ГРАФИК

за консултации по учебни предмети

през II срок на учебната 2016/2017 г.

Преподавател

Предмет

Първа смяна

Ден

Час

1.

Веселина  Александрова

БЕЛ

Четвъртък

13.30

2.

Теменужка Калчева

БЕЛ

Петък

13.30

3.

Силвия  Пехлева

БЕЛ

Сряда

13.30

4.

Росица  Русева

БЕЛ

Четвъртък

13.30

5.

Елена  Пашанска

БЕЛ

Понеделник

13.30

6.

Мария  Жекова

Руски език

Четвъртък

13.30

7.

Пламена  Вълчева

Английски език

Сряда

13.30

8.

Наталия  Памукова

Английски език

Сряда

13.30

9.

Кристина  Иванова

Английски език

Вторник

13.30

10.

Габриела  Енчева

Английски език

Вторник

13.30

11.

Виола  Арабаджикова

Английски език

Понеделник

13.30

12.

Румяна Георгиева

Английски език

Четвъртък

13.30

13.

Руска  Петкова

Немски език

Вторник

13.30

14.

Станислава  Георгиева

Немски език

Понеделник

13.30

15.

Мартин Станчев

Немски език

Понеделник

13.30

16.

Елиана  Андонова

Френски език

Понеделник

13.30

17.

Елка Попова

Френски език

Петък

13.30

18.

Миланка Йорданова

Математика

Петък

13.30

19.

Радка Христова

Математика

Сряда

13.30

20.

Стоянка  Думанова

Математика

Четвъртък

13.30

21.

Николай  Ганев

Математика

Четвъртък

13.30

22.

Здравка  Калудова

Математика

Вторник

13.30

23.

Галина  Чанакчалиева

ИИТ

Четвъртък

13.30

24.

Мая Боянова

ИИТ

Четвъртък

13.30

25.

Наталия Бодурова

ИИТ

Сряда

13.30

26.

Лилия  Стоянова

ИИТ

Сряда

13.30

27.

Гинка  Янчева

Физика

Четвъртък

13.30

28.

Ася Чилингирян

Физика

Четвъртък

13.30

29.

Татяна Стоянова

Физика

Сряда

13.30

30.

Нина  Димова

Химия и ООС

Четвъртък

13.30

31.

Виолета Якова

Химия и ООС

Вторник

13.30

32.

Ивилина Иванова

Химия и ООС

Четвъртък

13.30

33.

Красимира Белецова

Химия и ООС

Петък

13.30

34.

Ани  Нинова

Биология и ЗО

Вторник

13.30

35.

Евелина  Дамянова

Биология и ЗО

Петък

13.30

36.

Галина  Димитрова

Биология и ЗО

Вторник

13.30

37.

Стилиян Архондиев

Биология и ЗО

Понеделник

13.30

38.

Стела  Петрова

География

Сряда

13.30

39.

Димитричка  Русева

География

Понеделник

13.30

40.

Емилия  Пасатова

История

Четвъртък

13.30

41.

Марина Андонова

История

Сряда

13.30

42.

Диана Маркова

Философия

Понеделник

13.30

43.

Иванка Димитрова

Музика

Сряда

13.30

44.

Радослав Георгиев

Изобр. изкуство

Четвъртък

13.30

 

 Забележка: Мястото на провеждане на консултацията се уточнява със съответния преподавател. 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна