Г Р А Ф И К

 за консултиране на родители и водене на училищната документация

на съответната паралелка през II срок на учебната 2016/2017 г.

Преподавател

Клас

Първа смяна

Място

Ден

Час

Габриела  Енчева

VIII а

петък

11.05 –  11.45

уч. стая

Руска  Петкова

VIII б

сряда

11.05 –  11.45

уч. стая

Елка Попова

VIII в

вторник

09.10 –  09.40

уч. стая

Наталия  Памукова

VIII г

петък

10.15 – 10.55

уч. стая

Виола  Арабаджикова

VIII д

вторник

10.15 – 10.55

уч. стая

Пламена Вълчева

IX а

четвъртък

10.15 – 10.55

уч. стая

Радка Христова

IX б

понеделник

11.05 –  11.45

уч. стая

Татяна Стоянова

IX в

понеделник

11.50 – 12.30

уч. стая

Галина Чанакчалиева

IX г

петък

11.05 – 11.45

уч. стая

Мая Боянова

IX д

вторник

09.10 –  09.40

уч. стая

Кристина Иванова

X а

четвъртък

12.35 – 13.15

уч. стая

Ани Нинова

X б

сряда

11.50 – 12.30

уч. стая

Николай Ганев

X в

понеделник

11.50 – 12.30

уч. стая

Силвия Пехлева

X г

сряда

10.15 – 10.55

уч. стая

Нина Димова

X д

петък

10.15 – 10.55

уч. стая

Галина Димитрова

XI а

понеделник

10.15 – 10.55

уч. стая

Виолета Якова

XI б

вторник

11.05 –  11.45

уч. стая

Димитричка Русева

XI в

сряда

13.20 –  14.00

уч. стая

Елена Пашанска

XI г

вторник

11.50 – 12.30

уч. стая

Здравка  Калудова 

XI д

вторник

10.15 – 10.55

уч. стая

Ивилина Иванова

XII а

вторник

11.05 –  11.45

уч. стая

Гинка  Янчева

XII б

вторник

11.50 – 12.30

уч. стая

Евелина  Дамянова

XII в

петък

10.15 – 10.55

уч. стая

Стела  Петрова

XII г

сряда

09.10 –  09.40

уч. стая

Марина Андонова

XII д

четвъртък

10.15 – 10.55

уч. стая

 

 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна