Text Box: Трета Природоматематическа гимназия “Акад. Методий Попов”, Варна, България
 
.
Text Box:  
ПъРвА ВъЗрАсТ
Text Box: Десети брой на електронен училищен вестник– м. Март 2010

Text Box:    УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ПРАЗНИЧНОТО ШЕСТВИЕ 
НА 3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ
 
 
 
    На трети март 2010 година се навършиха 132 години от подписването на Санстефанския мирен договор и Освобождението на България от турско робство. На този ден се отдава почит към паметта на забравените – забравените времена, забравените събития, забравените личности. Едва ли цветята, поднесени на паметниците на знайни и незнайни войни, възторжените песни и химни, шествията по градските улици са достатъчни да засвидетелстват нужното уважение и преклонение пред величието на миналото. Но все пак те са нашият малък принос и незначителен жест към онези, които са дали живота си, за да живеем ние днес. 
                                                                                                                                                                                                              Полина Пенева, ХІа клас