Държавни зрелостни изпити

 

График за запознаване на зрелостниците  с оценените им изпитни работи от държавните зрелостни изпити на учебната 2016/2017 година, сесия май-юни:

  • 15.06.2017 г. (четвъртък) – от 8.00 ч. до 14.00 ч. в лабораторията по физика;

  • 16.06.2017 г. (петък) – от 8.00 ч. до 14.00 ч. в лабораторията по физика;

  • 19.06.2017 г. (понеделник) – от 8.00 ч. до 14.00 ч. в лабораторията по физика;

Зрелостниците се запознават лично със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия и техническо лице.

Писмените работи не се разпечатват и не се снимат.


Презентация на тема "Държавни зрелостни изпити 2017"

  

   Наредба № 1 от 11 април 2003 г. за учебно-изпитните програми за ДЗИ (Изм. ДВ, бр. 80 от 2008 г.)

 

   Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ (Изм. ДВ, бр. 79 от 2008 г.)

 

Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2016/2017 година

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНИЯ УСПЕХ ЗА ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Изпити за промяна на оценката 

Актуално

Стипендии

График ваканции

График смени

Стратегия за периода 2016-2020 година

График за контролни работи

График за класни работи

График за консултации с родители

График за консултации по учебни предмети

График за часовете по СИП

График спортни дейности

Разпределение на групите II-ри чужд език

Годишен план

Програми

Етичен кодекс

Спортен календар

Свободни места за ученици

Седмична програма

Учебници

Държавни зрелостни изпити

Профил на купувача

Обществен съвет към III ПМГ
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Униформи
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна