ГРАФИК

за консултации по учебни предмети

през II срок на учебната 2017/2018 г.

Преподавател

Предмет

Втора смяна

Ден

Час

1.

Веселина  Александрова

БЕЛ

Вторник

12.40

2.

Пламена Цолова

БЕЛ

Понеделник

12.40

3.

Силвия  Пехлева

БЕЛ

Петък

12.40

4.

Росица  Русева

БЕЛ

Сряда

12.40

5.

Елена  Пашанска

БЕЛ

Понеделник

12.40

6.

Мария  Жекова

Руски език

Сряда

12.40

7.

Пламена  Вълчева

Английски език

Четвъртък

12.40

8.

Наталия  Памукова

Английски език

Сряда

12.40

9.

Кристина  Иванова

Английски език

Вторник

12.40

10.

Габриела  Енчева

Английски език

Петък

12.40

11.

Виола  Арабаджикова

Английски език

Понеделник

12.40

12.

Румяна Георгиева

Английски език

Вторник

12.40

13.

Руска  Петкова

Немски език

Вторник

12.40

14.

Станислава  Георгиева

Немски език

Вторник

12.40

15.

Милена Петкова

Немски език

Четвъртък

12.40

16.

Елиана  Андонова

Френски език

Сряда

12.40

17.

Камелия Петкова

Френски език

Четвъртък

12.40

18.

Миланка Йорданова

Математика

Сряда

12.40

19.

Радка Христова

Математика

Сряда

12.40

20.

Стоянка  Думанова

Математика

Вторник

12.40

21.

Николай  Ганев

Математика

Четвъртък

12.40

22.

Здравка  Калудова

Математика

Петък

12.40

23.

Галина  Чанакчалиева

ИИТ

Четвъртък

12.40

24.

Мая Боянова

ИИТ

Понеделник

12.40

25.

Нели Генчева

ИИТ

Понеделник

12.40

26.

Наталия Бодурова

ИИТ

Вторник

12.40

27.

Лилия  Стоянова

ИИТ

Вторник

12.40

28.

Гинка  Янчева

Физика

Сряда

12.40

29.

Ася Чилингирян

Физика

Сряда

12.40

30.

Татяна Стоянова

Физика

Четвъртък

12.40

31.

Нина  Димова

Химия и ООС

Четвъртък

12.40

32.

Виолета Якова

Химия и ООС

Вторник

12.40

33.

Ивилина Иванова

Химия и ООС

Четвъртък

12.40

34.

Красимира Белецова

Химия и ООС

Сряда

12.40

35.

Ани  Нинова

Биология и ЗО

Четвъртък

12.40

36.

Евелина  Дамянова

Биология и ЗО

Сряда

12.40

37.

Галина  Димитрова

Биология и ЗО

Понеделник

12.40

38.

Стилиян Архондиев

Биология и ЗО

Понеделник

12.40

39.

Стела  Петрова

География

Четвъртък

12.40

40.

Димитричка  Русева

География

Четвъртък

12.40

41.

Емилия  Пасатова

История

Вторник

12.40

42.

Юлия Кавръкова

История

Петък

12.40

43.

Диана Маркова

Философия

Вторник

12.40

44.

Наталия Маркова

Философия

Четвъртък

12.40

45.

Софи Гостанян

Музика

Петък

12.40

46.

Радослав Георгиев

Изобр. изкуство

Четвъртък

12.40

 

 Забележка: Мястото на провеждане на консултацията се уточнява със съответния преподавател. 

Актуално

Стипендии

График ваканци и смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Форми на обучение

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg