ГРАФИК

за консултации по учебни предмети

през I срок на учебната 2018/2019 г.

Преподавател

Предмет

Ден

Час

1.

Веселина  Александрова

БЕЛ

Сряда

13.30

2.

Пламена Цолова

БЕЛ

Вторник

13.30

3.

Силвия  Пехлева

БЕЛ

Четвъртък

13.30

4.

Ася Асенова

БЕЛ

Понеделник

13.30

5.

Елена  Пашанска

БЕЛ

Петък

13.30

6.

Мария  Жекова

Руски език

Сряда

13.30

7.

Пламена  Вълчева

Английски език

Петък

13.30

8.

Наталия  Памукова

Английски език

Сряда

13.30

9.

Кристина  Иванова

Английски език

Вторник

13.30

10.

Габриела  Енчева

Английски език

Четвъртък

13.30

11.

Виола  Арабаджикова

Английски език

Сряда

13.30

12.

Румяна Георгиева

Английски език

Понеделник

13.30

13.

Руска  Петкова

Немски език

Понеделник

13.30

14.

Станислава  Георгиева

Немски език

Четвъртък

13.30

15.

Милена Петкова

Немски език

Вторник

13.30

16.

Елиана  Андонова

Френски език

Четвъртък

13.30

17.

Камелия Петкова

Френски език

Понеделник

13.30

18.

Миланка Йорданова

Математика

Четвъртък

13.30

19.

Радка Христова

Математика

Вторник

13.30

20.

Нели Костадинова

Математика

Вторник

13.30

21.

Николай  Ганев

Математика

Петък

13.30

22.

Здравка  Калудова

Математика

Сряда

13.30

23.

Галина  Чанакчалиева

ИИТ

Петък

13.30

24.

Мая Боянова

ИИТ

Вторник

13.30

25.

Нели Генчева

ИИТ

Сряда

13.30

26.

Наталия Бодурова

ИИТ

Четвъртък

13.30

27.

Лилия  Стоянова

ИИТ

Четвъртък

13.30

28.

Гинка  Янчева

Физика

Четвъртък

13.30

29.

Ася Чилингирян

Физика

Сряда

13.30

30.

Татяна Стоянова

Физика

Сряда

13.30

31.

Нина  Димова

Химия и ООС

Понеделник

13.30

32.

Виолета Якова

Химия и ООС

Сряда

13.30

33.

Ивилина Иванова

Химия и ООС

Понеделник

13.30

34.

Красимира Белецова

Химия и ООС

Сряда

13.30

35.

Ани  Нинова

Биология и ЗО

Вторник

13.30

36.

Евелина  Дамянова

Биология и ЗО

Четвъртък

13.30

37.

Галина  Димитрова

Биология и ЗО

Понеделник

13.30

38.

Стилиян Архондиев

Биология и ЗО

Четвъртък

13.30

39.

Стела  Петрова

География

Вторник

13.30

40.

Димитричка  Русева

География

Петък

13.30

41.

Владимир Христов

История

Понеделник

13.30

42.

Юлия Кавръкова

История

Четвъртък

13.30

43.

Диана Маркова

Философия

Сряда

13.30

44.

Наталия Маркова

Философия

Четвъртък

13.30

45.

Радослав Георгиев

Изобр. изкуство

Четвъртък

13.30

 

 Забележка: Мястото на провеждане на консултацията се уточнява със съответния преподавател. 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg