Г Р А Ф И К

за консултиране на родители и водене на училищната документация на съответната паралелка

Клас

Ден

Час

Място

VIII а

четвъртък

09.05 – 09.45

уч. стая

VIII б

понеделник

10.05 – 10.45

уч. стая

VIII в

понеделник

09.05 – 09.45

уч. стая

VIII г

вторник

10.05 – 10.45

уч. стая

VIII д

четвъртък

10.55 – 11.35

уч. стая

IX а

понеделник

08.15 – 08.55

лаборатория биология

IX б

вторник

10.05 – 10.45

хранилище география

IX в

вторник

10.55 – 11.35

уч. стая

IX г

вторник

08.15 – 08.55

хранилище география

IX д

сряда

12.30 – 13.10

лаборатория физика

X а

четвъртък

09.05 – 09.45

лаборатория биология

X б

петък

10.05 – 10.45

лаборатория физика

X в

четвъртък

09.05 – 09.45

лаборатория физика

X г

четвъртък

10.05 – 10.45

лаборатория физика

X д

четвъртък

10.05 – 10.45

лаборатория физика

XI а

вторник

09.05 – 09.45

лаборатория биология

XI б

понеделник

10.55 – 11.35

лаборатория химия

XI в

понеделник

09.05 – 09.45

лаборатория физика

XI г

понеделник

09.05 – 09.45

хранилище география

XI д

вторник

10.05 – 10.45

уч. стая

XII а

сряда

10.55 – 11.35

лаборатория биология

XII б

сряда

09.05 – 09.45

уч. стая

XII в

четвъртък

09.05 – 09.45

хранилище география

XII г

сряда

10.55 – 11.35

лаборатория физика

XII д

четвъртък

10.05 – 10.45

уч. стая

Забележка:  По възможност  всички консултации с родителите се провеждат в електронна среда.

 

ГРАФИК

за консултации по учебни предмети

 

Предмет

Ден

Час

1.

БЕЛ

Понеделник

15.00

2.

Руски език

Вторник

15.00

3.

Английски език

Вторник

15.00

4.

Немски език

Сряда

15.00

5.

Френски език

Сряда

15.00

6.

Математика

Четвъртък

15.00

7.

ИИТ

Петък

15.00

8.

Физика

Понеделник

16.00

9.

Химия и ООС

Вторник

16.00

10.

Биология и ЗО

Сряда

16.00

11.

География

Четвъртък

16.00

12.

История

Петък

16.00

13.

Философия

Петък

16.00

Забележка: Всички консултации се провеждат в електронна среда

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg