Обучение в условията на COVID-19

 

Във връзка с обучението  в условия на COVID – 19, Екипът на Трета ПМГ информира:

 

За периода от 15.09. до 18.09.2020 година в гимназията няма регистрирани случаи на заболели ученици, учители и персонал.

 

Ежедневно и по график се изпълняват мерките в приетите на Педагогически съвет - „Правила за работа на Трета ПМГ „Акад. М. Попов” през 2020/2021 в условията на COVID – 19”.

 


 

Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-489/31.08.2020 г.

 

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

 

Правила за работа на Трета ПМГ "Академик Методий Попов" през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19, утвърдени със заповед № РД-07-1252/09.09.2020 г.

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Обучение в условията на COVID-19
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График II ЧЕ, СИП и ФУЧ
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg