Профил на купувача

 

Електронни обществени поръчки

 


 

Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки в Трета ПМГ „Академик Методий Попов“

 

 

Процедури по ЗОП

 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от VIII, IX, X, XI  и XII – ти клас на Трета Природоматематическа гимназия „Акад. Методий Попов“, гр. Варна“.

 

 

Със Заповед № РД 07 – 1336/03.06.2024 г. на директора на Трета ПМГ „Акад. Методий Попов“ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от VIII, IX, X, XI  и XII – ти клас на Трета Природоматематическа гимназия „Акад. Методий Попов“, гр. Варна“, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателство „БГ Учебник" ЕООД;

Обособена позиция 2: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателство "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД;

 Обособена позиция 3: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателство „Просвета-София“ АД;

Обособена позиция 4: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателство „Архимед 2" ЕООД;

Обособена позиция 5: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателство „СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие;

Обособена позиция 6: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателство „С.А.Н.-Про" ЕООД като представител на Пиърсън Едюкейшън Лимитид; Обособена позиция 7: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателство ИК "Колибри" ООД;

Обособена позиция 8: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателство "Едюкейшънъл Център" ЕООД

 

 

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Метеорологични измервания в района на училището
Безопасна работа в интернет
Етичен кодекс
Програми и политики
ДЗИ
НВО
Седмично разписание
График ваканции и смени
График консултации
График класни и контролни работи
График спортни дейности
График изпити
Учебници
Свободни места за ученици
Униформи
 

Финансови и административни документи

Стипендии
Бюджет на III ПМГ "Акад. М. Попов"
Профил на купувача
Достъп до обществена информация
Вътрешна политика за защита на личните данни
 

Полезни връзки

МОН

РУО – Варна
Община Варна

Прием в ИУ - Варна

 

За подаване на сигнали по обхвата на деца и ученици:

тел. 0800 10 112

e-mail: obhvat@mon.bg