ГРАФИК

за консултации по учебни предмети

през II срок на учебната 2018/2019 г.

Преподавател

Предмет

Ден

Час

1.

Веселина  Александрова

БЕЛ

Четвъртък

12.40

2.

Пламена Цолова

БЕЛ

Понеделник

12.40

3.

Силвия  Пехлева

БЕЛ

Четвъртък

12.40

4.

Ася Асенова

БЕЛ

Четвъртък

12.40

5.

Елена  Пашанска

БЕЛ

Вторник

12.40

6.

Мария  Жекова

Руски език

Петък

12.40

7.

Пламена  Вълчева

Английски език

Вторник

12.40

8.

Наталия  Памукова

Английски език

Сряда

12.40

9.

Кристина  Иванова

Английски език

Сряда

12.40

10.

Габриела  Енчева

Английски език

Понеделник

12.40

11.

Виола  Арабаджикова

Английски език

Вторник

12.40

12.

Румяна Георгиева

Английски език

Четвъртък

12.40

13.

Руска  Петкова

Немски език

Понеделник

12.40

14.

Станислава  Георгиева

Немски език

Четвъртък

12.40

15.

Милена Петкова

Немски език

Понеделник

12.40

16.

Елиана  Андонова

Френски език

Вторник

12.40

17.

Камелия Петкова

Френски език

Понеделник

12.40

18.

Миланка Йорданова

Математика

Четвъртък

12.40

19.

Радка Христова

Математика

Сряда

12.40

20.

Нели Костадинова

Математика

Сряда

12.40

21.

Николай  Ганев

Математика

Петък

12.40

22.

Здравка  Калудова

Математика

Сряда

12.40

23.

Галина  Чанакчалиева

ИИТ

Петък

12.40

24.

Мая Боянова

ИИТ

Четвъртък

12.40

25.

Нели Генчева

ИИТ

Петък

12.40

26.

Наталия Бодурова

ИИТ

Четвъртък

12.40

27.

Лилия  Стоянова

ИИТ

Четвъртък

12.40

28.

Гинка  Янчева

Физика

Понеделник

12.40

29.

Ася Чилингирян

Физика

Сряда

12.40

30.

Татяна Стоянова

Физика

Четвъртък

12.40

31.

Нина  Димова

Химия и ООС

Четвъртък

12.40

32.

Виолета Якова

Химия и ООС

Сряда

12.40

33.

Ивилина Иванова

Химия и ООС

Петък

12.40

34.

Красимира Белецова

Химия и ООС

Сряда

12.40

35.

Ани  Нинова

Биология и ЗО

Петък

12.40

36.

Евелина  Дамянова

Биология и ЗО

Четвъртък

12.40

37.

Галина  Димитрова

Биология и ЗО

Сряда

12.40

38.

Стилиян Архондиев

Биология и ЗО

Вторник

12.40

39.

Стела  Петрова

География

Сряда

12.40

40.

Димитричка  Русева

География

Понеделник

12.40

41.

Владимир Христов

История

Четвъртък

12.40

42.

Юлия Кавръкова

История

Четвъртък

12.40

43.

Диана Маркова

Философия

Четвъртък

12.40

44.

Наталия Маркова

Философия

Вторник

12.40

45.

Софи Гостанян

Музика

Четвъртък

12.40

 

 Забележка: Мястото на провеждане на консултацията се уточнява със съответния преподавател. 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
Вътрешна политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg