Г Р А Ф И К

 за консултиране на родители и водене на училищната документация

на съответната паралелка през II срок на учебната 2018/2019 г.

Преподавател

Клас

Ден

Час

Място

Габриела  Енчева

VIII а

вторник

14.20 – 15.00

уч. стая

Руска  Петкова

VIII б

петък

17.05 – 17.45

уч. стая

Камелия Петкова

VIII в

вторник

15.10 – 15.50

уч. стая

Наталия  Памукова

VIII г

сряда

17.05 – 17.45

уч. стая

Виола  Арабаджикова

VIII д

вторник

16.15 – 16.55

уч. стая

Галина Димитрова

IX а

сряда

14.20 – 15.00

уч. стая

Милена Петкова

IX б

вторник

16.15 – 16.55

уч. стая

Владимир Христов

IX в

четвъртък

16.15 – 16.55

уч. стая

Нели Костадинова

IX г

петък

16.15 – 16.55

уч. стая

Пламена Цолова

IX д

сряда

15.10 – 15.50

уч. стая

Евелина Дамянова

X а

вторник

14.20 – 15.00

уч. стая

Юлия Кавръкова

X б

петък

16.15 – 16.55

уч. стая

Гинка Янчева

X в

вторник

17.05 – 17.45

уч. стая

Стела Петрова

X г

четвъртък

13.30 – 14.10

уч. стая

Здравка Калудова

X д

петък

17.05 – 17.45

уч. стая

Стилиян Архондиев

XI а

понеделник

15.10 – 15.50

уч. стая

Радка Христова

XI б

вторник

16.15 – 16.55

уч. стая

Татяна Стоянова

XI в

петък

17.05 – 17.45

уч. стая

Галина Чанакчалиева

XI г

сряда

15.10 – 15.50

уч. стая

Мая Боянова

XI д

четвъртък

17.05 – 17.45

уч. стая

Кристина Иванова

XII а

четвъртък

15.10 – 15.50

уч. стая

Ани Нинова

XII б

петък

17.05 – 17.45

уч. стая

Николай Ганев

XII в

четвъртък

16.15 – 16.55

уч. стая

Силвия Пехлева

XII г

понеделник

17.05 – 17.45

уч. стая

Нина Димова

XII д

четвъртък

15.10 – 15.50

уч. стая

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg