  Калудова

Математика

Четвъртък

9.30

Сряда

13.25

22.

Галина  Чанакчалиева

ИИТ

Петък

9.30

Вторник

13.25

23.

Мая Боянова

ИИТ

Понеделник

10.25

Вторник

13.25

24.

Нели Генчева

ИИТ

 

 

Понеделник

13.25

25.

Наталия Бодурова

ИИТ

Четвъртък

9.30

Четвъртък

13.25

26.

Лилия  Стоянова

ИИТ

Четвъртък

9.30

Четвъртък

13.25

27.

Гинка  Янчева

Физика

Четвъртък

11.10

Петък

13.25

28.

Ася Чилингирян

Физика

Вторник

11.10

 

 

29.

Татяна Стоянова

Физика

Понеделник

10.25

Сряда

13.25

30.

Веселин Добрев

Химия и ООС

Сряда

9.30

 

 

31.

Виолета Якова

Химия и ООС

Четвъртък

10.25

 

 

32.

Ивилина Иванова

Химия и ООС

Петък

10.25

Вторник

13.25

33.

Красимира Белецова

Химия и ООС

Вторник

9.30

Вторник

13.25

34.

Кремена Николова

Биология и ЗО

Четвъртък

9.30

 

 

35.

Евелина  Дамянова

Биология и ЗО

Сряда

10.25

Вторник

13.25

36.

Галина  Димитрова

Биология и ЗО

Понеделник

10.25

 

 

37.

Стилиян Архондиев

Биология и ЗО

 

 

Вторник

13.25

38.

Пенка Стоева

География

Понеделник

10.25

Вторник

13.25

39.

Димитричка  Русева

География

Сряда

9.30

 

 

40.

Владимир Христов

История

Вторник

9.30

 

 

41.

Юлия Кавръкова

История

Вторник

9.30

Понеделник

13.25

42.

Диана Маркова

Философия

Сряда

10.25

Четвъртък

13.25

Забележка: Всички консултации се провеждат в електронна среда

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg