Text Box: Трета Природоматематическа гимназия “Акад. Методий Попов”, Варна, България
 
.
Text Box:  
ПъРвА ВъЗрАсТ
Text Box: Единадесети брой на електронен училищен вестник– м. Април 2010

Text Box:                                                                                                                                  
                                      Добре дошли в CERN
 
 
 
                  На 29.03.2010г  българска група от ученици на 3 ПМГ Акад Методий Попов , посетиха ЦЕРН за цял един ден. Първо посетиха зала, в която гледаха презентация, която ги запозна с основните цели и идеи на ЦЕРН . Учениците се запознаха от близо с работата  и начина на протичане на изследванията, благодарение на петима български учени работещи в институцията. Отделили цял ден за българските ученици, въпреки подготвката преди големия експеримент. Те запознаха учениците ни и ги информираха подробно за събитията в общността на физиците, които предстоят или са били осъществени. Участниците в екскурзията осъзнаха колко усилия са нужни за поддържането на един такъв проект. Бяха удивени от прецизността, с която нашите учени работят. Обиколката завърши  със запознаване на учениците с проекта АТЛАС и посещение на музея на ЦЕРН.