Text Box: Трета Природоматематическа гимназия “Акад. Методий Попов”, Варна, България
 
.
Text Box:  
ПъРвА ВъЗрАсТ
Text Box: Девети брой на електронен училищен вестник– м. Януари 2010

Text Box:    Първа българска ученическа група на посещение в церн
 
 
На 29 март група от 25 ученика  от ІІІ ПМГ „Академик Методий Попов”ще посети Европейския център за ядрени изследвания. Визитата е по инициатива на НАОП „Николай Коперник” във Варна, в отговор на нарастващия интерес сред учениците към обучителните програми на ЦЕРН. Така нашите ученици ще могат да се докоснат до голямата наука. Обучението в ЦЕРН включва посещение на изложбените зали, експерименти, контролна зала, Компютърен център.  Учениците ще разгледат и научната изложба в Глоуб и  Микрокосмос, ще надникнат   в учителската лаборатория. Те ще се запознаят и с българското участие в експериментите. Програмата включва и образователно опознаване на музеите и историческите места в Женева